sim/1959: ARMulator hangs running executable with wrong ABI

flash@pobox.com flash@pobox.com
Tue Jun 14 03:18:00 GMT 2005


>Number:     1959
>Category:    sim
>Synopsis:    ARMulator hangs running executable with wrong ABI
>Confidential:  no
>Severity:    serious
>Priority:    medium
>Responsible:  unassigned
>State:     open
>Class:     sw-bug
>Submitter-Id:  net
>Arrival-Date:  Tue Jun 14 03:18:02 UTC 2005
>Closed-Date:
>Last-Modified:
>Originator:   Flash Sheridan
>Release:    2.6.8-24.14-default target=arm-none-elf host=i686-pc-linux-gnu
>Organization:
>Environment:
Linux thrallis 2.6.8-24.14-default #1 Tue Mar 29 09:27:43 UTC 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux

arm-softfloat-linux-gnu-gcc -v
Reading specs from /opt/crosstool/arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/lib/gcc/arm-softfloat-linux-gnu/3.4.1/specs
Configured with: /home/kennetha/crosstool-0.29/build/arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/gcc-3.4.1/configure --target=arm-softfloat-linux-gnu --host=i686-host_pc-linux-gnu --prefix=/opt/crosstool/arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3 --with-float=soft --with-headers=/opt/crosstool/arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/arm-softfloat-linux-gnu/include --with-local-prefix=/opt/crosstool/arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/arm-softfloat-linux-gnu --disable-nls --enable-threads=posix --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-c99 --enable-long-long
Thread model: posix
gcc version 3.4.1

This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-elf".
...
warning: A handler for the OS ABI "GNU/Linux" is not built into this configuration
of GDB. Attempting to continue with the default arm settings.
>Description:
  Trying to simulate the execution of a simple C file (just "int main() {return 0;}" compiled with
arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3
hangs the simulator, or runs out of memory.
  GDB (no doubt reasonably) warns about ABI problems; see the How-To-Repeat field. So running the cross-compiled executable badly would be acceptable. But hanging and sucking up CPU and memory seems poor behavior for a debugger, even if the code it's trying to debug is buggy.
  (See also bug #1884, where I got the instructions for building and running the simulator.)
>How-To-Repeat:
/opt/crosstool/arm-softfloat-linux-gnu/gcc-3.4.1-glibc-2.3.3/bin/arm-softfloat-linux-gnu-gcc -g ../c/simple/simple.c -o ~/simple-arm.out

/opt/gdb-63-arm/bin/arm-none-elf-gdb

(gdb) file ~/simple-arm.out
warning: A handler for the OS ABI "GNU/Linux" is not built into this configuration
of GDB. Attempting to continue with the default arm settings.

Reading symbols from /home/flash/simple-arm.out...done.
(gdb) target sim
Connected to the simulator.
(gdb) load
...
(gdb) start
Breakpoint 1 at 0x846c: file ../c/simple/simple.c, line 2.
Starting program: /home/flash/simple-arm.out

[CPU usage goes to 100%, and nothing happens for a long time.

ARMulator can't allocate VM page: Cannot allocate memory

[The last line doesn't always happen, and/or may take some time.]

Or, a simpler route to what seems like the same problem:

'/opt/gdb-63-arm/bin/arm-none-elf-run' -v ~/simple-arm.out
>Fix:

>Release-Note:
>Audit-Trail:
>Unformatted:
----gnatsweb-attachment----
Content-Type: application/x-executable; name="simple-arm.out"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="simple-arm.out"

f0VMRgEBAWEAAAAAAAAAAAIAKAABAAAAbIMAADQAAABkDQAAAgIAADQAIAAGACgAIQAeAAYAAAA0
AAAANIAAADSAAADAAAAAwAAAAAUAAAAEAAAAAwAAAPQAAAD0gAAA9IAAABMAAAATAAAABAAAAAEA
AAABAAAAAAAAAACAAAAAgAAAjAUAAIwFAAAFAAAAAIAAAAEAAACMBQAAjAUBAIwFAQAYAQAAHAEA
AAYAAAAAgAAAAgAAAJwFAACcBQEAnAUBAMgAAADIAAAABgAAAAQAAAAEAAAACAEAAAiBAAAIgQAA
IAAAACAAAAAEAAAABAAAAC9saWIvbGQtbGludXguc28uMgAABAAAABAAAAABAAAAR05VAAAAAAAC
AAAABAAAAAMAAAADAAAACgAAAAkAAAAGAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAwAAAAQA
AAAFAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVQAAAIwFAQAAAAAAEADx/y4AAABIgwAA/AEA
ABIAAABmAAAAjAUBAAAAAAAQAPH/QwAAAFSDAAAkAQAAEgAAAHkAAACMBQEAAAAAABAA8f+KAAAA
jAUBAAAAAAAQAPH/NAAAAIiFAAAEAAAAEQAOAAEAAAAAAAAAAAAAACAAAAAVAAAAAAAAAAAAAAAg
AAAAAF9Kdl9SZWdpc3RlckNsYXNzZXMAX19nbW9uX3N0YXJ0X18AbGliYy5zby42AGFib3J0AF9J
T19zdGRpbl91c2VkAF9fbGliY19zdGFydF9tYWluAF9fZmluaV9hcnJheV9lbmQAX19maW5pX2Fy
cmF5X3N0YXJ0AF9faW5pdF9hcnJheV9lbmQAX19pbml0X2FycmF5X3N0YXJ0AEdMSUJDXzIuMAAA
AAABAAIAAQACAAEAAQABAAAAAAABAAEAJAAAABAAAAAAAAAAEGlpDQAAAgCdAAAAAAAAAJAGAQAV
AQAAlAYBABUDAACYBgEAFQUAAJwGAQAVBgAAoAYBABUJAACEBgEAFgIAAIgGAQAWBAAAjAYBABYI
AAAE4C3lHgAA60AAAOuCAADrBPCd5ATgLeUE4J/lDuCP4AjwvuU0gwAAAMaP4gjKjOI087zlAMaP
4gjKjOIs87zlAMaP4gjKjOIk87zlJMCf5QCwoOMEEJ3kDSCg4QQgLeUEAC3lEACf5RAwn+UEwC3l
7///6+v//+vchAAAYIQAAHiEAAAARC3pHKCf5Qqgj+AYMJ/lAzCa5wAAU+MAhL0ID+Cg4QPwoOEA
hL3oxIIAACgAAAAwQC3pQFCf5QAw1eUAAFPjMIC9GDRAn+UEAADqADCU5QQwg+IAMITlD+Cg4QLw
oOEAMJTlACCT5QAAUuP2//8aATCg4wAwxeUwgL3opAYBAJQFAQAE4C3lBPCd5BgAn+UAMJDlAABT
4w7woAEMMJ/lAABT4w7woAHD///qdAYBAAAAAAAE4C3lBPCd5A3AoOEA2C3pBLBM4gAwoOMDAKDh
AKid6HBELelMoJ/lCqCP4KX//+sAQKDjQDCf5QMwmuc8IJ/lAiCa5wMwYuBDAVThcIS9KAJgoOEg
MJ/lAzCa5wNQYuAP4KDhBPGW5wFAhOJFAVTh+v//OnCEvejwgQAAIAAAACQAAAAwRC3pSKCf5Qqg
j+BEMJ/lAyCa50Awn+UDMJrnAkBj4ERBoOEBQETiAQB04wYAAAokMJ/lA1Ca5w/goOEE8ZXnAUBE
4gEAdOP6//8aEwAA6zCEveiMgQAAGAAAABwAAAAQQC3pKDCf5QRAQ+IEIBPlAQBy4xCAvQgCMKDh
D+Cg4QPwoOEEMDTlAQBz4/r//xoQgL3oaAYBAATgLeUE8J3kBOAt5ZP//+sE8J3kAQACAAAAAAAA
AAAAcAYBAAAAAAABAAAAJAAAAAwAAAAggwAADQAAAHyFAAAEAAAAKIEAAAUAAAAEggAABgAAAGSB
AAAKAAAApwAAAAsAAAAQAAAAFQAAAAAAAAADAAAAeAYBAAIAAAAYAAAAFAAAABEAAAAXAAAACIMA
ABEAAADgggAAEgAAACgAAAATAAAACAAAAP7//2/AggAA////bwEAAADw//9vrIIAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAA/////wAAAAAA
AAAAnAUBAAAAAAAAAAAANIMAADSDAAA0gwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR0NDOiAoR05V
KSAzLjQuMQAAR0NDOiAoR05VKSAzLjQuMQAAR0NDOiAoR05VKSAzLjQuMQAAR0NDOiAoR05VKSAz
LjQuMQAAR0NDOiAoR05VKSAzLjQuMQAAR0NDOiAoR05VKSAzLjQuMQAAR0NDOiAoR05VKSAzLjQu
MQAAAAAAAAAsAAAAAgAAAAAABAAAAAAAfIUAAAQAAAAggwAACAAAAKSDAAAwAAAAAAAAAAAAAAAc
AAAAAgDpAAAABAAAAAAAYIQAABgAAAAAAAAAAAAAACQAAAACAHwBAAAEAAAAAACEhQAABAAAADCD
AAAEAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAgDpAAAAkwAAAHQAAABtYWluAAAAAADlAAAAAgAAAAAABAEAAAAA
L2hvbWUva2VubmV0aGEvY3Jvc3N0b29sLTAuMjkvYnVpbGQvYXJtLXNvZnRmbG9hdC1saW51eC1n
bnUvZ2NjLTMuNC4xLWdsaWJjLTIuMy4zL2J1aWxkLWdsaWJjL2NzdS9jcnRpLlMAL2hvbWUva2Vu
bmV0aGEvY3Jvc3N0b29sLTAuMjkvYnVpbGQvYXJtLXNvZnRmbG9hdC1saW51eC1nbnUvZ2NjLTMu
NC4xLWdsaWJjLTIuMy4zL2dsaWJjLTIuMy4zL2NzdQBHTlUgQVMgMi4xNQABgI8AAAACABAAAAAE
Ab0AAAB4hAAAYIQAAEdOVSBDIDMuNC4xAAEuLi9jL3NpbXBsZS9zaW1wbGUuYwAvaG9tZS9mbGFz
aC9zcmMvUGxhdGZvcm1Ub29scy9jb21waWxlckNoYWluL3Rlc3RzL3NjcmlwdHMAAgFtYWluAAEB
iwAAAGCEAAB4hAAAAVsDaW50AAQFAOUAAAACAEQAAAAEAf4AAAAvaG9tZS9rZW5uZXRoYS9jcm9z
c3Rvb2wtMC4yOS9idWlsZC9hcm0tc29mdGZsb2F0LWxpbnV4LWdudS9nY2MtMy40LjEtZ2xpYmMt
Mi4zLjMvYnVpbGQtZ2xpYmMvY3N1L2NydG4uUwAvaG9tZS9rZW5uZXRoYS9jcm9zc3Rvb2wtMC4y
OS9idWlsZC9hcm0tc29mdGZsb2F0LWxpbnV4LWdudS9nY2MtMy40LjEtZ2xpYmMtMi4zLjMvZ2xp
YmMtMi4zLjMvY3N1AEdOVSBBUyAyLjE1AAGAAREAEAYDCBsIJQgTBQAAAAERARAGEgERASUIEwsD
CBsIAAACLgA/DAMIOgs7C0kTEQESAUAKAAADJAADCAsLPgsAAAABEQAQBgMIGwglCBMFAAAAuQAA
AAIAfAAAAAIB+w4KAAEBAQEAAAABL2hvbWUva2VubmV0aGEvY3Jvc3N0b29sLTAuMjkvYnVpbGQv
YXJtLXNvZnRmbG9hdC1saW51eC1nbnUvZ2NjLTMuNC4xLWdsaWJjLTIuMy4zL2J1aWxkLWdsaWJj
L2NzdQAAY3J0aS5TAAEAAAAABQJ8hQAAAzMBAgIAAQEABQIggwAAAyQBLAICAAEBAAUCpIMAAAMM
ASwtLCwsLCwsLAIGAAEBPQAAAAIAKAAAAAIB+w4KAAEBAQEAAAABLi4vYy9zaW1wbGUAAHNpbXBs
ZS5jAAEAAAAABQJghAAAD2QsAgQAAQGeAAAAAgB8AAAAAgH7DgoAAQEBAQAAAAEvaG9tZS9rZW5u
ZXRoYS9jcm9zc3Rvb2wtMC4yOS9idWlsZC9hcm0tc29mdGZsb2F0LWxpbnV4LWdudS9nY2MtMy40
LjEtZ2xpYmMtMi4zLjMvYnVpbGQtZ2xpYmMvY3N1AABjcnRuLlMAAQAAAAAFAoSFAAADDwECAgAB
AQAFAjCDAAAXAgIAAQEMAAAA/////wEAAXwODA0AHAAAAAAAAABghAAAGAAAAEQNDESOAo0DiwRE
DAsEAAAALnN5bXRhYgAuc3RydGFiAC5zaHN0cnRhYgAuaW50ZXJwAC5ub3RlLkFCSS10YWcALmhh
c2gALmR5bnN5bQAuZHluc3RyAC5nbnUudmVyc2lvbgAuZ251LnZlcnNpb25fcgAucmVsLmR5bgAu
cmVsLnBsdAAuaW5pdAAudGV4dAAuZmluaQAucm9kYXRhAC5kYXRhAC5laF9mcmFtZQAuZHluYW1p
YwAuY3RvcnMALmR0b3JzAC5qY3IALmdvdAAuYnNzAC5jb21tZW50AC5kZWJ1Z19hcmFuZ2VzAC5k
ZWJ1Z19wdWJuYW1lcwAuZGVidWdfaW5mbwAuZGVidWdfYWJicmV2AC5kZWJ1Z19saW5lAC5kZWJ1
Z19mcmFtZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGwAAAAEAAAAC
AAAA9IAAAPQAAAATAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACMAAAAHAAAAAgAAAAiBAAAIAQAAIAAAAAAA
AAAAAAAABAAAAAAAAAAxAAAABQAAAAIAAAAogQAAKAEAADwAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAEAAAANwAA
AAsAAAACAAAAZIEAAGQBAACgAAAABQAAAAEAAAAEAAAAEAAAAD8AAAADAAAAAgAAAASCAAAEAgAA
pwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABHAAAA////bwIAAACsggAArAIAABQAAAAEAAAAAAAAAAIAAAAC
AAAAVAAAAP7//28CAAAAwIIAAMACAAAgAAAABQAAAAEAAAAEAAAAAAAAAGMAAAAJAAAAAgAAAOCC
AADgAgAAKAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAgAAABsAAAACQAAAAIAAAAIgwAACAMAABgAAAAEAAAACwAA
AAQAAAAIAAAAdQAAAAEAAAAGAAAAIIMAACADAAAUAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAHAAAAABAAAA
BgAAADSDAAA0AwAAOAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAB7AAAAAQAAAAYAAABsgwAAbAMAABACAAAA
AAAAAAAAAAQAAAAAAAAAgQAAAAEAAAAGAAAAfIUAAHwFAAAMAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAIcA
AAABAAAAAgAAAIiFAACIBQAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACPAAAAAQAAAAMAAACMBQEAjAUA
AAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAlQAAAAEAAAACAAAAmAUBAJgFAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAA
AAAAAJ8AAAAGAAAAAwAAAJwFAQCcBQAAyAAAAAUAAAAAAAAABAAAAAgAAACoAAAAAQAAAAMAAABk
BgEAZAYAAAgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAArwAAAAEAAAADAAAAbAYBAGwGAAAIAAAAAAAAAAAA
AAAEAAAAAAAAALYAAAABAAAAAwAAAHQGAQB0BgAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAC7AAAAAQAA
AAMAAAB4BgEAeAYAACwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAwAAAAAgAAAADAAAApAYBAKQGAAAEAAAA
AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMUAAAABAAAAAAAAAAAAAACkBgAAfgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADO
AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAKAcAAHgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAA3QAAAAEAAAAAAAAAAAAAAKAH
AAAbAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAO0AAAABAAAAAAAAAAAAAAC7BwAAZQIAAAAAAAAAAAAAAQAA
AAAAAAD5AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAoAAFQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABwEAAAEAAAAAAAAA
AAAAAHQKAACgAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAABMBAAABAAAAAAAAAAAAAAAUDAAAMAAAAAAAAAAA
AAAABAAAAAAAAAARAAAAAwAAAAAAAAAAAAAARAwAACABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAIA
AAAAAAAAAAAAAIwSAADQCQAAIAAAAIIAAAAEAAAAEAAAAAkAAAADAAAAAAAAAAAAAABcHAAA7AQA
AAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPSAAAAAAAAAAwABAAAAAAAIgQAA
AAAAAAMAAgAAAAAAKIEAAAAAAAADAAMAAAAAAGSBAAAAAAAAAwAEAAAAAAAEggAAAAAAAAMABQAA
AAAArIIAAAAAAAADAAYAAAAAAMCCAAAAAAAAAwAHAAAAAADgggAAAAAAAAMACAAAAAAACIMAAAAA
AAADAAkAAAAAACCDAAAAAAAAAwAKAAAAAAA0gwAAAAAAAAMACwAAAAAAbIMAAAAAAAADAAwAAAAA
AHyFAAAAAAAAAwANAAAAAACIhQAAAAAAAAMADgAAAAAAjAUBAAAAAAADAA8AAAAAAJgFAQAAAAAA
AwAQAAAAAACcBQEAAAAAAAMAEQAAAAAAZAYBAAAAAAADABIAAAAAAGwGAQAAAAAAAwATAAAAAAB0
BgEAAAAAAAMAFAAAAAAAeAYBAAAAAAADABUAAAAAAKQGAQAAAAAAAwAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA
FwAAAAAAAAAAAAAAAAADABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAGgAAAAAAAAAA
AAAAAAADABsAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAHQAAAAAAAAAAAAAAAAADAB4A
AAAAAAAAAAAAAAAAAwAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAIAABAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/agAAAAAAAAAA
AAAABADx/2oAAAAAAAAAAAAAAAQA8f/TAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/AQAAAAAAAAAAAAAABADx/94A
AAAAAAAAAAAAAAQA8f/tAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/CQEAAAAAAAAAAAAABADx/+0AAAAAAAAAAAAA
AAQA8f/eAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/cAEAAAAAAAAAAAAABADx/wEAAAAAAAAAAAAAAAQA8f97AQAA
pIMAAAAAAAACAAwAiwEAAKSDAAAAAAAAAgAMAI4BAADMgwAAAAAAAAEADACLAQAAIIMAAAAAAAAC
AAoAiwEAAHyFAAAAAAAAAgANAN4AAAAAAAAAAAAAAAQA8f/tAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/CQEAAAAA
AAAAAAAABADx/+0AAAAAAAAAAAAAAAQA8f/eAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/cAEAAAAAAAAAAAAABADx
/4sBAABsgwAAAAAAAAIADACOAQAAjAUBAAAAAAABAA8AjgEAAJiDAAAAAAAAAQAMAJEBAAAAAAAA
AAAAAAQA8f+cAQAAAAAAAAAAAAAEAPH/kQEAAAAAAAAAAAAABADx/wkBAAAAAAAAAAAAAAQA8f+R
AQAAAAAAAAAAAAAEAPH/3gAAAAAAAAAAAAAABADx/+0AAAAAAAAAAAAAAAQA8f8JAQAAAAAAAAAA
AAAEAPH/7QAAAAAAAAAAAAAABADx/94AAAAAAAAAAAAAAAQA8f9wAQAAAAAAAAAAAAAEAPH/kQEA
AAAAAAAAAAAABADx/44BAAAIgQAAAAAAAAEAAgAIAgAAAAAAAAAAAAAEAPH/jgEAAIiFAAAAAAAA
AQAOAA8CAAAAAAAAAAAAAAQA8f8aAgAAZAYBAAAAAAABABIAjgEAAGQGAQAAAAAAAQASACgCAABs
BgEAAAAAAAEAEwCOAQAAbAYBAAAAAAABABMANgIAAHQGAQAAAAAAAQAUAI4BAACQBQEAAAAAAAEA
DwBDAgAAlAUBAAAAAAABAA8ARwIAAKQGAQABAAAAAQAWAFMCAADUgwAAAAAAAAIADACLAQAA1IMA
AAAAAAACAAwAjgEAACCEAAAAAAAAAQAMAGkCAAAohAAAAAAAAAIADACLAQAAKIQAAAAAAAACAAwA
iwEAAICFAAAAAAAAAgANAIQCAAAwhAAAAAAAAAIADACOAQAAUIQAAAAAAAABAAwAkAIAAFiEAAAA
AAAAAgAMAIsBAABYhAAAAAAAAAIADACLAQAAKIMAAAAAAAACAAoADwIAAAAAAAAAAAAABADx/6EC
AABoBgEAAAAAAAEAEgCOAQAAaAYBAAAAAAABABIArgIAAHAGAQAAAAAAAQATAI4BAABwBgEAAAAA
AAEAEwC7AgAAmAUBAAAAAAABABAAjgEAAJgFAQAAAAAAAQAQAMkCAAB0BgEAAAAAAAEAFACOAQAA
dAYBAAAAAAABABQA1QIAADyFAAAAAAAAAgAMAIsBAAA8hQAAAAAAAAIADACOAQAAcIUAAAAAAAAB
AAwA6wIAAHSFAAAAAAAAAgAMAIsBAAB0hQAAAAAAAAIADACLAQAALIMAAAAAAAACAAoABgMAAAAA
AAAAAAAABADx/2oAAAAAAAAAAAAAAAQA8f9qAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/0wAAAAAAAAAAAAAABADx
/wYDAAAAAAAAAAAAAAQA8f/eAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/7QAAAAAAAAAAAAAABADx/wkBAAAAAAAA
AAAAAAQA8f/tAAAAAAAAAAAAAAAEAPH/3gAAAAAAAAAAAAAABADx/3ABAAAAAAAAAAAAAAQA8f8G
AwAAAAAAAAAAAAAEAPH/iwEAADCDAAAAAAAAAgAKAIsBAACEhQAAAAAAAAIADQBvAwAAAAAAAAAA
AAAEAPH/iwEAAGCEAAAAAAAAAgAMAHgDAAAAAAAAAAAAAAQA8f+LAQAAeIQAAAAAAAACAAwAjgEA
ANCEAAAAAAAAAQAMAIsBAADchAAAAAAAAAIADACOAQAAMIUAAAAAAAABAAwAgwMAAJwFAQAAAAAA
EQARAIwDAACoBgEAAAAAABAA8f+XAwAAjAUBAAAAAAAQAPH/qAMAAKQGAQAAAAAAEADx/7YDAACQ
BQEAAAAAABECDwDDAwAA3IQAAGAAAAASAAwA0wMAACCDAAAAAAAAEgAKANkDAABIgwAA/AEAABIA
AADqAwAAqAYBAAAAAAAQAPH/9gMAAGyDAAAAAAAAEgAMAP0DAACMBQEAAAAAABAA8f8QBAAAeIQA
AGQAAAASAAwAIAQAAKQGAQAAAAAAEADx/ywEAABghAAAGAAAABIADAAxBAAAVIMAACQBAAASAAAA
TgQAAIwFAQAAAAAAEADx/18EAACoBgEAAAAAABAA8f9nBAAAjAUBAAAAAAAgAA8AcgQAAHyFAAAA
AAAAEgANAHgEAACkBgEAAAAAABAA8f9/BAAAeAYBAAAAAAARABUAlQQAAKgGAQAAAAAAEADx/5oE
AACMBQEAAAAAABAA8f+tBAAAiIUAAAQAAAARAA4AvAQAAIwFAQAAAAAAEAAPAMkEAAAAAAAAAAAA
ACAAAADdBAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAC9ob21lL2tlbm5ldGhhL2Nyb3NzdG9vbC0wLjI5L2J1aWxk
L2FybS1zb2Z0ZmxvYXQtbGludXgtZ251L2djYy0zLjQuMS1nbGliYy0yLjMuMy9idWlsZC1nbGli
Yy9jc3UvY3J0aS5TAC9ob21lL2tlbm5ldGhhL2Nyb3NzdG9vbC0wLjI5L2J1aWxkL2FybS1zb2Z0
ZmxvYXQtbGludXgtZ251L2djYy0zLjQuMS1nbGliYy0yLjMuMy9idWlsZC1nbGliYy9jc3UvZGVm
cy5oAGluaXRmaW5pLmMAPGNvbW1hbmQgbGluZT4ALi8uLi9pbmNsdWRlL2xpYmMtc3ltYm9scy5o
AC9ob21lL2tlbm5ldGhhL2Nyb3NzdG9vbC0wLjI5L2J1aWxkL2FybS1zb2Z0ZmxvYXQtbGludXgt
Z251L2djYy0zLjQuMS1nbGliYy0yLjMuMy9idWlsZC1nbGliYy9jb25maWcuaAA8YnVpbHQtaW4+
AGNhbGxfZ21vbl9zdGFydAAkYQAkZABhYmktbm90ZS5TAC9ob21lL2tlbm5ldGhhL2Nyb3NzdG9v
bC0wLjI5L2J1aWxkL2FybS1zb2Z0ZmxvYXQtbGludXgtZ251L2djYy0zLjQuMS1nbGliYy0yLjMu
My9idWlsZC1nbGliYy9jc3UvYWJpLXRhZy5oAGluaXQuYwBjcnRzdHVmZi5jAF9fQ1RPUl9MSVNU
X18AX19EVE9SX0xJU1RfXwBfX0pDUl9MSVNUX18AcC4wAGNvbXBsZXRlZC4xAF9fZG9fZ2xvYmFs
X2R0b3JzX2F1eABjYWxsX19fZG9fZ2xvYmFsX2R0b3JzX2F1eABmcmFtZV9kdW1teQBjYWxsX2Zy
YW1lX2R1bW15AF9fQ1RPUl9FTkRfXwBfX0RUT1JfRU5EX18AX19GUkFNRV9FTkRfXwBfX0pDUl9F
TkRfXwBfX2RvX2dsb2JhbF9jdG9yc19hdXgAY2FsbF9fX2RvX2dsb2JhbF9jdG9yc19hdXgAL2hv
bWUva2VubmV0aGEvY3Jvc3N0b29sLTAuMjkvYnVpbGQvYXJtLXNvZnRmbG9hdC1saW51eC1nbnUv
Z2NjLTMuNC4xLWdsaWJjLTIuMy4zL2J1aWxkLWdsaWJjL2NzdS9jcnRuLlMAc2ltcGxlLmMAZWxm
LWluaXQuYwBfRFlOQU1JQwBfYnNzX2VuZF9fAF9fZmluaV9hcnJheV9lbmQAX19ic3Nfc3RhcnRf
XwBfX2Rzb19oYW5kbGUAX19saWJjX2NzdV9maW5pAF9pbml0AGFib3J0QEBHTElCQ18yLjAAX19i
c3NfZW5kX18AX3N0YXJ0AF9fZmluaV9hcnJheV9zdGFydABfX2xpYmNfY3N1X2luaXQAX19ic3Nf
c3RhcnQAbWFpbgBfX2xpYmNfc3RhcnRfbWFpbkBAR0xJQkNfMi4wAF9faW5pdF9hcnJheV9lbmQA
X19lbmRfXwBkYXRhX3N0YXJ0AF9maW5pAF9lZGF0YQBfR0xPQkFMX09GRlNFVF9UQUJMRV8AX2Vu
ZABfX2luaXRfYXJyYXlfc3RhcnQAX0lPX3N0ZGluX3VzZWQAX19kYXRhX3N0YXJ0AF9Kdl9SZWdp
c3RlckNsYXNzZXMAX19nbW9uX3N0YXJ0X18A



More information about the Gdb-prs mailing list