cygcheck.exe - virus Win32:Evo-gen

Zdeněk Jäger zjager@gsw.cz
Sat May 2 17:03:00 GMT 2015


Hello,

Avast Antivirus detected virus Win32:Evo-gen on:
- cygcheck.exe
- cygwin-console-helper.exe

I installed 32-bit version from "setup-x86.exe":
/usr/bin: uname -a
CYGWIN_NT-6.1 amilo 2.0.1(0.287/5/3) 2015-04-30 18:13 i686 Cygwin
/usr/bin: date
Sat May 2 18:39:16 CEST 2015

Zdenek---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
http://www.avast.com


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simpleMore information about the Cygwin mailing list