This is the mail archive of the elfutils-devel@sourceware.org mailing list for the elfutils project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

[COMMITTED] Updated Polish translation


From: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1231454

Signed-off-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
---
 po/pl.po | 3230 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 1746 insertions(+), 1484 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a85a401..281c482 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # translation of pl.po to Polish
 # Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2007.
-# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2012.
+# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: pl\n"
+"Project-Id-Version: elfutils\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.redhat.com/\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-06-10 17:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-02 19:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-06-13 15:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-13 15:32+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -17,227 +17,256 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: lib/xmalloc.c:54 lib/xmalloc.c:68 lib/xmalloc.c:82 src/readelf.c:3182
-#: src/readelf.c:3559 src/readelf.c:8307 src/unstrip.c:2126 src/unstrip.c:2331
+#: ../lib/color.c:53
+msgid ""
+"colorize the output. WHEN defaults to 'always' or can be 'auto' or 'never'"
+msgstr ""
+"koloruje wyjście. WHEN domyślnie wynosi \"always\" lub może wynosić \"auto\" "
+"lub \"never\""
+
+#: ../lib/color.c:127
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: invalid argument '%s' for '--color'\n"
+"valid arguments are:\n"
+" - 'always', 'yes', 'force'\n"
+" - 'never', 'no', 'none'\n"
+" - 'auto', 'tty', 'if-tty'\n"
+msgstr ""
+"%s: nieprawidłowy parametr \"%s\" dla \"--color\"\n"
+"prawidłowe parametry:\n"
+" - \"always\", \"yes\", \"force\"\n"
+" - \"never\", \"no\", \"none\"\n"
+" - \"auto\", \"tty\", \"if-tty\"\n"
+
+#: ../lib/color.c:190 ../src/objdump.c:738
+#, c-format
+msgid "cannot allocate memory"
+msgstr "nie można przydzielić pamięci"
+
+#: ../lib/xmalloc.c:54 ../lib/xmalloc.c:68 ../lib/xmalloc.c:82
+#: ../src/readelf.c:3182 ../src/readelf.c:3559 ../src/readelf.c:8307
+#: ../src/unstrip.c:2126 ../src/unstrip.c:2331
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "pamięć wyczerpana"
 
-#: libasm/asm_error.c:65 libdw/dwarf_error.c:58 libdwfl/libdwflP.h:53
-#: libelf/elf_error.c:60
+#: ../libasm/asm_error.c:65 ../libdw/dwarf_error.c:58 ../libdwfl/libdwflP.h:53
+#: ../libelf/elf_error.c:60
 msgid "no error"
 msgstr "brak błędu"
 
-#: libasm/asm_error.c:66 libdw/dwarf_error.c:68 libdwfl/libdwflP.h:55
-#: libelf/elf_error.c:91
+#: ../libasm/asm_error.c:66 ../libdw/dwarf_error.c:68 ../libdwfl/libdwflP.h:55
+#: ../libelf/elf_error.c:91
 msgid "out of memory"
 msgstr "brak pamięci"
 
-#: libasm/asm_error.c:67 src/ldgeneric.c:2677
+#: ../libasm/asm_error.c:67 ../src/ldgeneric.c:2677
 #, c-format
 msgid "cannot create output file"
 msgstr "nie można utworzyć pliku wyjściowego"
 
-#: libasm/asm_error.c:68
+#: ../libasm/asm_error.c:68
 msgid "invalid parameter"
 msgstr "nieprawidłowy parametr"
 
-#: libasm/asm_error.c:69
+#: ../libasm/asm_error.c:69
 msgid "cannot change mode of output file"
 msgstr "nie można zmienić trybu pliku wyjściowego"
 
-#: libasm/asm_error.c:70 src/ldgeneric.c:6990
+#. Something went wrong.
+#: ../libasm/asm_error.c:70 ../src/ldgeneric.c:6990
 #, c-format
 msgid "cannot rename output file"
 msgstr "nie można zmienić nazwy pliku wyjściowego"
 
-#: libasm/asm_error.c:71
+#: ../libasm/asm_error.c:71
 msgid "duplicate symbol"
 msgstr "powtórzony symbol"
 
-#: libasm/asm_error.c:72
+#: ../libasm/asm_error.c:72
 msgid "invalid section type for operation"
 msgstr "nieprawidłowy typ sekcji dla działania"
 
-#: libasm/asm_error.c:73
+#: ../libasm/asm_error.c:73
 msgid "error during output of data"
 msgstr "błąd podczas wyprowadzania danych"
 
-#: libasm/asm_error.c:74
+#: ../libasm/asm_error.c:74
 msgid "no backend support available"
 msgstr "brak dostępnej obsługi zaplecza"
 
-#: libasm/asm_error.c:84 libdw/dwarf_error.c:59 libdwfl/libdwflP.h:54
-#: libelf/elf_error.c:63
+#: ../libasm/asm_error.c:84 ../libdw/dwarf_error.c:59 ../libdwfl/libdwflP.h:54
+#: ../libelf/elf_error.c:63
 msgid "unknown error"
 msgstr "nieznany błąd"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:60
+#: ../libdw/dwarf_error.c:60
 msgid "invalid access"
 msgstr "nieprawidłowy dostęp"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:61
+#: ../libdw/dwarf_error.c:61
 msgid "no regular file"
 msgstr "nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:62
+#: ../libdw/dwarf_error.c:62
 msgid "I/O error"
 msgstr "błąd wejścia/wyjścia"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:63
+#: ../libdw/dwarf_error.c:63
 msgid "invalid ELF file"
 msgstr "nieprawidłowy plik ELF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:64
+#: ../libdw/dwarf_error.c:64
 msgid "no DWARF information"
 msgstr "brak informacji DWARF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:65
+#: ../libdw/dwarf_error.c:65
 msgid "cannot decompress DWARF"
-msgstr ""
+msgstr "nie można zdekompresować DWARF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:66
+#: ../libdw/dwarf_error.c:66
 msgid "no ELF file"
 msgstr "brak pliku ELF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:67
+#: ../libdw/dwarf_error.c:67
 msgid "cannot get ELF header"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:69
+#: ../libdw/dwarf_error.c:69
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:70 libelf/elf_error.c:107 libelf/elf_error.c:155
+#: ../libdw/dwarf_error.c:70 ../libelf/elf_error.c:107
+#: ../libelf/elf_error.c:155
 msgid "invalid command"
 msgstr "nieprawidłowe polecenie"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:71
+#: ../libdw/dwarf_error.c:71
 msgid "invalid version"
 msgstr "nieprawidłowa wersja"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:72
+#: ../libdw/dwarf_error.c:72
 msgid "invalid file"
 msgstr "nieprawidłowy plik"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:73
+#: ../libdw/dwarf_error.c:73
 msgid "no entries found"
 msgstr "nie odnaleziono wpisów"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:74
+#: ../libdw/dwarf_error.c:74
 msgid "invalid DWARF"
 msgstr "nieprawidłowy DWARF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:75
+#: ../libdw/dwarf_error.c:75
 msgid "no string data"
 msgstr "brak danych w postaci ciągu"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:76
+#: ../libdw/dwarf_error.c:76
 msgid "no address value"
 msgstr "brak wartości adresu"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:77
+#: ../libdw/dwarf_error.c:77
 msgid "no constant value"
 msgstr "brak wartości stałej"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:78
+#: ../libdw/dwarf_error.c:78
 msgid "no reference value"
 msgstr "brak wartości odwołania"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:79
+#: ../libdw/dwarf_error.c:79
 msgid "invalid reference value"
 msgstr "nieprawidłowa wartość odwołania"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:80
+#: ../libdw/dwarf_error.c:80
 msgid ".debug_line section missing"
 msgstr "brak sekcji .debug_line"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:81
+#: ../libdw/dwarf_error.c:81
 msgid "invalid .debug_line section"
 msgstr "nieprawidłowa sekcja .debug_line"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:82
+#: ../libdw/dwarf_error.c:82
 msgid "debug information too big"
 msgstr "informacje debugowania są za duże"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:83
+#: ../libdw/dwarf_error.c:83
 msgid "invalid DWARF version"
 msgstr "nieprawidłowa wersja DWARF"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:84
+#: ../libdw/dwarf_error.c:84
 msgid "invalid directory index"
 msgstr "nieprawidłowy indeks katalogu"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:85 libdwfl/libdwflP.h:74
+#: ../libdw/dwarf_error.c:85 ../libdwfl/libdwflP.h:74
 msgid "address out of range"
 msgstr "adres jest spoza zakresu"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:86
+#: ../libdw/dwarf_error.c:86
 msgid "no location list value"
 msgstr "brak wartości listy położeń"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:87
+#: ../libdw/dwarf_error.c:87
 msgid "no block data"
 msgstr "brak danych blokowych"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:88
+#: ../libdw/dwarf_error.c:88
 msgid "invalid line index"
 msgstr "nieprawidłowy indeks wiersza"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:89
+#: ../libdw/dwarf_error.c:89
 msgid "invalid address range index"
 msgstr "nieprawidłowy indeks zakresu adresów"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:90 libdwfl/libdwflP.h:75
+#: ../libdw/dwarf_error.c:90 ../libdwfl/libdwflP.h:75
 msgid "no matching address range"
 msgstr "brak pasującego zakresu adresów"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:91
+#: ../libdw/dwarf_error.c:91
 msgid "no flag value"
 msgstr "brak wartości flagi"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:92 libelf/elf_error.c:232
+#: ../libdw/dwarf_error.c:92 ../libelf/elf_error.c:232
 msgid "invalid offset"
 msgstr "nieprawidłowy offset"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:93
+#: ../libdw/dwarf_error.c:93
 msgid ".debug_ranges section missing"
 msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:94
+#: ../libdw/dwarf_error.c:94
 msgid "invalid CFI section"
 msgstr "nieprawidłowa wersja CFI"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:95
+#: ../libdw/dwarf_error.c:95
 msgid "no alternative debug link found"
 msgstr "nie odnaleziono alternatywnego dowiązania debugowania"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:96
-#, fuzzy
+#: ../libdw/dwarf_error.c:96
 msgid "invalid opcode"
-msgstr "nieprawidłowy operand"
+msgstr "nieprawidłowa instrukcja"
 
-#: libdw/dwarf_error.c:97
+#: ../libdw/dwarf_error.c:97
 msgid "not a CU (unit) DIE"
-msgstr ""
+msgstr "nie jest CU (jednostką) DIE"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:46 src/unstrip.c:2273
+#: ../libdwfl/argp-std.c:46 ../src/stack.c:642 ../src/unstrip.c:2273
 msgid "Input selection options:"
 msgstr "Opcje wyboru wejścia:"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:47
+#: ../libdwfl/argp-std.c:47
 msgid "Find addresses in FILE"
 msgstr "Wyszukuje adresy w PLIKU"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:49
+#: ../libdwfl/argp-std.c:49
 msgid "Find addresses from signatures found in COREFILE"
 msgstr "Wyszukuje adresy z podpisów odnalezionych w PLIKU_CORE"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:51
+#: ../libdwfl/argp-std.c:51
 msgid "Find addresses in files mapped into process PID"
 msgstr "Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych do PID procesów"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:53
+#: ../libdwfl/argp-std.c:53
 msgid ""
 "Find addresses in files mapped as read from FILE in Linux /proc/PID/maps "
 "format"
@@ -245,503 +274,504 @@ msgstr ""
 "Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych jako odczyt z PLIKU w formacie /proc/"
 "PID/maps systemu Linux"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:55
+#: ../libdwfl/argp-std.c:55
 msgid "Find addresses in the running kernel"
 msgstr "Wyszukuje adresy w uruchomionych jądrze"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:57
+#: ../libdwfl/argp-std.c:57
 msgid "Kernel with all modules"
 msgstr "Jądro ze wszystkimi modułami"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:59
+#: ../libdwfl/argp-std.c:59 ../src/stack.c:649
 msgid "Search path for separate debuginfo files"
 msgstr "Wyszukuje ścieżkę dla oddzielnych plików debuginfo"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:157
+#: ../libdwfl/argp-std.c:157
 msgid "only one of -e, -p, -k, -K, or --core allowed"
 msgstr "dopuszczalna jest tylko jedna z opcji -e, -p, -k, -K lub --core"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:230
+#: ../libdwfl/argp-std.c:230
 msgid "cannot load kernel symbols"
 msgstr "nie można wczytać symboli jądra"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:234
+#. Non-fatal to have no modules since we do have the kernel.
+#: ../libdwfl/argp-std.c:234
 msgid "cannot find kernel modules"
 msgstr "nie można odnaleźć modułów jądra"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:251
+#: ../libdwfl/argp-std.c:251
 msgid "cannot find kernel or modules"
 msgstr "nie można odnaleźć jądra lub modułów"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:290
+#: ../libdwfl/argp-std.c:290
 #, c-format
 msgid "cannot read ELF core file: %s"
 msgstr "nie można odczytać pliku core ELF: %s"
 
-#: libdwfl/argp-std.c:311
+#: ../libdwfl/argp-std.c:311
 msgid "No modules recognized in core file"
 msgstr "Nie rozpoznano żadnych modułów w pliku core"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:56
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:56
 msgid "See errno"
 msgstr "Proszę zobaczyć errno"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:57
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:57
 msgid "See elf_errno"
 msgstr "Proszę zobaczyć elf_errno"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:58
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:58
 msgid "See dwarf_errno"
 msgstr "Proszę zobaczyć dwarf_errno"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:59
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:59
 msgid "See ebl_errno (XXX missing)"
 msgstr "Proszę zobaczyć ebl_errno (brak XXX)"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:60
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:60
 msgid "gzip decompression failed"
-msgstr "dekompresja gzip nie powiodła się"
+msgstr "dekompresja gzip się nie powiodła"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:61
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:61
 msgid "bzip2 decompression failed"
-msgstr "dekompresja bzip2 nie powiodła się"
+msgstr "dekompresja bzip2 się nie powiodła"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:62
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:62
 msgid "LZMA decompression failed"
-msgstr "dekompresja LZMA nie powiodła się"
+msgstr "dekompresja LZMA się nie powiodła"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:63
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:63
 msgid "no support library found for machine"
 msgstr "nie odnaleziono biblioteki obsługi dla komputera"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:64
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:64
 msgid "Callbacks missing for ET_REL file"
 msgstr "Brak wywołań zwrotnych dla pliku ET_REL"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:65
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:65
 msgid "Unsupported relocation type"
 msgstr "Nieobsługiwany typ relokacji"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:66
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:66
 msgid "r_offset is bogus"
 msgstr "r_offset jest fałszywe"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:67 libelf/elf_error.c:111 libelf/elf_error.c:171
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:67 ../libelf/elf_error.c:111
+#: ../libelf/elf_error.c:171
 msgid "offset out of range"
 msgstr "offset spoza zakresu"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:68
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:68
 msgid "relocation refers to undefined symbol"
 msgstr "relokacja odnosi się do nieokreślonego symbolu"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:69
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:69
 msgid "Callback returned failure"
 msgstr "Wywołanie zwrotne zwróciło niepowodzenie"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:70
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:70
 msgid "No DWARF information found"
 msgstr "Nie odnaleziono informacji DWARF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:71
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:71
 msgid "No symbol table found"
 msgstr "Nie odnaleziono tabeli symboli"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:72
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:72
 msgid "No ELF program headers"
 msgstr "Brak nagłówków programu ELF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:73
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:73
 msgid "address range overlaps an existing module"
 msgstr "zakres adresów pokrywa się z istniejącym modułem"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:76
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:76
 msgid "image truncated"
 msgstr "skrócono obraz"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:77
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:77
 msgid "ELF file opened"
 msgstr "otwarto plik ELF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:78
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:78
 msgid "not a valid ELF file"
 msgstr "nie jest prawidłowym plikiem ELF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:79
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:79
 msgid "cannot handle DWARF type description"
 msgstr "nie można obsłużyć opisu typu DWARF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:80
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:80
 msgid "ELF file does not match build ID"
 msgstr "plik ELF nie posiada pasującego identyfikatora kopii"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:81
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:81
 msgid "corrupt .gnu.prelink_undo section data"
 msgstr "uszkodzone dane sekcji .gnu.prelink_undo"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:82
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:82
 msgid "Internal error due to ebl"
-msgstr ""
+msgstr "Wewnętrzny błąd z powodu ebl"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:83
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:83
 msgid "Missing data in core file"
-msgstr ""
+msgstr "Brak danych w pliku core"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:84
-#, fuzzy
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:84
 msgid "Invalid register"
-msgstr "nieprawidłowy parametr"
+msgstr "Nieprawidłowy rejestr"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:85
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:85
 msgid "Error reading process memory"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd podczas odczytywania pamięci procesu"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:86
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:86
 msgid "Couldn't find architecture of any ELF"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć architektury żadnego ELF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:87
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:87
 msgid "Error parsing /proc filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd podczas przetwarzania systemu plików /proc"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:88
-#, fuzzy
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:88
 msgid "Invalid DWARF"
-msgstr "nieprawidłowy DWARF"
+msgstr "Nieprawidłowy DWARF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:89
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:89
 msgid "Unsupported DWARF"
-msgstr ""
+msgstr "Nieobsługiwany DWARF"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:90
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:90
 msgid "Unable to find more threads"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć więcej wątków"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:91
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:91
 msgid "Dwfl already has attached state"
-msgstr ""
+msgstr "Dwfl już posiada załączony stan"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:92
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:92
 msgid "Dwfl has no attached state"
-msgstr ""
+msgstr "Dwfl nie posiada załączonego stanu"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:93
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:93
 msgid "Unwinding not supported for this architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Odwijanie nie jest obsługiwane dla tej architektury"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:94
-#, fuzzy
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:94
 msgid "Invalid argument"
-msgstr "nieprawidłowy parametr"
+msgstr "Nieprawidłowy parametr"
 
-#: libdwfl/libdwflP.h:95
-#, fuzzy
+#: ../libdwfl/libdwflP.h:95
 msgid "Not an ET_CORE ELF file"
-msgstr "nie jest prawidłowym plikiem ELF"
+msgstr "Nie jest plikiem ELF ET_CORE"
 
-#: libebl/eblbackendname.c:42
+#: ../libebl/eblbackendname.c:42
 msgid "No backend"
 msgstr "Brak zaplecza"
 
-#: libebl/eblcorenotetypename.c:102 libebl/eblobjecttypename.c:57
-#: libebl/eblobjnotetypename.c:73 libebl/eblosabiname.c:77
-#: libebl/eblsectionname.c:89 libebl/eblsectiontypename.c:119
-#: libebl/eblsegmenttypename.c:83
+#: ../libebl/eblcorenotetypename.c:102 ../libebl/eblobjecttypename.c:57
+#: ../libebl/eblobjnotetypename.c:73 ../libebl/eblosabiname.c:77
+#: ../libebl/eblsectionname.c:89 ../libebl/eblsectiontypename.c:119
+#: ../libebl/eblsegmenttypename.c:83
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<nieznany>"
 
-#: libebl/ebldynamictagname.c:105
+#: ../libebl/ebldynamictagname.c:105
 #, c-format
 msgid "<unknown>: %#<PRIx64>"
 msgstr "<nieznany>: %#<PRIx64>"
 
-#: libebl/eblobjnote.c:56
+#: ../libebl/eblobjnote.c:56
 #, c-format
 msgid "unknown SDT version %u\n"
 msgstr "nieznana wersja SDT %u\n"
 
-#: libebl/eblobjnote.c:74
+#: ../libebl/eblobjnote.c:74
 #, c-format
 msgid "invalid SDT probe descriptor\n"
 msgstr "nieprawidłowy deskryptor sondy SDT\n"
 
-#: libebl/eblobjnote.c:124
+#: ../libebl/eblobjnote.c:124
 #, c-format
 msgid "  PC: "
 msgstr "  PC: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:126
+#: ../libebl/eblobjnote.c:126
 #, c-format
 msgid " Base: "
 msgstr " Podstawa: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:128
+#: ../libebl/eblobjnote.c:128
 #, c-format
 msgid " Semaphore: "
 msgstr " Semafor: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:130
+#: ../libebl/eblobjnote.c:130
 #, c-format
 msgid "  Provider: "
 msgstr "  Dostawca: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:132
+#: ../libebl/eblobjnote.c:132
 #, c-format
 msgid " Name: "
 msgstr " Nazwa: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:134
+#: ../libebl/eblobjnote.c:134
 #, c-format
 msgid " Args: "
 msgstr " Parametry: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:144
+#: ../libebl/eblobjnote.c:144
 #, c-format
 msgid "  Build ID: "
 msgstr "  Identyfikator kopii: "
 
-#: libebl/eblobjnote.c:155
+#. A non-null terminated version string.
+#: ../libebl/eblobjnote.c:155
 #, c-format
 msgid "  Linker version: %.*s\n"
 msgstr "  Wersja konsolidatora: %.*s\n"
 
-#: libebl/eblobjnote.c:216
+#: ../libebl/eblobjnote.c:216
 #, c-format
 msgid "  OS: %s, ABI: "
 msgstr "  System operacyjny: %s, ABI: "
 
-#: libebl/eblosabiname.c:74
+#: ../libebl/eblosabiname.c:74
 msgid "Stand alone"
 msgstr "Samodzielny"
 
-#: libebl/eblsymbolbindingname.c:71 libebl/eblsymboltypename.c:77
+#: ../libebl/eblsymbolbindingname.c:71 ../libebl/eblsymboltypename.c:77
 #, c-format
 msgid "<unknown>: %d"
 msgstr "<nieznany>: %d"
 
-#: libelf/elf_error.c:67
+#: ../libelf/elf_error.c:67
 msgid "unknown version"
 msgstr "nieznana wersja"
 
-#: libelf/elf_error.c:71
+#: ../libelf/elf_error.c:71
 msgid "unknown type"
 msgstr "nieznany typ"
 
-#: libelf/elf_error.c:75
+#: ../libelf/elf_error.c:75
 msgid "invalid `Elf' handle"
 msgstr "nieprawidłowa obsługa \"Elf\""
 
-#: libelf/elf_error.c:79
+#: ../libelf/elf_error.c:79
 msgid "invalid size of source operand"
 msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda źródłowego"
 
-#: libelf/elf_error.c:83
+#: ../libelf/elf_error.c:83
 msgid "invalid size of destination operand"
 msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda docelowego"
 
-#: libelf/elf_error.c:87 src/readelf.c:5363
+#: ../libelf/elf_error.c:87 ../src/readelf.c:5363
 #, c-format
 msgid "invalid encoding"
 msgstr "nieprawidłowe kodowanie"
 
-#: libelf/elf_error.c:95
+#: ../libelf/elf_error.c:95
 msgid "invalid file descriptor"
 msgstr "nieprawidłowy deskryptor pliku"
 
-#: libelf/elf_error.c:99
+#: ../libelf/elf_error.c:99
 msgid "invalid operation"
 msgstr "nieprawidłowe działanie"
 
-#: libelf/elf_error.c:103
+#: ../libelf/elf_error.c:103
 msgid "ELF version not set"
 msgstr "wersja ELF nie została ustawiona"
 
-#: libelf/elf_error.c:115
+#: ../libelf/elf_error.c:115
 msgid "invalid fmag field in archive header"
 msgstr "nieprawidłowe pole fmag w nagłówku archiwum"
 
-#: libelf/elf_error.c:119
+#: ../libelf/elf_error.c:119
 msgid "invalid archive file"
 msgstr "nieprawidłowy plik archiwum"
 
-#: libelf/elf_error.c:123
+#: ../libelf/elf_error.c:123
 msgid "descriptor is not for an archive"
 msgstr "deskryptor nie jest dla archiwum"
 
-#: libelf/elf_error.c:127
+#: ../libelf/elf_error.c:127
 msgid "no index available"
 msgstr "brak dostępnego indeksu"
 
-#: libelf/elf_error.c:131
+#: ../libelf/elf_error.c:131
 msgid "cannot read data from file"
 msgstr "nie można odczytać danych z pliku"
 
-#: libelf/elf_error.c:135
+#: ../libelf/elf_error.c:135
 msgid "cannot write data to file"
 msgstr "nie można zapisać danych do pliku"
 
-#: libelf/elf_error.c:139
+#: ../libelf/elf_error.c:139
 msgid "invalid binary class"
 msgstr "nieprawidłowa klasa pliku binarnego"
 
-#: libelf/elf_error.c:143
+#: ../libelf/elf_error.c:143
 msgid "invalid section index"
 msgstr "nieprawidłowy indeks sekcji"
 
-#: libelf/elf_error.c:147
+#: ../libelf/elf_error.c:147
 msgid "invalid operand"
 msgstr "nieprawidłowy operand"
 
-#: libelf/elf_error.c:151
+#: ../libelf/elf_error.c:151
 msgid "invalid section"
 msgstr "nieprawidłowa sekcja"
 
-#: libelf/elf_error.c:159
+#: ../libelf/elf_error.c:159
 msgid "executable header not created first"
 msgstr "nie utworzono najpierw nagłówka pliku wykonywalnego"
 
-#: libelf/elf_error.c:163
+#: ../libelf/elf_error.c:163
 msgid "file descriptor disabled"
 msgstr "deskryptor pliku jest wyłączony"
 
-#: libelf/elf_error.c:167
+#: ../libelf/elf_error.c:167
 msgid "archive/member file descriptor mismatch"
 msgstr "deskryptory archiwum/elementu nie zgadzają się"
 
-#: libelf/elf_error.c:175
+#: ../libelf/elf_error.c:175
 msgid "cannot manipulate null section"
 msgstr "nie można zmieniać pustej sekcji"
 
-#: libelf/elf_error.c:179
+#: ../libelf/elf_error.c:179
 msgid "data/scn mismatch"
 msgstr "dane/scn nie zgadzają się"
 
-#: libelf/elf_error.c:183
+#: ../libelf/elf_error.c:183
 msgid "invalid section header"
 msgstr "nieprawidłowy nagłówek sekcji"
 
-#: libelf/elf_error.c:187 src/readelf.c:7232 src/readelf.c:7680
-#: src/readelf.c:7781 src/readelf.c:7961
+#: ../libelf/elf_error.c:187 ../src/readelf.c:7232 ../src/readelf.c:7680
+#: ../src/readelf.c:7781 ../src/readelf.c:7961
 #, c-format
 msgid "invalid data"
 msgstr "nieprawidłowe dane"
 
-#: libelf/elf_error.c:191
+#: ../libelf/elf_error.c:191
 msgid "unknown data encoding"
 msgstr "nieznane kodowanie danych"
 
-#: libelf/elf_error.c:195
+#: ../libelf/elf_error.c:195
 msgid "section `sh_size' too small for data"
 msgstr "sekcja \"sh_size\" jest za mała dla danych"
 
-#: libelf/elf_error.c:199
+#: ../libelf/elf_error.c:199
 msgid "invalid section alignment"
 msgstr "nieprawidłowe wyrównanie sekcji"
 
-#: libelf/elf_error.c:203
+#: ../libelf/elf_error.c:203
 msgid "invalid section entry size"
 msgstr "nieprawidłowy rozmiar wpisu sekcji"
 
-#: libelf/elf_error.c:207
+#: ../libelf/elf_error.c:207
 msgid "update() for write on read-only file"
 msgstr "update() dla zapisu pliku tylko do odczytu"
 
-#: libelf/elf_error.c:211
+#: ../libelf/elf_error.c:211
 msgid "no such file"
 msgstr "nie ma takiego pliku"
 
-#: libelf/elf_error.c:215
+#: ../libelf/elf_error.c:215
 msgid "only relocatable files can contain section groups"
 msgstr "tylko relokowalne pliki mogą zawierać grupy sekcji"
 
-#: libelf/elf_error.c:220
+#: ../libelf/elf_error.c:220
 msgid ""
 "program header only allowed in executables, shared objects, and core files"
 msgstr ""
 "tylko pliki wykonywalne, obiektów współdzielone i pliki core mogą mieć "
 "nagłówki programu"
 
-#: libelf/elf_error.c:227
+#: ../libelf/elf_error.c:227
 msgid "file has no program header"
 msgstr "plik nie posiada nagłówków programu"
 
-#: src/addr2line.c:58
-#, fuzzy
+#: ../src/addr2line.c:58
 msgid "Input format options:"
-msgstr "Opcje wyboru wejścia:"
+msgstr "Opcje formatowania wejścia:"
 
-#: src/addr2line.c:60
+#: ../src/addr2line.c:60
 msgid "Treat addresses as offsets relative to NAME section."
 msgstr "Traktuje adresy jako offsety względne do sekcji NAZWA."
 
-#: src/addr2line.c:62
-#, fuzzy
+#: ../src/addr2line.c:62
 msgid "Output format options:"
-msgstr "Formatowanie wyjścia"
+msgstr "Opcje formatowania wyjścia:"
 
-#: src/addr2line.c:63
-#, fuzzy
+#: ../src/addr2line.c:63
 msgid "Print address before each entry"
-msgstr "Wyświetla nazwę pliku przed każdym ciągiem."
+msgstr "Wyświetla adres pliku przed każdym wpisem"
 
-#: src/addr2line.c:64
+#: ../src/addr2line.c:64
 msgid "Show only base names of source files"
 msgstr "Wyświetla tylko podstawowe nazwy plików źródłowych"
 
-#: src/addr2line.c:66
+#: ../src/addr2line.c:66
 msgid "Show absolute file names using compilation directory"
 msgstr "Wyświetla bezwzględne nazwy plików używając katalogu kompilacji"
 
-#: src/addr2line.c:67
+#: ../src/addr2line.c:67
 msgid "Also show function names"
 msgstr "Wyświetla także nazwy funkcji"
 
-#: src/addr2line.c:68
+#: ../src/addr2line.c:68
 msgid "Also show symbol or section names"
-msgstr "Wyświetla także nazwy symboli ub sekcji"
+msgstr "Wyświetla także nazwy symboli lub sekcji"
 
-#: src/addr2line.c:69
-#, fuzzy
+#: ../src/addr2line.c:69
 msgid "Also show symbol and the section names"
-msgstr "Wyświetla także nazwy symboli ub sekcji"
+msgstr "Wyświetla także nazwy symboli i sekcji"
 
-#: src/addr2line.c:70
+#: ../src/addr2line.c:70
 msgid "Also show line table flags"
 msgstr "Wyświetla także flagi tabeli wierszy"
 
-#: src/addr2line.c:72
+#: ../src/addr2line.c:72
 msgid ""
 "Show all source locations that caused inline expansion of subroutines at the "
 "address."
 msgstr ""
+"Wyświetla wszystkie położenia źródłowe, które spowodowały wstawione "
+"rozszerzenie podprogramów pod tym adresem."
 
-#: src/addr2line.c:75
+#: ../src/addr2line.c:75
 msgid "Show demangled symbols (ARG is always ignored)"
 msgstr ""
+"Wyświetla symbole z usuniętym dekorowaniem (PARAMETR jest zawsze ignorowany)"
 
-#: src/addr2line.c:77
+#: ../src/addr2line.c:77
 msgid "Print all information on one line, and indent inlines"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetla wszystkie informacje w jednym wierszy i wyrównuje wstawki"
 
-#: src/addr2line.c:79 src/elfcmp.c:72 src/findtextrel.c:67 src/nm.c:99
-#: src/strings.c:75
+#: ../src/addr2line.c:79 ../src/elfcmp.c:72 ../src/findtextrel.c:67
+#: ../src/nm.c:99 ../src/strings.c:75
 msgid "Miscellaneous:"
 msgstr "Różne:"
 
-#: src/addr2line.c:87
+#. Short description of program.
+#: ../src/addr2line.c:87
 msgid ""
 "Locate source files and line information for ADDRs (in a.out by default)."
 msgstr ""
 "Odnajdywanie plików źródłowych i informacji o wierszu dla ADRESU (domyślne w "
 "a.out)."
 
-#: src/addr2line.c:91
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/addr2line.c:91
 msgid "[ADDR...]"
 msgstr "[ADRES...]"
 
-#: src/addr2line.c:216 src/ar.c:285 src/elfcmp.c:670 src/elflint.c:235
-#: src/findtextrel.c:162 src/ld.c:943 src/nm.c:261 src/objdump.c:177
-#: src/ranlib.c:124 src/readelf.c:500 src/size.c:207 src/strings.c:226
-#: src/strip.c:218 src/unstrip.c:232
+#: ../src/addr2line.c:216 ../src/ar.c:285 ../src/elfcmp.c:670
+#: ../src/elflint.c:235 ../src/findtextrel.c:162 ../src/ld.c:943
+#: ../src/nm.c:261 ../src/objdump.c:177 ../src/ranlib.c:124
+#: ../src/readelf.c:500 ../src/size.c:207 ../src/strings.c:226
+#: ../src/strip.c:218 ../src/unstrip.c:232
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s Red Hat, Inc.\n"
@@ -754,300 +784,317 @@ msgstr ""
 "BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
 
-#: src/addr2line.c:221 src/ar.c:290 src/elfcmp.c:675 src/elflint.c:240
-#: src/findtextrel.c:167 src/ld.c:948 src/nm.c:266 src/objdump.c:182
-#: src/ranlib.c:129 src/readelf.c:505 src/size.c:212 src/strings.c:231
-#: src/strip.c:223 src/unstrip.c:237
+#: ../src/addr2line.c:221 ../src/ar.c:290 ../src/elfcmp.c:675
+#: ../src/elflint.c:240 ../src/findtextrel.c:167 ../src/ld.c:948
+#: ../src/nm.c:266 ../src/objdump.c:182 ../src/ranlib.c:129
+#: ../src/readelf.c:505 ../src/size.c:212 ../src/strings.c:231
+#: ../src/strip.c:223 ../src/unstrip.c:237
 #, c-format
 msgid "Written by %s.\n"
 msgstr "Napisane przez %s.\n"
 
-#: src/addr2line.c:533
+#: ../src/addr2line.c:533
 #, c-format
 msgid "Section syntax requires exactly one module"
 msgstr "Składnia sekcji wymaga dokładnie jednego modułu"
 
-#: src/addr2line.c:556
+#: ../src/addr2line.c:556
 #, c-format
 msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside section '%s'"
 msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza sekcją \"%s\""
 
-#: src/addr2line.c:645
+#: ../src/addr2line.c:645
 #, c-format
 msgid "cannot find symbol '%s'"
 msgstr "nie można odnaleźć symbolu \"%s\""
 
-#: src/addr2line.c:650
+#: ../src/addr2line.c:650
 #, c-format
 msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside contents of '%s'"
 msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza zawartością \"%s\""
 
-#: src/ar.c:68
+#: ../src/ar.c:68
 msgid "Commands:"
 msgstr "Polecenia:"
 
-#: src/ar.c:69
+#: ../src/ar.c:69
 msgid "Delete files from archive."
 msgstr "Usuwa pliki z archiwum."
 
-#: src/ar.c:70
+#: ../src/ar.c:70
 msgid "Move files in archive."
 msgstr "Przenosi pliki w archiwum."
 
-#: src/ar.c:71
+#: ../src/ar.c:71
 msgid "Print files in archive."
 msgstr "Wyświetla pliki w archiwum."
 
-#: src/ar.c:72
+#: ../src/ar.c:72
 msgid "Quick append files to archive."
 msgstr "Szybko dodaje pliki do archiwum."
 
-#: src/ar.c:74
+#: ../src/ar.c:74
 msgid "Replace existing or insert new file into archive."
 msgstr "Zastępuje istniejący lub umieszcza nowy plik w archiwum."
 
-#: src/ar.c:75
+#: ../src/ar.c:75
 msgid "Display content of archive."
 msgstr "Wyświetla zawartość archiwum."
 
-#: src/ar.c:76
+#: ../src/ar.c:76
 msgid "Extract files from archive."
 msgstr "Wypakowuje pliki z archiwum."
 
-#: src/ar.c:78
+#: ../src/ar.c:78
 msgid "Command Modifiers:"
 msgstr "Modyfikatory poleceń:"
 
-#: src/ar.c:79
+#: ../src/ar.c:79
 msgid "Preserve original dates."
 msgstr "Zachowuje pierwotne daty."
 
-#: src/ar.c:80
+#: ../src/ar.c:80
 msgid "Use instance [COUNT] of name."
 msgstr "Używa wystąpienia [LICZNIK] nazwy."
 
-#: src/ar.c:82
+#: ../src/ar.c:82
 msgid "Do not replace existing files with extracted files."
 msgstr "Nie zastępuje istniejących plików wypakowanymi plikami."
 
-#: src/ar.c:83
+#: ../src/ar.c:83
 msgid "Allow filename to be truncated if necessary."
 msgstr "Zezwala na skrócenie nazwy pliku, jeśli jest to wymagane."
 
-#: src/ar.c:85
+#: ../src/ar.c:85
 msgid "Provide verbose output."
 msgstr "Wyświetla więcej informacji."
 
-#: src/ar.c:86
+#: ../src/ar.c:86
 msgid "Force regeneration of symbol table."
 msgstr "Wymusza ponowne utworzenie tabeli symboli."
 
-#: src/ar.c:87
+#: ../src/ar.c:87
 msgid "Insert file after [MEMBER]."
 msgstr "Umieszcza plik po [ELEMENCIE]."
 
-#: src/ar.c:88
+#: ../src/ar.c:88
 msgid "Insert file before [MEMBER]."
 msgstr "Umieszcza plik przed [ELEMENTEM]."
 
-#: src/ar.c:89
+#: ../src/ar.c:89
 msgid "Same as -b."
 msgstr "To samo, co -b."
 
-#: src/ar.c:90
+#: ../src/ar.c:90
 msgid "Suppress message when library has to be created."
 msgstr "Zmniejsza komunikat, jeśli biblioteka musi zostać utworzona."
 
-#: src/ar.c:92
+#: ../src/ar.c:92
 msgid "Use full path for file matching."
 msgstr "Używa pełnej ścieżki do dopasowywania plików."
 
-#: src/ar.c:93
+#: ../src/ar.c:93
 msgid "Update only older files in archive."
 msgstr "Aktualizuje tylko starsze pliki w archiwum."
 
-#: src/ar.c:99
+#. Short description of program.
+#: ../src/ar.c:99
 msgid "Create, modify, and extract from archives."
 msgstr "Tworzenie, modyfikowanie i wypakowywanie archiwów."
 
-#: src/ar.c:102
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/ar.c:102
 msgid "[MEMBER] [COUNT] ARCHIVE [FILE...]"
 msgstr "[ELEMENT] [LICZNIK] ARCHIWUM [PLIK...]"
 
-#: src/ar.c:181
+#: ../src/ar.c:181
 #, c-format
 msgid "'a', 'b', and 'i' are only allowed with the 'm' and 'r' options"
 msgstr "\"a\", \"b\" i \"i\" są dozwolone tylko z opcjami \"m\" i \"r\""
 
-#: src/ar.c:186
+#: ../src/ar.c:186
 #, c-format
 msgid "MEMBER parameter required for 'a', 'b', and 'i' modifiers"
 msgstr "parametr ELEMENT jest wymagany dla modyfikatorów \"a\", \"b\" i \"i\""
 
-#: src/ar.c:202
+#: ../src/ar.c:202
 #, c-format
 msgid "'N' is only meaningful with the 'x' and 'd' options"
 msgstr "\"N\" ma znaczenie tylko z opcjami \"x\" i \"d\""
 
-#: src/ar.c:207
+#: ../src/ar.c:207
 #, c-format
 msgid "COUNT parameter required"
 msgstr "wymagany jest parametr LICZNIK"
 
-#: src/ar.c:219
+#: ../src/ar.c:219
 #, c-format
 msgid "invalid COUNT parameter %s"
 msgstr "nieprawidłowy parametr LICZNIK %s"
 
-#: src/ar.c:226
+#: ../src/ar.c:226
 #, c-format
 msgid "'%c' is only meaningful with the 'x' option"
 msgstr "\"%c\" ma znaczenie tylko z opcją \"x\""
 
-#: src/ar.c:232
+#: ../src/ar.c:232
 #, c-format
 msgid "archive name required"
 msgstr "wymagana jest nazwa archiwum"
 
-#: src/ar.c:245
+#: ../src/ar.c:245
 #, c-format
 msgid "command option required"
 msgstr "wymagana jest opcja polecenia"
 
-#: src/ar.c:310
+#: ../src/ar.c:310
 #, c-format
 msgid "More than one operation specified"
 msgstr "Podano więcej niż jedno działanie"
 
-#: src/ar.c:404
+#: ../src/ar.c:404
 #, c-format
 msgid "cannot open archive '%s'"
 msgstr "nie można otworzyć archiwum \"%s\""
 
-#: src/ar.c:414
+#: ../src/ar.c:414
 #, c-format
 msgid "cannot open archive '%s': %s"
 msgstr "nie można otworzyć archiwum \"%s\": %s"
 
-#: src/ar.c:418
+#: ../src/ar.c:418
 #, c-format
 msgid "%s: not an archive file"
 msgstr "%s: nie jest plikiem archiwum"
 
-#: src/ar.c:422
+#: ../src/ar.c:422
 #, c-format
 msgid "cannot stat archive '%s'"
 msgstr "nie można wykonać stat na archiwum \"%s\""
 
-#: src/ar.c:434
+#: ../src/ar.c:434
 #, c-format
 msgid "no entry %s in archive\n"
 msgstr "brak wpisu %s w archiwum\n"
 
-#: src/ar.c:487 src/ar.c:929 src/ar.c:1129
+#: ../src/ar.c:487 ../src/ar.c:929 ../src/ar.c:1129
 #, c-format
 msgid "cannot create hash table"
 msgstr "nie można utworzyć tabeli mieszającej"
 
-#: src/ar.c:494 src/ar.c:936 src/ar.c:1138
+#: ../src/ar.c:494 ../src/ar.c:936 ../src/ar.c:1138
 #, c-format
 msgid "cannot insert into hash table"
 msgstr "nie można umieścić w tabeli mieszającej"
 
-#: src/ar.c:502 src/ranlib.c:164
+#: ../src/ar.c:502 ../src/ranlib.c:164
 #, c-format
 msgid "cannot stat '%s'"
 msgstr "nie można wykonać stat na \"%s\""
 
-#: src/ar.c:598
+#: ../src/ar.c:598
 #, c-format
 msgid "cannot read content of %s: %s"
 msgstr "nie można odczytać zawartości %s: %s"
 
-#: src/ar.c:641
+#: ../src/ar.c:641
 #, c-format
 msgid "cannot open %.*s"
 msgstr "nie można otworzyć %.*s"
 
-#: src/ar.c:663
+#: ../src/ar.c:663
 #, c-format
 msgid "failed to write %s"
-msgstr "zapisanie %s nie powiodło się"
+msgstr "zapisanie %s się nie powiodło"
 
-#: src/ar.c:675
+#: ../src/ar.c:675
 #, c-format
 msgid "cannot change mode of %s"
 msgstr "nie można zmienić trybu %s"
 
-#: src/ar.c:691
+#: ../src/ar.c:691
 #, c-format
 msgid "cannot change modification time of %s"
 msgstr "nie można zmienić czasu modyfikacji %s"
 
-#: src/ar.c:737
+#: ../src/ar.c:737
 #, c-format
 msgid "cannot rename temporary file to %.*s"
 msgstr "nie można zmienić nazwy pliku tymczasowego na %.*s"
 
-#: src/ar.c:773 src/ar.c:1021 src/ar.c:1420 src/ranlib.c:238
+#: ../src/ar.c:773 ../src/ar.c:1021 ../src/ar.c:1420 ../src/ranlib.c:238
 #, c-format
 msgid "cannot create new file"
 msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"
 
-#: src/ar.c:1220
+#: ../src/ar.c:1220
 #, c-format
 msgid "position member %s not found"
 msgstr "nie odnaleziono położenia elementu %s"
 
-#: src/ar.c:1230
+#: ../src/ar.c:1230
 #, c-format
 msgid "%s: no entry %s in archive!\n"
 msgstr "%s: brak wpisu %s w archiwum.\n"
 
-#: src/ar.c:1259 src/ldgeneric.c:509 src/objdump.c:253
+#: ../src/ar.c:1259 ../src/ldgeneric.c:509 ../src/objdump.c:253
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "nie można otworzyć %s"
 
-#: src/ar.c:1264
+#: ../src/ar.c:1264
 #, c-format
 msgid "cannot stat %s"
 msgstr "nie można wykonać stat na %s"
 
-#: src/ar.c:1270
+#: ../src/ar.c:1270
 #, c-format
 msgid "%s is no regular file"
 msgstr "%s nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: src/ar.c:1283
+#: ../src/ar.c:1283
 #, c-format
 msgid "cannot get ELF descriptor for %s: %s\n"
 msgstr "nie można uzyskać deskryptora ELF dla %s: %s\n"
 
-#: src/ar.c:1303
+#: ../src/ar.c:1303
 #, c-format
 msgid "cannot read %s: %s"
 msgstr "nie można odczytać %s: %s"
 
-#: src/arlib.c:209
+#: ../src/arlib-argp.c:32
+msgid "Use zero for uid, gid, and date in archive members."
+msgstr "Używa zero jako UID, GID i datę w elementach archiwum."
+
+#: ../src/arlib-argp.c:34
+msgid "Use actual uid, gid, and date in archive members."
+msgstr "Używa prawdziwe UID, GID i datę w elementach archiwum."
+
+#: ../src/arlib-argp.c:65
+#, c-format
+msgid "%s (default)"
+msgstr "%s (domyślnie)"
+
+#. The archive is too big.
+#: ../src/arlib.c:209
 #, c-format
 msgid "the archive '%s' is too large"
 msgstr "archiwum \"%s\" jest za duże"
 
-#: src/arlib.c:222
+#: ../src/arlib.c:222
 #, c-format
 msgid "cannot read ELF header of %s(%s): %s"
 msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF %s(%s): %s"
 
-#: src/elfcmp.c:62
+#: ../src/elfcmp.c:62
 msgid "Control options:"
 msgstr "Opcje sterujące:"
 
-#: src/elfcmp.c:64
+#: ../src/elfcmp.c:64
 msgid "Output all differences, not just the first"
 msgstr "Wyświetlanie wszystkich różnic, nie tylko pierwszej"
 
-#: src/elfcmp.c:65
+#: ../src/elfcmp.c:65
 msgid ""
 "Control treatment of gaps in loadable segments [ignore|match] (default: "
 "ignore)"
@@ -1055,218 +1102,218 @@ msgstr ""
 "Sterowanie traktowaniem luk w segmentach wczytywalnych [ignore|match] "
 "(domyślne: ignore)"
 
-#: src/elfcmp.c:67
+#: ../src/elfcmp.c:67
 msgid "Ignore permutation of buckets in SHT_HASH section"
 msgstr "Ignorowanie permutacji kubełków w sekcji SHT_HASH"
 
-#: src/elfcmp.c:69
+#: ../src/elfcmp.c:69
 msgid "Ignore differences in build ID"
 msgstr "Ignorowanie różnic w identyfikatorze kopii"
 
-#: src/elfcmp.c:70
+#: ../src/elfcmp.c:70
 msgid "Output nothing; yield exit status only"
 msgstr "Bez wypisywania; przekazanie tylko kodu wyjścia"
 
-#: src/elfcmp.c:77
+#. Short description of program.
+#: ../src/elfcmp.c:77
 msgid "Compare relevant parts of two ELF files for equality."
 msgstr "Porównywanie odpowiednich części dwóch plików ELF pod kątem równości."
 
-#: src/elfcmp.c:81
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/elfcmp.c:81
 msgid "FILE1 FILE2"
 msgstr "PLIK1 PLIK2"
 
-#: src/elfcmp.c:143
+#: ../src/elfcmp.c:143
 msgid "Invalid number of parameters.\n"
 msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów.\n"
 
-#: src/elfcmp.c:174 src/elfcmp.c:179
+#: ../src/elfcmp.c:174 ../src/elfcmp.c:179
 #, c-format
 msgid "cannot get ELF header of '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:205
+#: ../src/elfcmp.c:205
 #, c-format
 msgid "%s %s diff: ELF header"
 msgstr "%s %s różnią się: nagłówek ELF"
 
-#: src/elfcmp.c:212 src/elfcmp.c:215
+#: ../src/elfcmp.c:212 ../src/elfcmp.c:215
 #, c-format
 msgid "cannot get section count of '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać licznika sekcji \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:220
+#: ../src/elfcmp.c:220
 #, c-format
 msgid "%s %s diff: section count"
 msgstr "%s %s różnią się: licznik sekcji"
 
-#: src/elfcmp.c:227 src/elfcmp.c:230
+#: ../src/elfcmp.c:227 ../src/elfcmp.c:230
 #, c-format
 msgid "cannot get program header count of '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać licznika nagłówka programu \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:235
+#: ../src/elfcmp.c:235
 #, c-format
 msgid "%s %s diff: program header count"
 msgstr "%s %s różnią się: licznik nagłówka programu"
 
-#: src/elfcmp.c:293
+#: ../src/elfcmp.c:293
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu], [%zu] name"
 msgstr "%s %s różnią się: nazwa sekcji [%zu], [%zu]"
 
-#: src/elfcmp.c:316
+#: ../src/elfcmp.c:316
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' header"
 msgstr "%s %s różnią się: nagłówek sekcji [%zu] \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:324 src/elfcmp.c:330
+#: ../src/elfcmp.c:324 ../src/elfcmp.c:330
 #, c-format
 msgid "cannot get content of section %zu in '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu w \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:339
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elfcmp.c:339
+#, c-format
 msgid "symbol table [%zu] in '%s' has zero sh_entsize"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tabela symboli [%2u] \"%s\" zawiera %u wpis:\n"
+msgstr "tabela symboli [%zu] w \"%s\" posiada zerowe sh_entsize"
 
-#: src/elfcmp.c:351 src/elfcmp.c:357
+#: ../src/elfcmp.c:351 ../src/elfcmp.c:357
 #, c-format
 msgid "cannot get symbol in '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać symbolu w \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:379
+#: ../src/elfcmp.c:379
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: symbol table [%zu]"
 msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu]"
 
-#: src/elfcmp.c:382
+#: ../src/elfcmp.c:382
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: symbol table [%zu,%zu]"
 msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu,%zu]"
 
-#: src/elfcmp.c:428 src/elfcmp.c:497
+#: ../src/elfcmp.c:428 ../src/elfcmp.c:497
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' number of notes"
 msgstr "%s %s różnią się: liczba notatek sekcji [%zu] \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:436
+#: ../src/elfcmp.c:436
 #, c-format
 msgid "cannot read note section [%zu] '%s' in '%s': %s"
 msgstr "nie można odczytać notatki sekcji [%zu] \"%s\" w \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:446
+#: ../src/elfcmp.c:446
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note name"
 msgstr "%s %s różnią się: nazwa notatki sekcji [%zu] \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:454
+#: ../src/elfcmp.c:454
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' type"
 msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] \"%s\" notatka \"%s\" typ"
 
-#: src/elfcmp.c:469
+#: ../src/elfcmp.c:469
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: build ID length"
 msgstr "%s %s różnią się: długość identyfikatora kopii"
 
-#: src/elfcmp.c:477
+#: ../src/elfcmp.c:477
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: build ID content"
 msgstr "%s %s różnią się: zawartość identyfikatora kopii"
 
-#: src/elfcmp.c:486
+#: ../src/elfcmp.c:486
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' content"
 msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] \"%s\" notatka \"%s\" zawartość"
 
-#: src/elfcmp.c:527
+#: ../src/elfcmp.c:527
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' content"
 msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu] \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:531
+#: ../src/elfcmp.c:531
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: section [%zu,%zu] '%s' content"
 msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu,%zu] \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:546
+#: ../src/elfcmp.c:546
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: unequal amount of important sections"
 msgstr "%s %s różnią się: różna liczba ważnych sekcji"
 
-#: src/elfcmp.c:579 src/elfcmp.c:584
+#: ../src/elfcmp.c:579 ../src/elfcmp.c:584
 #, c-format
 msgid "cannot load data of '%s': %s"
 msgstr "nie można wczytać danych z \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:603 src/elfcmp.c:609
+#: ../src/elfcmp.c:603 ../src/elfcmp.c:609
 #, c-format
 msgid "cannot get program header entry %d of '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d z \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:615
+#: ../src/elfcmp.c:615
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: program header %d"
 msgstr "%s %s różnią się: nagłówek programu %d"
 
-#: src/elfcmp.c:639
+#: ../src/elfcmp.c:639
 #, c-format
 msgid "%s %s differ: gap"
 msgstr "%s %s różnią się: luka"
 
-#: src/elfcmp.c:702
+#: ../src/elfcmp.c:702
 #, c-format
 msgid "Invalid value '%s' for --gaps parameter."
 msgstr "Nieprawidłowa wartość \"%s\" dla parametru --gaps."
 
-#: src/elfcmp.c:730 src/findtextrel.c:221 src/ldgeneric.c:1757
-#: src/ldgeneric.c:4247 src/nm.c:377 src/ranlib.c:157 src/size.c:289
-#: src/strings.c:182 src/strip.c:466 src/strip.c:503 src/unstrip.c:1922
-#: src/unstrip.c:1951
+#: ../src/elfcmp.c:730 ../src/findtextrel.c:221 ../src/ldgeneric.c:1757
+#: ../src/ldgeneric.c:4247 ../src/nm.c:377 ../src/ranlib.c:157
+#: ../src/size.c:289 ../src/strings.c:182 ../src/strip.c:466
+#: ../src/strip.c:503 ../src/unstrip.c:1922 ../src/unstrip.c:1951
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "nie można otworzyć \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:734 src/findtextrel.c:228 src/ranlib.c:174
+#: ../src/elfcmp.c:734 ../src/findtextrel.c:228 ../src/ranlib.c:174
 #, c-format
 msgid "cannot create ELF descriptor for '%s': %s"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF dla \"%s\": %s"
 
-#: src/elfcmp.c:739
+#: ../src/elfcmp.c:739
 #, c-format
 msgid "cannot create EBL descriptor for '%s'"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora EBL dla \"%s\""
 
-#: src/elfcmp.c:757
+#: ../src/elfcmp.c:757
 #, c-format
 msgid "cannot get section header of section %zu: %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"
 
-#: src/elfcmp.c:767
+#: ../src/elfcmp.c:767
 #, c-format
 msgid "cannot get content of section %zu: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu: %s"
 
-#: src/elfcmp.c:777 src/elfcmp.c:791
+#: ../src/elfcmp.c:777 ../src/elfcmp.c:791
 #, c-format
 msgid "cannot get relocation: %s"
 msgstr "nie można uzyskać relokacji: %s"
 
-#: src/elflint.c:64
+#: ../src/elflint.c:64
 msgid "Be extremely strict, flag level 2 features."
 msgstr "Bardzo ścisłe sprawdzanie, cechy poziomu 2 flag."
 
-#: src/elflint.c:65
+#: ../src/elflint.c:65
 msgid "Do not print anything if successful"
 msgstr "Nie wypisywanie niczego w przypadku powodzenia"
 
-#: src/elflint.c:66
+#: ../src/elflint.c:66
 msgid "Binary is a separate debuginfo file"
 msgstr "Plik binarny jest oddzielnym plikiem debuginfo"
 
-#: src/elflint.c:68
+#: ../src/elflint.c:68
 msgid ""
 "Binary has been created with GNU ld and is therefore known to be broken in "
 "certain ways"
@@ -1274,165 +1321,168 @@ msgstr ""
 "Plik binarny został utworzony przez program GNU ld, przez co jest uszkodzony "
 "w pewien sposób"
 
-#: src/elflint.c:74
+#. Short description of program.
+#: ../src/elflint.c:74
 msgid "Pedantic checking of ELF files compliance with gABI/psABI spec."
 msgstr ""
 "Szczegółowe sprawdzanie zgodności plików ELF ze specyfikacją gABI/psABI."
 
-#: src/elflint.c:78 src/readelf.c:123
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/elflint.c:78 ../src/readelf.c:123
 msgid "FILE..."
 msgstr "PLIK..."
 
-#: src/elflint.c:155 src/readelf.c:292
+#: ../src/elflint.c:155 ../src/readelf.c:292
 #, c-format
 msgid "cannot open input file"
 msgstr "nie można otworzyć pliku wejściowego"
 
-#: src/elflint.c:162
+#: ../src/elflint.c:162
 #, c-format
 msgid "cannot generate Elf descriptor: %s\n"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:181
+#: ../src/elflint.c:181
 #, c-format
 msgid "error while closing Elf descriptor: %s\n"
 msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:185
+#: ../src/elflint.c:185
 msgid "No errors"
 msgstr "Brak błędów"
 
-#: src/elflint.c:219 src/readelf.c:468
+#: ../src/elflint.c:219 ../src/readelf.c:468
 msgid "Missing file name.\n"
 msgstr "Brak nazwy pliku.\n"
 
-#: src/elflint.c:298
+#: ../src/elflint.c:298
 #, c-format
 msgid " error while freeing sub-ELF descriptor: %s\n"
 msgstr " błąd podczas zwalniania deskryptora pod-ELF: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:306
+#. We cannot do anything.
+#: ../src/elflint.c:306
 #, c-format
 msgid "Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start\n"
 msgstr "To nie jest plik ELF - posiada błędne bajty magiczne na początku\n"
 
-#: src/elflint.c:371
+#: ../src/elflint.c:371
 #, c-format
 msgid "e_ident[%d] == %d is no known class\n"
 msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znaną klasą\n"
 
-#: src/elflint.c:376
+#: ../src/elflint.c:376
 #, c-format
 msgid "e_ident[%d] == %d is no known data encoding\n"
 msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znanym kodowaniem danych\n"
 
-#: src/elflint.c:380
+#: ../src/elflint.c:380
 #, c-format
 msgid "unknown ELF header version number e_ident[%d] == %d\n"
 msgstr "nieznany numer wersji nagłówka ELF e_ident[%d] == %d\n"
 
-#: src/elflint.c:386
+#: ../src/elflint.c:386
 #, c-format
 msgid "unsupported OS ABI e_ident[%d] == '%s'\n"
 msgstr "nieobsługiwane ABI systemu operacyjnego e_ident[%d] == \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:392
+#: ../src/elflint.c:392
 #, c-format
 msgid "unsupport ABI version e_ident[%d] == %d\n"
 msgstr "nieobsługiwana wersja ABI e_ident[%d] == %d\n"
 
-#: src/elflint.c:397
+#: ../src/elflint.c:397
 #, c-format
 msgid "e_ident[%zu] is not zero\n"
 msgstr "e_ident[%zu] nie wynosi zero\n"
 
-#: src/elflint.c:402
+#: ../src/elflint.c:402
 #, c-format
 msgid "unknown object file type %d\n"
 msgstr "nieznany typ pliku obiektu %d\n"
 
-#: src/elflint.c:409
+#: ../src/elflint.c:409
 #, c-format
 msgid "unknown machine type %d\n"
 msgstr "nieznany typ komputera %d\n"
 
-#: src/elflint.c:413
+#: ../src/elflint.c:413
 #, c-format
 msgid "unknown object file version\n"
 msgstr "nieznana wersja pliku obiektu\n"
 
-#: src/elflint.c:419
+#: ../src/elflint.c:419
 #, c-format
 msgid "invalid program header offset\n"
 msgstr "nieprawidłowy offset nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:421
+#: ../src/elflint.c:421
 #, c-format
 msgid "executables and DSOs cannot have zero program header offset\n"
 msgstr ""
 "pliki wykonywalne i DSO nie mogą mieć zerowego offsetu nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:425
+#: ../src/elflint.c:425
 #, c-format
 msgid "invalid number of program header entries\n"
 msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:433
+#: ../src/elflint.c:433
 #, c-format
 msgid "invalid section header table offset\n"
 msgstr "nieprawidłowy offset tabeli nagłówków sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:436
+#: ../src/elflint.c:436
 #, c-format
 msgid "section header table must be present\n"
 msgstr "tabela nagłówków sekcji musi istnieć\n"
 
-#: src/elflint.c:450
+#: ../src/elflint.c:450
 #, c-format
 msgid "invalid number of section header table entries\n"
 msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówków sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:467
+#: ../src/elflint.c:467
 #, c-format
 msgid "invalid section header index\n"
 msgstr "nieprawidłowy indeks nagłówka sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:481
+#: ../src/elflint.c:481
 #, c-format
 msgid "invalid number of program header table entries\n"
 msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:490
+#: ../src/elflint.c:490
 #, c-format
 msgid "invalid machine flags: %s\n"
 msgstr "nieprawidłowe flagi komputera: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:497 src/elflint.c:514
+#: ../src/elflint.c:497 ../src/elflint.c:514
 #, c-format
 msgid "invalid ELF header size: %hd\n"
 msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka ELF: %hd\n"
 
-#: src/elflint.c:500 src/elflint.c:517
+#: ../src/elflint.c:500 ../src/elflint.c:517
 #, c-format
 msgid "invalid program header size: %hd\n"
 msgstr "nieprawidłowa rozmiar nagłówka programu: %hd\n"
 
-#: src/elflint.c:503 src/elflint.c:520
+#: ../src/elflint.c:503 ../src/elflint.c:520
 #, c-format
 msgid "invalid program header position or size\n"
 msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:506 src/elflint.c:523
+#: ../src/elflint.c:506 ../src/elflint.c:523
 #, c-format
 msgid "invalid section header size: %hd\n"
 msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka sekcji: %hd\n"
 
-#: src/elflint.c:509 src/elflint.c:526
+#: ../src/elflint.c:509 ../src/elflint.c:526
 #, c-format
 msgid "invalid section header position or size\n"
 msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:571
+#: ../src/elflint.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': section with SHF_GROUP flag set not part of a section "
@@ -1440,7 +1490,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": sekcja z flagą SHF_GROUP nie jest częścią grupy sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:575
+#: ../src/elflint.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': section group [%2zu] '%s' does not precede group member\n"
@@ -1448,14 +1498,15 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji [%2zu] \"%s\" nie poprzedza elementu "
 "grupy\n"
 
-#: src/elflint.c:591 src/elflint.c:1464 src/elflint.c:1515 src/elflint.c:1621
-#: src/elflint.c:1957 src/elflint.c:2273 src/elflint.c:2886 src/elflint.c:3049
-#: src/elflint.c:3197 src/elflint.c:3387 src/elflint.c:4291
+#: ../src/elflint.c:591 ../src/elflint.c:1464 ../src/elflint.c:1515
+#: ../src/elflint.c:1621 ../src/elflint.c:1957 ../src/elflint.c:2273
+#: ../src/elflint.c:2886 ../src/elflint.c:3049 ../src/elflint.c:3197
+#: ../src/elflint.c:3387 ../src/elflint.c:4291
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:604 src/elflint.c:1628
+#: ../src/elflint.c:604 ../src/elflint.c:1628
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': referenced as string table for section [%2d] '%s' but "
@@ -1464,7 +1515,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": użyta jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] \"%s\", ale "
 "nie jest typu SHT_STRTAB\n"
 
-#: src/elflint.c:627
+#: ../src/elflint.c:627
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol table cannot have more than one extended index "
@@ -1473,38 +1524,38 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": tabela symboli nie może mieć więcej niż jednej "
 "rozszerzonej sekcji indeksów\n"
 
-#: src/elflint.c:639
+#: ../src/elflint.c:639
 #, c-format
 msgid "section [%2u] '%s': entry size is does not match ElfXX_Sym\n"
 msgstr "sekcja [%2u] \"%s\": rozmiar wpisu nie zgadza się z ElfXX_Sym\n"
 
-#: src/elflint.c:648
+#: ../src/elflint.c:648
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %d: %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu %d: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:653 src/elflint.c:656 src/elflint.c:659 src/elflint.c:662
-#: src/elflint.c:665 src/elflint.c:668
+#: ../src/elflint.c:653 ../src/elflint.c:656 ../src/elflint.c:659
+#: ../src/elflint.c:662 ../src/elflint.c:665 ../src/elflint.c:668
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': '%s' in zeroth entry not zero\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": \"%s\" w zerowym wpisie nie jest zerem\n"
 
-#: src/elflint.c:671
+#: ../src/elflint.c:671
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': XINDEX for zeroth entry not zero\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": XINDEX dla zerowego wpisu nie jest zerem\n"
 
-#: src/elflint.c:681
+#: ../src/elflint.c:681
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %zu: %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu %zu: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:690
+#: ../src/elflint.c:690
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid name value\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieprawidłowa wartość nazwy\n"
 
-#: src/elflint.c:705
+#: ../src/elflint.c:705
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: too large section index but no extended "
@@ -1513,7 +1564,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: za duży indeks sekcji, ale nie posiada "
 "sekcji rozszerzonych indeksów sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:711
+#: ../src/elflint.c:711
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: XINDEX used for index which would fit in "
@@ -1522,28 +1573,29 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: XINDEX użyty dla indeksu, który zmieściłby "
 "się w st_shndx (%<PRIu32>)\n"
 
-#: src/elflint.c:723
+#. || sym->st_shndx > SHN_HIRESERVE always false
+#: ../src/elflint.c:723
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid section index\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieprawidłowy indeks sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:731
+#: ../src/elflint.c:731
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown type\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieznany typ\n"
 
-#: src/elflint.c:737
+#: ../src/elflint.c:737
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown symbol binding\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nieznane dowiązanie symbolu\n"
 
-#: src/elflint.c:742
+#: ../src/elflint.c:742
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unique symbol not of object type\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: unikalny symbol nie jest typem obiektu\n"
 
-#: src/elflint.c:750
+#: ../src/elflint.c:750
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: COMMON only allowed in relocatable files\n"
@@ -1551,23 +1603,23 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: COMMON jest dozwolone tylko w plikach "
 "relokowalnych\n"
 
-#: src/elflint.c:754
+#: ../src/elflint.c:754
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: local COMMON symbols are nonsense\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: lokalne symbole COMMON to nonsens\n"
 
-#: src/elflint.c:758
+#: ../src/elflint.c:758
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: function in COMMON section is nonsense\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: funkcja w sekcji COMMON to nonsens\n"
 
-#: src/elflint.c:805
+#: ../src/elflint.c:805
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: st_value spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:811 src/elflint.c:836 src/elflint.c:879
+#: ../src/elflint.c:811 ../src/elflint.c:836 ../src/elflint.c:879
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu does not fit completely in referenced section "
@@ -1576,7 +1628,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu nie mieści się w całości we wskazywanej "
 "sekcji [%2d] \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:820
+#: ../src/elflint.c:820
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: referenced section [%2d] '%s' does not have "
@@ -1585,7 +1637,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: wskazywana sekcja [%2d] \"%s\" nie posiada "
 "ustawionej flagi SHF_TLS\n"
 
-#: src/elflint.c:830 src/elflint.c:872
+#: ../src/elflint.c:830 ../src/elflint.c:872
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds of referenced section "
@@ -1594,7 +1646,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: st_value spoza zakresu wskazywanej sekcji "
 "[%2d] \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:857
+#: ../src/elflint.c:857
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: TLS symbol but no TLS program header entry\n"
@@ -1602,7 +1654,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: symbol TLS, ale brak wpisu TLS nagłówka "
 "programu\n"
 
-#: src/elflint.c:865
+#: ../src/elflint.c:865
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value short of referenced section [%2d] "
@@ -1611,7 +1663,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: st_value pomija wskazywaną sekcję [%2d] \"%s"
 "\"\n"
 
-#: src/elflint.c:892
+#: ../src/elflint.c:892
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: local symbol outside range described in "
@@ -1620,7 +1672,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: lokalny symbol spoza zakresu określonego w "
 "sh_info\n"
 
-#: src/elflint.c:899
+#: ../src/elflint.c:899
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local symbol outside range described in "
@@ -1629,12 +1681,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nielokalny symbol spoza zakresu określonego "
 "w sh_info\n"
 
-#: src/elflint.c:906
+#: ../src/elflint.c:906
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local section symbol\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: nielokalny symbol sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:956
+#: ../src/elflint.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to bad section "
@@ -1643,7 +1695,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do błędnej "
 "sekcji [%2d]\n"
 
-#: src/elflint.c:963
+#: ../src/elflint.c:963
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to section [%2d] "
@@ -1652,7 +1704,10 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do sekcji [%2d] "
 "\"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:979
+#. This test is more strict than the psABIs which
+#. usually allow the symbol to be in the middle of
+#. the .got section, allowing negative offsets.
+#: ../src/elflint.c:979
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol value %#<PRIx64> does not "
@@ -1661,7 +1716,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wartość symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %#<PRIx64> nie "
 "pasuje do adresu sekcji %s %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/elflint.c:986
+#: ../src/elflint.c:986
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol size %<PRIu64> does not "
@@ -1670,7 +1725,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %<PRIu64> nie "
 "pasuje do rozmiaru sekcji %s %<PRIu64>\n"
 
-#: src/elflint.c:994
+#: ../src/elflint.c:994
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol present, but no .got "
@@ -1679,7 +1734,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ istnieje, ale brak sekcji ."
 "got\n"
 
-#: src/elflint.c:1010
+#: ../src/elflint.c:1010
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _DYNAMIC_ symbol value %#<PRIx64> does not match dynamic "
@@ -1688,7 +1743,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wartość symbolu _DYNAMIC_ %#<PRIx64> nie pasuje do "
 "adresu segmentu dynamicznego %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/elflint.c:1017
+#: ../src/elflint.c:1017
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': _DYNAMIC symbol size %<PRIu64> does not match dynamic "
@@ -1697,7 +1752,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar symbolu _DYNAMIC_ %<PRIu64> nie pasuje do "
 "rozmiaru segmentu dynamicznego %<PRIu64>\n"
 
-#: src/elflint.c:1030
+#: ../src/elflint.c:1030
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %zu: symbol in dynamic symbol table with non-"
@@ -1706,27 +1761,27 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: symbol w dynamicznej tabeli symboli z "
 "niedomyślną widocznością\n"
 
-#: src/elflint.c:1034
+#: ../src/elflint.c:1034
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown bit set in st_other\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %zu: ustawiono nieznany bit w st_other\n"
 
-#: src/elflint.c:1072
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:1072
+#, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data.\n"
-msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych sekcji\n"
+msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych sekcji.\n"
 
-#: src/elflint.c:1088
+#: ../src/elflint.c:1088
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT used for this RELA section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": DT_RELCOUNT użyte dla tej sekcji RELA\n"
 
-#: src/elflint.c:1099 src/elflint.c:1152
+#: ../src/elflint.c:1099 ../src/elflint.c:1152
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT value %d too high for this section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": DT_RELCOUNT %d za duże dla tej sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:1124 src/elflint.c:1177
+#: ../src/elflint.c:1124 ../src/elflint.c:1177
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': relative relocations after index %d as specified by "
@@ -1735,7 +1790,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacje względne po indeksie %d podanym przez "
 "DT_RELCOUNT\n"
 
-#: src/elflint.c:1130 src/elflint.c:1183
+#: ../src/elflint.c:1130 ../src/elflint.c:1183
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': non-relative relocation at index %zu; DT_RELCOUNT "
@@ -1744,50 +1799,50 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja bezwzględna pod indeksem %zu; DT_RELCOUNT "
 "podał %d relokacji względnych\n"
 
-#: src/elflint.c:1142
+#: ../src/elflint.c:1142
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': DT_RELACOUNT used for this REL section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": DT_RELACOUNT użyte dla tej sekcji REL\n"
 
-#: src/elflint.c:1225
+#: ../src/elflint.c:1225
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section index\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy indeks sekcji docelowej\n"
 
-#: src/elflint.c:1237
+#: ../src/elflint.c:1237
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section type\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy typ sekcji docelowej\n"
 
-#: src/elflint.c:1245
+#: ../src/elflint.c:1245
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': sh_info should be zero\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_info powinno wynosić zero\n"
 
-#: src/elflint.c:1252
+#: ../src/elflint.c:1252
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': no relocations for merge-able sections possible\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacje dla sekcji złączalnych są niemożliwe\n"
 
-#: src/elflint.c:1260
+#: ../src/elflint.c:1260
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Rela\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Rela\n"
 
-#: src/elflint.c:1320
+#: ../src/elflint.c:1320
 #, c-format
 msgid "text relocation flag set but there is no read-only segment\n"
 msgstr ""
 "flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale nie posiada segmentu tylko do "
 "odczytu\n"
 
-#: src/elflint.c:1347
+#: ../src/elflint.c:1347
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid type\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: nieprawidłowy typ\n"
 
-#: src/elflint.c:1355
+#: ../src/elflint.c:1355
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': relocation %zu: relocation type invalid for the file "
@@ -1796,12 +1851,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: typ relokacji nieprawidłowy dla tego "
 "typu pliku\n"
 
-#: src/elflint.c:1363
+#: ../src/elflint.c:1363
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid symbol index\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: nieprawidłowy indeks symbolu\n"
 
-#: src/elflint.c:1381
+#: ../src/elflint.c:1381
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': relocation %zu: only symbol '_GLOBAL_OFFSET_TABLE_' can "
@@ -1810,12 +1865,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: z %s można użyć tylko symbolu "
 "\"_GLOBAL_OFFSET_TABLE_\"\n"
 
-#: src/elflint.c:1398
+#: ../src/elflint.c:1398
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: offset out of bounds\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: offset spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:1413
+#: ../src/elflint.c:1413
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': relocation %zu: copy relocation against symbol of type "
@@ -1824,7 +1879,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: relokacja kopii względem symbolu typu "
 "%s\n"
 
-#: src/elflint.c:1434
+#: ../src/elflint.c:1434
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': relocation %zu: read-only section modified but text "
@@ -1833,69 +1888,69 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacja %zu: sekcja tylko do odczytu została "
 "zmodyfikowana, ale nie ustawiono flagi relokacji tekstu\n"
 
-#: src/elflint.c:1449
+#: ../src/elflint.c:1449
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': relocations are against loaded and unloaded data\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": relokacje względem wczytanych i niewczytanych danych\n"
 
-#: src/elflint.c:1489 src/elflint.c:1540
+#: ../src/elflint.c:1489 ../src/elflint.c:1540
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get relocation %zu: %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać relokacji %zu: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:1616
+#: ../src/elflint.c:1616
 #, c-format
 msgid "more than one dynamic section present\n"
 msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja dynamiczna\n"
 
-#: src/elflint.c:1634
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:1634
+#, c-format
 msgid ""
 "section [%2d]: referenced as string table for section [%2d] '%s' but section "
 "link value is invalid\n"
 msgstr ""
-"sekcja [%2d] \"%s\": użyta jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] \"%s\", ale "
-"nie jest typu SHT_STRTAB\n"
+"sekcja [%2d]: wskazane jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] \"%s\", ale "
+"wartość dowiązania sekcji jest nieprawidłowa\n"
 
-#: src/elflint.c:1642
+#: ../src/elflint.c:1642
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Dyn\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Dyn\n"
 
-#: src/elflint.c:1647 src/elflint.c:1936
+#: ../src/elflint.c:1647 ../src/elflint.c:1936
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': sh_info not zero\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_info nie wynosi zero\n"
 
-#: src/elflint.c:1657
+#: ../src/elflint.c:1657
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get dynamic section entry %zu: %s\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać wpisu %zu sekcji dynamicznej: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:1665
+#: ../src/elflint.c:1665
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': non-DT_NULL entries follow DT_NULL entry\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpisy nie-DT_NULL występują po wpisie DT_NULL\n"
 
-#: src/elflint.c:1672
+#: ../src/elflint.c:1672
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: unknown tag\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: nieznany znacznik\n"
 
-#: src/elflint.c:1683
+#: ../src/elflint.c:1683
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: more than one entry with tag %s\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: więcej niż jeden wpis ze znacznikiem %s\n"
 
-#: src/elflint.c:1693
+#: ../src/elflint.c:1693
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: level 2 tag %s used\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: użyto znacznika %s poziomu 2\n"
 
-#: src/elflint.c:1711
+#: ../src/elflint.c:1711
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': entry %zu: DT_PLTREL value must be DT_REL or DT_RELA\n"
@@ -1903,7 +1958,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wartość DT_PLTREL musi wynosić DT_REL lub "
 "DT_RELA\n"
 
-#: src/elflint.c:1724
+#: ../src/elflint.c:1724
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': entry %zu: pointer does not match address of section "
@@ -1912,7 +1967,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wskaźnik nie pasuje do adresu sekcji [%2d] "
 "\"%s\" wskazywanej przez sh_link\n"
 
-#: src/elflint.c:1767
+#: ../src/elflint.c:1767
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must point into loaded segment\n"
@@ -1920,7 +1975,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wartość %s musi wskazywać na wczytany "
 "segment\n"
 
-#: src/elflint.c:1782
+#: ../src/elflint.c:1782
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must be valid offset in section "
@@ -1929,48 +1984,49 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %zu: wartość %s musi być prawidłowym offsetem w "
 "sekcji [%2d] \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:1802 src/elflint.c:1830
+#: ../src/elflint.c:1802 ../src/elflint.c:1830
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': contains %s entry but not %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": zawiera wpis %s, ale nie %s\n"
 
-#: src/elflint.c:1814
+#: ../src/elflint.c:1814
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': mandatory tag %s not present\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak obowiązkowego znacznika %s\n"
 
-#: src/elflint.c:1823
+#: ../src/elflint.c:1823
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': no hash section present\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak sekcji skrótów\n"
 
-#: src/elflint.c:1838 src/elflint.c:1845
+#: ../src/elflint.c:1838 ../src/elflint.c:1845
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': not all of %s, %s, and %s are present\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie wszystkie z %s, %s i %s są obecne\n"
 
-#: src/elflint.c:1855 src/elflint.c:1859
+#: ../src/elflint.c:1855 ../src/elflint.c:1859
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in DSO marked during prelinking\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": brak znacznika %s w DSO oznaczonym podczas wstępnej "
 "konsolidacji\n"
 
-#: src/elflint.c:1865
+#: ../src/elflint.c:1865
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': non-DSO file marked as dependency during prelink\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": plik nie-DSO oznaczony jako zależność podczas wstępnej "
 "konsolidacji\n"
 
-#: src/elflint.c:1876 src/elflint.c:1880 src/elflint.c:1884 src/elflint.c:1888
+#: ../src/elflint.c:1876 ../src/elflint.c:1880 ../src/elflint.c:1884
+#: ../src/elflint.c:1888
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in prelinked executable\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": brak znacznika %s we wstępnie konsolidowanym pliku "
 "wykonywalnym\n"
 
-#: src/elflint.c:1900
+#: ../src/elflint.c:1900
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': only relocatable files can have extended section index\n"
@@ -1978,7 +2034,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": tylko pliki relokowalne mogą mieć rozszerzoną sekcję "
 "indeksów\n"
 
-#: src/elflint.c:1910
+#: ../src/elflint.c:1910
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': extended section index section not for symbol table\n"
@@ -1986,31 +2042,31 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": sekcja rozszerzonych indeksów sekcji nie dla tabeli "
 "symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:1914
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:1914
+#, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': sh_link extended section index [%2d] is invalid\n"
 msgstr ""
-"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja rozszerzonych indeksów sekcji nie dla tabeli "
-"symboli\n"
+"sekcja [%2d] \"%s\": rozszerzony indeks sekcji sh_link [%2d] jest "
+"nieprawidłowy\n"
 
-#: src/elflint.c:1919
+#: ../src/elflint.c:1919
 #, c-format
 msgid "cannot get data for symbol section\n"
 msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:1922
+#: ../src/elflint.c:1922
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry size does not match Elf32_Word\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar wpisu nie zgadza się z Elf32_Word\n"
 
-#: src/elflint.c:1931
+#: ../src/elflint.c:1931
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': extended index table too small for symbol table\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": tabela rozszerzonych indeksów jest za mała dla tabeli "
 "symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:1946
+#: ../src/elflint.c:1946
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': extended section index in section [%2zu] '%s' refers to "
@@ -2019,24 +2075,24 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": rozszerzony indeks sekcji w sekcji [%2zu] \"%s\" "
 "odwołuje się do tej samej tabeli symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:1963
+#: ../src/elflint.c:1963
 #, c-format
 msgid "symbol 0 should have zero extended section index\n"
 msgstr "symbol 0 powinien mieć zerowy rozszerzony indeks sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:1975
+#: ../src/elflint.c:1975
 #, c-format
 msgid "cannot get data for symbol %zu\n"
 msgstr "nie można uzyskać danych dla symbolu %zu\n"
 
-#: src/elflint.c:1980
+#: ../src/elflint.c:1980
 #, c-format
 msgid "extended section index is %<PRIu32> but symbol index is not XINDEX\n"
 msgstr ""
 "rozszerzony indeks sekcji wynosi %<PRIu32>, ale indeks symbolu nie wynosi "
 "XINDEX\n"
 
-#: src/elflint.c:1996 src/elflint.c:2047
+#: ../src/elflint.c:1996 ../src/elflint.c:2047
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected %ld)\n"
@@ -2044,57 +2100,59 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": sekcja tabeli mieszającej jest za mała (%ld, oczekiwano "
 "%ld)\n"
 
-#: src/elflint.c:2008 src/elflint.c:2059
+#: ../src/elflint.c:2008 ../src/elflint.c:2059
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': chain array too large\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": tabela łańcuchowa jest za duża\n"
 
-#: src/elflint.c:2022 src/elflint.c:2073
+#: ../src/elflint.c:2022 ../src/elflint.c:2073
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': hash bucket reference %zu out of bounds\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do kubełka skrótu %zu jest spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:2032
+#: ../src/elflint.c:2032
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %zu out of bounds\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do łańcucha skrótu %zu jest spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:2083
+#: ../src/elflint.c:2083
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %<PRIu64> out of bounds\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do łańcucha skrótu %<PRIu64> jest spoza "
 "zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:2096
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2096
+#, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': not enough data\n"
-msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych: %s\n"
+msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak wystarczającej ilości danych\n"
 
-#: src/elflint.c:2108
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2108
+#, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': bitmask size zero or not power of 2: %u\n"
-msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar maski bitowej nie jest potęgą 2: %u\n"
+msgstr ""
+"sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar maski bitowej wynosi zero lub nie jest potęgą "
+"2: %u\n"
 
-#: src/elflint.c:2124
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2124
+#, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected at "
 "least %ld)\n"
 msgstr ""
-"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja tabeli mieszającej jest za mała (%ld, oczekiwano "
-"co najmniej %ld)\n"
+"sekcja [%2d] \"%s\": sekcja tabeli mieszającej jest za mała (wynosi %ld, "
+"oczekiwano co najmniej %ld)\n"
 
-#: src/elflint.c:2133
+#: ../src/elflint.c:2133
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': 2nd hash function shift too big: %u\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": drugie przesunięcie funkcji mieszającej jest za duże: "
 "%u\n"
 
-#: src/elflint.c:2167
+#: ../src/elflint.c:2167
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu lower than symbol index bias\n"
@@ -2102,7 +2160,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": łańcuch mieszający dla kubełka %zu jest mniejszy niż "
 "przesunięcie indeksu symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:2188
+#: ../src/elflint.c:2188
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %u referenced in chain for bucket %zu is "
@@ -2111,7 +2169,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %u wskazywany w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
 "nieokreślony\n"
 
-#: src/elflint.c:2201
+#: ../src/elflint.c:2201
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': hash value for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
@@ -2119,21 +2177,21 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wartość skrótu dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka "
 "%zu jest błędna\n"
 
-#: src/elflint.c:2210
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2210
+#, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': mask index for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
 msgstr ""
-"sekcja [%2d] \"%s\": wartość skrótu dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka "
-"%zu jest błędna\n"
+"sekcja [%2d] \"%s\": indeks maski dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka %zu "
+"jest błędny\n"
 
-#: src/elflint.c:2240
+#: ../src/elflint.c:2240
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu out of bounds\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": łańcuch skrótu dla kubełka %zu jest spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:2245
+#: ../src/elflint.c:2245
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol reference in chain for bucket %zu out of bounds\n"
@@ -2141,41 +2199,43 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do symbolu w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
 "spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:2251
+#: ../src/elflint.c:2251
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': bitmask does not match names in the hash table\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": maska bitowa nie pasuje do nazw w tabeli mieszającej\n"
 
-#: src/elflint.c:2264
+#: ../src/elflint.c:2264
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': relocatable files cannot have hash tables\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": pliki relokowalne nie mogą posiadać tabeli "
 "mieszających\n"
 
-#: src/elflint.c:2282
+#: ../src/elflint.c:2282
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': hash table not for dynamic symbol table\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": tabela mieszająca nie dla tabeli dynamicznych symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:2286
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2286
+#, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': invalid sh_link symbol table section index [%2d]\n"
-msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy indeks sekcji docelowej\n"
+msgstr ""
+"sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy indeks sekcji tabeli symboli sh_link "
+"[%2d]\n"
 
-#: src/elflint.c:2294
+#: ../src/elflint.c:2294
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': hash table entry size incorrect\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": niepoprawny rozmiar wpisu tabeli mieszającej\n"
 
-#: src/elflint.c:2299
+#: ../src/elflint.c:2299
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': not marked to be allocated\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieoznaczona do przydzielenia\n"
 
-#: src/elflint.c:2304
+#: ../src/elflint.c:2304
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': hash table has not even room for initial administrative "
@@ -2184,45 +2244,48 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": tabela mieszająca nie posiada miejsca nawet na "
 "początkowe wpisy administracyjne\n"
 
-#: src/elflint.c:2353
+#: ../src/elflint.c:2353
 #, c-format
 msgid "sh_link in hash sections [%2zu] '%s' and [%2zu] '%s' not identical\n"
 msgstr ""
 "sh_link w sekcjach skrótu [%2zu] \"%s\" i [%2zu] \"%s\" nie są identyczne\n"
 
-#: src/elflint.c:2377 src/elflint.c:2442 src/elflint.c:2477
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2377 ../src/elflint.c:2442 ../src/elflint.c:2477
+#, c-format
 msgid "hash section [%2zu] '%s' does not contain enough data\n"
-msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" nie może być wykonywalna\n"
+msgstr ""
+"sekcja mieszania [%2zu] \"%s\" nie zawiera wystarczającej ilości danych\n"
 
-#: src/elflint.c:2398
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2398
+#, c-format
 msgid "hash section [%2zu] '%s' has zero bit mask words\n"
-msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji bez słowa flag\n"
+msgstr "sekcja mieszania [%2zu] \"%s\" posiada zerowe słowa maski bitów\n"
 
-#: src/elflint.c:2409 src/elflint.c:2453 src/elflint.c:2490
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2409 ../src/elflint.c:2453 ../src/elflint.c:2490
+#, c-format
 msgid "hash section [%2zu] '%s' uses too much data\n"
-msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": musi być przydzielona\n"
+msgstr "sekcja mieszania [%2zu] \"%s\" używa za dużo danych\n"
 
-#: src/elflint.c:2424
+#: ../src/elflint.c:2424
 #, c-format
 msgid ""
 "hash section [%2zu] '%s' invalid symbol index %<PRIu32> (max_nsyms: "
 "%<PRIu32>, nentries: %<PRIu32>\n"
 msgstr ""
+"sekcja mieszająca [%2zu] \"%s\" nieprawidłowy indeks symboli %<PRIu32> "
+"(max_nsyms: %<PRIu32>, nentries: %<PRIu32>\n"
 
-#: src/elflint.c:2511
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2511
+#, c-format
 msgid "hash section [%2zu] '%s' invalid sh_entsize\n"
-msgstr "sekcja [%2zu]: nieprawidłowa nazwa\n"
+msgstr "sekcja mieszania [%2zu] \"%s\" nieprawidłowe sh_entsize\n"
 
-#: src/elflint.c:2521 src/elflint.c:2525
+#: ../src/elflint.c:2521 ../src/elflint.c:2525
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': reference to symbol index 0\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": odwołanie do symbolu o indeksie 0\n"
 
-#: src/elflint.c:2532
+#: ../src/elflint.c:2532
 #, c-format
 msgid ""
 "symbol %d referenced in new hash table in [%2zu] '%s' but not in old hash "
@@ -2231,7 +2294,7 @@ msgstr ""
 "symbol %d wymieniony w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] \"%s\", ale nie w "
 "poprzedniej tabeli mieszającej [%2zu] \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:2544
+#: ../src/elflint.c:2544
 #, c-format
 msgid ""
 "symbol %d referenced in old hash table in [%2zu] '%s' but not in new hash "
@@ -2240,12 +2303,12 @@ msgstr ""
 "symbol %d wymieniony w poprzedniej tabeli mieszającej w [%2zu] \"%s\", ale "
 "nie w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:2560
+#: ../src/elflint.c:2560
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': nonzero sh_%s for NULL section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": niezerowe sh_%s dla sekcji NULL\n"
 
-#: src/elflint.c:2580
+#: ../src/elflint.c:2580
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': section groups only allowed in relocatable object files\n"
@@ -2253,97 +2316,97 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": w plikach obiektów relokowalnych dozwolone są tylko "
 "grupy sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:2591
+#: ../src/elflint.c:2591
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol table: %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać tabeli symboli: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:2596
+#: ../src/elflint.c:2596
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section reference in sh_link is no symbol table\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": odwołanie do sekcji w sh_link nie posiada tabeli "
 "symboli\n"
 
-#: src/elflint.c:2602
+#: ../src/elflint.c:2602
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': invalid symbol index in sh_info\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieprawidłowy indeks symbolu w sh_info\n"
 
-#: src/elflint.c:2607
+#: ../src/elflint.c:2607
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not zero\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": niezerowe sh_flags\n"
 
-#: src/elflint.c:2614
+#: ../src/elflint.c:2614
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol for signature\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu dla podpisu\n"
 
-#: src/elflint.c:2618
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:2618
+#, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol name for signature\n"
-msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać symbolu dla podpisu\n"
+msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać nazwy symbolu dla podpisu\n"
 
-#: src/elflint.c:2623
+#: ../src/elflint.c:2623
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': signature symbol cannot be empty string\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol podpisu nie można być pustym ciągiem\n"
 
-#: src/elflint.c:2629
+#: ../src/elflint.c:2629
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not set correctly\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_flags nie ustawione poprawnie\n"
 
-#: src/elflint.c:2635
+#: ../src/elflint.c:2635
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get data: %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać danych: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:2644
+#: ../src/elflint.c:2644
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section size not multiple of sizeof(Elf32_Word)\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": rozmiar sekcji nie jest wielokrotnością "
 "sizeof(Elf32_Word)\n"
 
-#: src/elflint.c:2649
+#: ../src/elflint.c:2649
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section group without flags word\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji bez słowa flag\n"
 
-#: src/elflint.c:2655
+#: ../src/elflint.c:2655
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section group without member\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji bez elementów\n"
 
-#: src/elflint.c:2659
+#: ../src/elflint.c:2659
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section group with only one member\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji z tylko jednym elementem\n"
 
-#: src/elflint.c:2670
+#: ../src/elflint.c:2670
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': unknown section group flags\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieznane flagi grupy sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:2682
+#: ../src/elflint.c:2682
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section index %Zu out of range\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": indeks sekcji %Zu jest spoza zakresu\n"
 
-#: src/elflint.c:2691
+#: ../src/elflint.c:2691
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get section header for element %zu: %s\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać nagłówka sekcji dla elementu %zu: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:2698
+#: ../src/elflint.c:2698
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': section group contains another group [%2d] '%s'\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": grupa sekcji zawiera inną grupę [%2d] \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:2704
+#: ../src/elflint.c:2704
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': element %Zu references section [%2d] '%s' without "
@@ -2352,12 +2415,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": element %Zu odwołuje się do sekcji [%2d] \"%s\" bez "
 "flagi SHF_GROUP\n"
 
-#: src/elflint.c:2711
+#: ../src/elflint.c:2711
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s' is contained in more than one section group\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\" jest zawarta w więcej niż jednej grupie sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:2900
+#: ../src/elflint.c:2900
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s' refers in sh_link to section [%2d] '%s' which is no "
@@ -2366,7 +2429,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\" odwołuje się w sh_link do sekcji [%2d] \"%s\", która nie "
 "jest tabelą symboli dynamicznych\n"
 
-#: src/elflint.c:2912
+#: ../src/elflint.c:2912
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s' has different number of entries than symbol table [%2d] "
@@ -2375,78 +2438,78 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\" posiada inną liczbę wpisów niż tabela symboli [%2d] \"%s"
 "\"\n"
 
-#: src/elflint.c:2928
+#: ../src/elflint.c:2928
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: cannot read version data\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: nie można odczytać danych wersji\n"
 
-#: src/elflint.c:2944
+#: ../src/elflint.c:2944
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with global scope\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: symbol lokalny z zakresem globalnym\n"
 
-#: src/elflint.c:2952
+#: ../src/elflint.c:2952
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with version\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: symbol lokalny z wersją\n"
 
-#: src/elflint.c:2966
+#: ../src/elflint.c:2966
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: invalid version index %d\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: nieprawidłowy indeks wersji %d\n"
 
-#: src/elflint.c:2971
+#: ../src/elflint.c:2971
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for defined version\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji określonej\n"
 
-#: src/elflint.c:2981
+#: ../src/elflint.c:2981
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for requested version\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji żądanej\n"
 
-#: src/elflint.c:3034
+#: ../src/elflint.c:3034
 #, c-format
 msgid "more than one version reference section present\n"
 msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja odniesienia wersji\n"
 
-#: src/elflint.c:3042 src/elflint.c:3189
+#: ../src/elflint.c:3042 ../src/elflint.c:3189
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': sh_link does not link to string table\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": sh_link nie łączy się z tabelą ciągów\n"
 
-#: src/elflint.c:3067 src/elflint.c:3243
+#: ../src/elflint.c:3067 ../src/elflint.c:3243
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong version %d\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędną wersję %d\n"
 
-#: src/elflint.c:3074 src/elflint.c:3250
+#: ../src/elflint.c:3074 ../src/elflint.c:3250
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong offset of auxiliary data\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędny offset dla danych dodatkowych\n"
 
-#: src/elflint.c:3084
+#: ../src/elflint.c:3084
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid file reference\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": symbol %d posiada błędne odniesienie do pliku\n"
 
-#: src/elflint.c:3092
+#: ../src/elflint.c:3092
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d references unknown dependency\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d odnosi się do nieznanej zależności\n"
 
-#: src/elflint.c:3104
+#: ../src/elflint.c:3104
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has unknown flag\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada nieznaną flagę\n"
 
-#: src/elflint.c:3112
+#: ../src/elflint.c:3112
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has invalid name "
@@ -2455,7 +2518,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada nieprawidłowe "
 "odniesienie do nazwy\n"
 
-#: src/elflint.c:3121
+#: ../src/elflint.c:3121
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong hash value: "
@@ -2464,7 +2527,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada błędną wartość "
 "skrótu: %#x, oczekiwano %#x\n"
 
-#: src/elflint.c:3130
+#: ../src/elflint.c:3130
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has duplicate version "
@@ -2473,7 +2536,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada powtórzoną nazwę "
 "wersji \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:3141
+#: ../src/elflint.c:3141
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong next field\n"
@@ -2481,60 +2544,61 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis dodatkowy %d do wpisu %d posiada błędne następne "
 "pole\n"
 
-#: src/elflint.c:3158 src/elflint.c:3334
+#: ../src/elflint.c:3158 ../src/elflint.c:3334
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid offset to next entry\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędny offset do następnego wpisu\n"
 
-#: src/elflint.c:3166 src/elflint.c:3342
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/elflint.c:3166 ../src/elflint.c:3342
+#, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': entry %d has zero offset to next entry, but sh_info says "
 "there are more entries\n"
 msgstr ""
-"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędny offset do następnego wpisu\n"
+"sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada zerowy offset do następnego wpisu, ale "
+"sh_info zawiera informacje o więcej wpisów\n"
 
-#: src/elflint.c:3181
+#: ../src/elflint.c:3181
 #, c-format
 msgid "more than one version definition section present\n"
 msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja definicji wersji\n"
 
-#: src/elflint.c:3228
+#: ../src/elflint.c:3228
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': more than one BASE definition\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": jest więcej niż jedna definicja BASE\n"
 
-#: src/elflint.c:3232
+#: ../src/elflint.c:3232
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': BASE definition must have index VER_NDX_GLOBAL\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": definicja BASE musi posiadać indeks VER_NDX_GLOBAL\n"
 
-#: src/elflint.c:3238
+#: ../src/elflint.c:3238
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has unknown flag\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada nieznaną flagę\n"
 
-#: src/elflint.c:3265
+#: ../src/elflint.c:3265
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada nieprawidłowe odniesienie do nazwy\n"
 
-#: src/elflint.c:3272
+#: ../src/elflint.c:3272
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong hash value: %#x, expected %#x\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędną wartość skrótu: %#x, oczekiwano "
 "%#x\n"
 
-#: src/elflint.c:3280
+#: ../src/elflint.c:3280
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has duplicate version name '%s'\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada powtórzoną nazwę wersji \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:3300
+#: ../src/elflint.c:3300
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference in auxiliary data\n"
@@ -2542,52 +2606,52 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada nieprawidłowe odniesienie do nazwy w "
 "danych dodatkowych\n"
 
-#: src/elflint.c:3317
+#: ../src/elflint.c:3317
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong next field in auxiliary data\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": wpis %d posiada błędne następne pole w danych "
 "dodatkowych\n"
 
-#: src/elflint.c:3350
+#: ../src/elflint.c:3350
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': no BASE definition\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak definicji BASE\n"
 
-#: src/elflint.c:3366
+#: ../src/elflint.c:3366
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': unknown parent version '%s'\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nieznana wersja rodzica \"%s\"\n"
 
-#: src/elflint.c:3379
+#: ../src/elflint.c:3379
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': empty object attributes section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": pusta sekcja atrybutów obiektu\n"
 
-#: src/elflint.c:3400
+#: ../src/elflint.c:3400
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': unrecognized attribute format\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nierozpoznany format atrybutu\n"
 
-#: src/elflint.c:3416
+#: ../src/elflint.c:3416
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute section\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: pole o zerowej długości w sekcji atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3425
+#: ../src/elflint.c:3425
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute section\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: nieprawidłowa długość w sekcji atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3437
+#: ../src/elflint.c:3437
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated vendor name string\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niezakończony ciąg nazwy producenta\n"
 
-#: src/elflint.c:3454
+#: ../src/elflint.c:3454
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute subsection tag\n"
@@ -2595,12 +2659,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku "
 "podsekcji atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3463
+#: ../src/elflint.c:3463
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: truncated attribute section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: skrócona sekcja atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3472
+#: ../src/elflint.c:3472
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute subsection\n"
@@ -2608,7 +2672,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: zerowej długości pole w podsekcji "
 "atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3487
+#: ../src/elflint.c:3487
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute subsection\n"
@@ -2616,7 +2680,8 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: nieprawidłowa długość w podsekcji "
 "atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3498
+#. Tag_File
+#: ../src/elflint.c:3498
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: attribute subsection has unexpected tag %u\n"
@@ -2624,24 +2689,24 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: podsekcja atrybutów posiada nieoczekiwany "
 "znacznik %u\n"
 
-#: src/elflint.c:3516
+#: ../src/elflint.c:3516
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute tag\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku "
 "atrybutu\n"
 
-#: src/elflint.c:3527
+#: ../src/elflint.c:3527
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated string in attribute\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: niezakończony ciąg w atrybucie\n"
 
-#: src/elflint.c:3540
+#: ../src/elflint.c:3540
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized attribute tag %u\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: nierozpoznany znacznik atrybutu %u\n"
 
-#: src/elflint.c:3544
+#: ../src/elflint.c:3544
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized %s attribute value %<PRIu64>\n"
@@ -2649,12 +2714,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: atrybut %s posiada nierozpoznaną wartość "
 "%<PRIu64>\n"
 
-#: src/elflint.c:3554
+#: ../src/elflint.c:3554
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: vendor '%s' unknown\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: producent \"%s\" jest nieznany\n"
 
-#: src/elflint.c:3560
+#: ../src/elflint.c:3560
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': offset %zu: extra bytes after last attribute section\n"
@@ -2662,47 +2727,47 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2d] \"%s\": offset %zu: dodatkowe bajty po ostatniej sekcji "
 "atrybutów\n"
 
-#: src/elflint.c:3649
+#: ../src/elflint.c:3649
 #, c-format
 msgid "cannot get section header of zeroth section\n"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji zerowej\n"
 
-#: src/elflint.c:3653
+#: ../src/elflint.c:3653
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero name\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerową nazwę\n"
 
-#: src/elflint.c:3655
+#: ../src/elflint.c:3655
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero type\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowy typ\n"
 
-#: src/elflint.c:3657
+#: ../src/elflint.c:3657
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero flags\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowe flagi\n"
 
-#: src/elflint.c:3659
+#: ../src/elflint.c:3659
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero address\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowy adres\n"
 
-#: src/elflint.c:3661
+#: ../src/elflint.c:3661
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero offset\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerowy offset\n"
 
-#: src/elflint.c:3663
+#: ../src/elflint.c:3663
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero align value\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerową wartość wyrównania\n"
 
-#: src/elflint.c:3665
+#: ../src/elflint.c:3665
 #, c-format
 msgid "zeroth section has nonzero entry size value\n"
 msgstr "sekcja zerowa posiada niezerową wartość rozmiaru wpisu\n"
 
-#: src/elflint.c:3668
+#: ../src/elflint.c:3668
 #, c-format
 msgid ""
 "zeroth section has nonzero size value while ELF header has nonzero shnum "
@@ -2711,7 +2776,7 @@ msgstr ""
 "sekcja zerowa posiada niezerową wartość rozmiaru, a nagłówek ELF posiada "
 "niezerową wartość shnum\n"
 
-#: src/elflint.c:3672
+#: ../src/elflint.c:3672
 #, c-format
 msgid ""
 "zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
@@ -2720,7 +2785,7 @@ msgstr ""
 "sekcja zerowa posiada niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie "
 "wskazuje przepełnienia w shstrndx\n"
 
-#: src/elflint.c:3676
+#: ../src/elflint.c:3676
 #, c-format
 msgid ""
 "zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
@@ -2729,27 +2794,27 @@ msgstr ""
 "sekcja zerowa posiada niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie "
 "wskazuje przepełnienia w phnum\n"
 
-#: src/elflint.c:3693
+#: ../src/elflint.c:3693
 #, c-format
 msgid "cannot get section header for section [%2zu] '%s': %s\n"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji [%2zu] \"%s\": %s\n"
 
-#: src/elflint.c:3702
+#: ../src/elflint.c:3702
 #, c-format
 msgid "section [%2zu]: invalid name\n"
 msgstr "sekcja [%2zu]: nieprawidłowa nazwa\n"
 
-#: src/elflint.c:3729
+#: ../src/elflint.c:3729
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s' has wrong type: expected %s, is %s\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\" posiada błędny typ: oczekiwano %s, jest %s\n"
 
-#: src/elflint.c:3745
+#: ../src/elflint.c:3745
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s, is %s\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada błędne flagi: oczekiwano %s, jest %s\n"
 
-#: src/elflint.c:3762
+#: ../src/elflint.c:3762
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s and possibly %s, is %s\n"
@@ -2757,12 +2822,12 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada błędne flagi: oczekiwano %s i być może %s, jest "
 "%s\n"
 
-#: src/elflint.c:3780
+#: ../src/elflint.c:3780
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' present in object file\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest obecna w pliku obiektu\n"
 
-#: src/elflint.c:3786 src/elflint.c:3818
+#: ../src/elflint.c:3786 ../src/elflint.c:3818
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag set but there is no loadable segment\n"
@@ -2770,7 +2835,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada flagę SHF_ALLOC, ale nie posiada segmentu "
 "wczytywalnego\n"
 
-#: src/elflint.c:3791 src/elflint.c:3823
+#: ../src/elflint.c:3791 ../src/elflint.c:3823
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag not set but there are loadable "
@@ -2779,7 +2844,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" nie posiada flagi SHF_ALLOC, ale są segmenty "
 "wczytywalne\n"
 
-#: src/elflint.c:3799
+#: ../src/elflint.c:3799
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' is extension section index table in non-object file\n"
@@ -2787,23 +2852,23 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" jest tabelą indeksów sekcji rozszerzeń w pliku "
 "nieobiektowym\n"
 
-#: src/elflint.c:3842
+#: ../src/elflint.c:3842
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': size not multiple of entry size\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": rozmiar nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu\n"
 
-#: src/elflint.c:3847
+#: ../src/elflint.c:3847
 #, c-format
 msgid "cannot get section header\n"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:3857
+#: ../src/elflint.c:3857
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' has unsupported type %d\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada nieobsługiwany typ %d\n"
 
-#: src/elflint.c:3871
+#: ../src/elflint.c:3871
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' contains invalid processor-specific flag(s) %#<PRIx64>\n"
@@ -2811,56 +2876,56 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" zawiera nieprawidłowe flagi specyficzne dla procesora "
 "%#<PRIx64>\n"
 
-#: src/elflint.c:3878
+#: ../src/elflint.c:3878
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' contains unknown flag(s) %#<PRIx64>\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" zawiera nieznane flagi %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/elflint.c:3886
+#: ../src/elflint.c:3886
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': thread-local data sections address not zero\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": adres sekcji danych lokalnych dla wątków nie jest "
 "zerem\n"
 
-#: src/elflint.c:3894
+#: ../src/elflint.c:3894
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in link value\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości "
 "dowiązania\n"
 
-#: src/elflint.c:3899
+#: ../src/elflint.c:3899
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in info value\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości "
 "informacyjnej\n"
 
-#: src/elflint.c:3906
+#: ../src/elflint.c:3906
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': strings flag set without merge flag\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": flaga ciągów jest ustawiona bez flagi merge\n"
 
-#: src/elflint.c:3911
+#: ../src/elflint.c:3911
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s': merge flag set but entry size is zero\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": flaga merge jest ustawiona, ale rozmiar wpisu jest "
 "zerowy\n"
 
-#: src/elflint.c:3929
+#: ../src/elflint.c:3929
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' has unexpected type %d for an executable section\n"
 msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada nieoczekiwany typ %d dla sekcji wykonywalnej\n"
 
-#: src/elflint.c:3938
+#: ../src/elflint.c:3938
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' is both executable and writable\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest wykonywalne i zapisywalne\n"
 
-#: src/elflint.c:3967
+#: ../src/elflint.c:3967
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' not fully contained in segment of program header entry "
@@ -2869,7 +2934,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" nie jest w całości zawarta w segmencie wpisu %d "
 "nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:3975
+#: ../src/elflint.c:3975
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' has type NOBITS but is read from the file in segment of "
@@ -2878,7 +2943,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" posiada typ NOBITS, a jest odczytywana z pliku w "
 "segmencie wpisu %d nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:3984
+#: ../src/elflint.c:3984
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s' has not type NOBITS but is not read from the file in "
@@ -2887,17 +2952,17 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\" nie posiada typu NOBITS, a nie jest odczytywana z pliku "
 "w segmencie wpisu %d nagłówka programu\n"
 
-#: src/elflint.c:3995
+#: ../src/elflint.c:3995
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' is executable in nonexecutable segment %d\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest wykonywalne w segmencie niewykonywalnym %d\n"
 
-#: src/elflint.c:4005
+#: ../src/elflint.c:4005
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' is writable in unwritable segment %d\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" jest zapisywalne w niezapisywalnym segmencie %d\n"
 
-#: src/elflint.c:4015
+#: ../src/elflint.c:4015
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s': alloc flag set but section not in any loaded segment\n"
@@ -2905,7 +2970,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": posiada flagę alloc, ale sekcja nie jest w żadnym "
 "segmencie wczytywalnym\n"
 
-#: src/elflint.c:4021
+#: ../src/elflint.c:4021
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s': ELF header says this is the section header string table "
@@ -2914,7 +2979,7 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": według nagłówka ELF to jest tabela ciągów nagłówków "
 "sekcji, ale typ nie jest SHT_TYPE\n"
 
-#: src/elflint.c:4029
+#: ../src/elflint.c:4029
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2zu] '%s': relocatable files cannot have dynamic symbol tables\n"
@@ -2922,17 +2987,17 @@ msgstr ""
 "sekcja [%2zu] \"%s\": pliki relokowalne nie mogą posiadać tabeli symboli "
 "dynamicznych\n"
 
-#: src/elflint.c:4080
+#: ../src/elflint.c:4080
 #, c-format
 msgid "more than one version symbol table present\n"
 msgstr "obecna jest więcej niż jedna tabela symboli wersji\n"
 
-#: src/elflint.c:4103
+#: ../src/elflint.c:4103
 #, c-format
 msgid "INTERP program header entry but no .interp section\n"
 msgstr "jest wpis nagłówka programu INTERP, ale nie posiada sekcji .interp\n"
 
-#: src/elflint.c:4114
+#: ../src/elflint.c:4114
 #, c-format
 msgid ""
 "loadable segment [%u] is executable but contains no executable sections\n"
@@ -2940,14 +3005,14 @@ msgstr ""
 "wczytywalny segment [%u] jest wykonywalny, ale nie zawiera wykonywalnych "
 "sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:4120
+#: ../src/elflint.c:4120
 #, c-format
 msgid "loadable segment [%u] is writable but contains no writable sections\n"
 msgstr ""
 "wczytywalny segment [%u] jest zapisywalny, ale nie zawiera zapisywalnych "
 "sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:4131
+#: ../src/elflint.c:4131
 #, c-format
 msgid ""
 "no .gnu.versym section present but .gnu.versym_d or .gnu.versym_r section "
@@ -2956,23 +3021,23 @@ msgstr ""
 "brak sekcji .gnu.versym, ale istnieje sekcja .gnu.versym_d lub .gnu."
 "versym_r\n"
 
-#: src/elflint.c:4144
+#: ../src/elflint.c:4144
 #, c-format
 msgid "duplicate version index %d\n"
 msgstr "powtórzony indeks wersji %d\n"
 
-#: src/elflint.c:4158
+#: ../src/elflint.c:4158
 #, c-format
 msgid ".gnu.versym section present without .gnu.versym_d or .gnu.versym_r\n"
 msgstr "sekcja .gnu.versym istnieje bez .gnu.versym_d lub .gnu.versym_r\n"
 
-#: src/elflint.c:4207
+#: ../src/elflint.c:4207
 #, c-format
 msgid "phdr[%d]: unknown core file note type %<PRIu32> at offset %<PRIu64>\n"
 msgstr ""
 "phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem %<PRIu64>\n"
 
-#: src/elflint.c:4211
+#: ../src/elflint.c:4211
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': unknown core file note type %<PRIu32> at offset %Zu\n"
@@ -2980,51 +3045,51 @@ msgstr ""
 "phdr[%2d]: \"%s\": nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem "
 "%Zu\n"
 
-#: src/elflint.c:4234
+#: ../src/elflint.c:4234
 #, c-format
 msgid "phdr[%d]: unknown object file note type %<PRIu32> at offset %Zu\n"
 msgstr ""
 "phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem %Zu\n"
 
-#: src/elflint.c:4238
+#: ../src/elflint.c:4238
 #, c-format
 msgid ""
 "section [%2d] '%s': unknown object file note type %<PRIu32> at offset %Zu\n"
 msgstr ""
-"phdr[%d]: \"%s\": nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem "
-"%Zu\n"
+"sekcja [%2d] \"%s\": nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod "
+"offsetem %Zu\n"
 
-#: src/elflint.c:4255
+#: ../src/elflint.c:4255
 #, c-format
 msgid "phdr[%d]: no note entries defined for the type of file\n"
 msgstr "phdr[%d]: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
 
-#: src/elflint.c:4274
+#: ../src/elflint.c:4274
 #, c-format
 msgid "phdr[%d]: cannot get content of note section: %s\n"
 msgstr "phdr[%d]: nie można uzyskać zawartości sekcji notatki: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:4277
+#: ../src/elflint.c:4277
 #, c-format
 msgid "phdr[%d]: extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
 msgstr "phdr[%d]: dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"
 
-#: src/elflint.c:4298
+#: ../src/elflint.c:4298
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': no note entries defined for the type of file\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
 
-#: src/elflint.c:4305
+#: ../src/elflint.c:4305
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': cannot get content of note section\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": nie można uzyskać zawartości sekcji notatek\n"
 
-#: src/elflint.c:4308
+#: ../src/elflint.c:4308
 #, c-format
 msgid "section [%2d] '%s': extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
 msgstr "sekcja [%2d] \"%s\": dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"
 
-#: src/elflint.c:4326
+#: ../src/elflint.c:4326
 #, c-format
 msgid ""
 "only executables, shared objects, and core files can have program headers\n"
@@ -3032,129 +3097,129 @@ msgstr ""
 "tylko pliki wykonywalne, obiekty współdzielone i pliki core mogą posiadać "
 "nagłówki programu\n"
 
-#: src/elflint.c:4341
+#: ../src/elflint.c:4341
 #, c-format
 msgid "cannot get program header entry %d: %s\n"
 msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:4350
+#: ../src/elflint.c:4350
 #, c-format
 msgid "program header entry %d: unknown program header entry type %#<PRIx64>\n"
 msgstr ""
 "wpis nagłówka programu %d: nieznany typ wpisu nagłówka programu %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/elflint.c:4361
+#: ../src/elflint.c:4361
 #, c-format
 msgid "more than one INTERP entry in program header\n"
 msgstr "więcej niż jeden wpis INTERP w nagłówku programu\n"
 
-#: src/elflint.c:4369
+#: ../src/elflint.c:4369
 #, c-format
 msgid "more than one TLS entry in program header\n"
 msgstr "więcej niż jeden wpis TLS w nagłówku programu\n"
 
-#: src/elflint.c:4376
+#: ../src/elflint.c:4376
 #, c-format
 msgid "static executable cannot have dynamic sections\n"
 msgstr "statyczny plik wykonywalny nie może posiadać sekcji dynamicznych\n"
 
-#: src/elflint.c:4390
+#: ../src/elflint.c:4390
 #, c-format
 msgid "dynamic section reference in program header has wrong offset\n"
 msgstr ""
 "odniesienie sekcji dynamicznej w nagłówku programu posiada błędny offset\n"
 
-#: src/elflint.c:4393
+#: ../src/elflint.c:4393
 #, c-format
 msgid "dynamic section size mismatch in program and section header\n"
 msgstr "różne rozmiary sekcji dynamicznej w nagłówku programu i sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:4403
+#: ../src/elflint.c:4403
 #, c-format
 msgid "more than one GNU_RELRO entry in program header\n"
 msgstr "więcej niż jeden wpis GNU_RELRO w nagłówku programu\n"
 
-#: src/elflint.c:4424
+#: ../src/elflint.c:4424
 #, c-format
 msgid "loadable segment GNU_RELRO applies to is not writable\n"
 msgstr "wczytywalny segment wskazywany przez GNU_RELRO nie jest zapisywalny\n"
 
-#: src/elflint.c:4427
+#: ../src/elflint.c:4427
 #, c-format
 msgid "loadable segment [%u] flags do not match GNU_RELRO [%u] flags\n"
 msgstr "flagi wczytywalnego segmentu [%u] nie pasują do flag GNU_RELRO [%u]\n"
 
-#: src/elflint.c:4435 src/elflint.c:4458
+#: ../src/elflint.c:4435 ../src/elflint.c:4458
 #, c-format
 msgid "%s segment not contained in a loaded segment\n"
 msgstr "segment %s nie zawiera się we wczytywalnym segmencie\n"
 
-#: src/elflint.c:4464
+#: ../src/elflint.c:4464
 #, c-format
 msgid "program header offset in ELF header and PHDR entry do not match"
 msgstr ""
 "offsety nagłówka programu w nagłówku ELF i wpisie PHDR nie zgadzają się"
 
-#: src/elflint.c:4489
+#: ../src/elflint.c:4489
 #, c-format
 msgid "call frame search table reference in program header has wrong offset\n"
 msgstr ""
 "odniesienie tabeli wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu posiada "
 "błędny offset\n"
 
-#: src/elflint.c:4492
+#: ../src/elflint.c:4492
 #, c-format
 msgid "call frame search table size mismatch in program and section header\n"
 msgstr ""
 "różne rozmiary tabel wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu i "
 "sekcji\n"
 
-#: src/elflint.c:4505
+#: ../src/elflint.c:4505
 #, c-format
 msgid "PT_GNU_EH_FRAME present but no .eh_frame_hdr section\n"
 msgstr "PT_GNU_EH_FRAME jest obecne, ale brak sekcji .eh_frame_hdr\n"
 
-#: src/elflint.c:4513
+#: ../src/elflint.c:4513
 #, c-format
 msgid "call frame search table must be allocated\n"
 msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania musi być przydzielona\n"
 
-#: src/elflint.c:4516
+#: ../src/elflint.c:4516
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' must be allocated\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\": musi być przydzielona\n"
 
-#: src/elflint.c:4520
+#: ../src/elflint.c:4520
 #, c-format
 msgid "call frame search table must not be writable\n"
 msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być zapisywalna\n"
 
-#: src/elflint.c:4523
+#: ../src/elflint.c:4523
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' must not be writable\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" nie może być zapisywalna\n"
 
-#: src/elflint.c:4528
+#: ../src/elflint.c:4528
 #, c-format
 msgid "call frame search table must not be executable\n"
 msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być wykonywalna\n"
 
-#: src/elflint.c:4531
+#: ../src/elflint.c:4531
 #, c-format
 msgid "section [%2zu] '%s' must not be executable\n"
 msgstr "sekcja [%2zu] \"%s\" nie może być wykonywalna\n"
 
-#: src/elflint.c:4542
+#: ../src/elflint.c:4542
 #, c-format
 msgid "program header entry %d: file size greater than memory size\n"
 msgstr "wpis nagłówka programu %d: rozmiar pliku większy niż rozmiar pamięci\n"
 
-#: src/elflint.c:4549
+#: ../src/elflint.c:4549
 #, c-format
 msgid "program header entry %d: alignment not a power of 2\n"
 msgstr "wpis nagłówka programu %d: wyrównanie nie jest potęgą 2\n"
 
-#: src/elflint.c:4552
+#: ../src/elflint.c:4552
 #, c-format
 msgid ""
 "program header entry %d: file offset and virtual address not module of "
@@ -3163,7 +3228,7 @@ msgstr ""
 "wpis nagłówka programu %d: offset w pliku i adres wirtualny nie są "
 "wielokrotnością wyrównania\n"
 
-#: src/elflint.c:4565
+#: ../src/elflint.c:4565
 #, c-format
 msgid ""
 "executable/DSO with .eh_frame_hdr section does not have a PT_GNU_EH_FRAME "
@@ -3172,105 +3237,107 @@ msgstr ""
 "plik wykonywalny/DSO z sekcją .eh_frame_hdr nie posiada wpisu nagłówka "
 "programu PT_GNU_EH_FRAME"
 
-#: src/elflint.c:4599
+#: ../src/elflint.c:4599
 #, c-format
 msgid "cannot read ELF header: %s\n"
 msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF: %s\n"
 
-#: src/elflint.c:4625
+#: ../src/elflint.c:4625
 #, c-format
 msgid "text relocation flag set but not needed\n"
 msgstr "flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale niepotrzebna\n"
 
-#: src/findtextrel.c:62
+#: ../src/findtextrel.c:62
 msgid "Input Selection:"
 msgstr "Wybór wejścia:"
 
-#: src/findtextrel.c:63
+#: ../src/findtextrel.c:63
 msgid "Prepend PATH to all file names"
 msgstr "Dołącza ŚCIEŻKĘ do wszystkich nazw plików"
 
-#: src/findtextrel.c:65
+#: ../src/findtextrel.c:65
 msgid "Use PATH as root of debuginfo hierarchy"
 msgstr "Używa ŚCIEŻKI jako korzenia dla hierarchii debuginfo"
 
-#: src/findtextrel.c:72
+#. Short description of program.
+#: ../src/findtextrel.c:72
 msgid "Locate source of text relocations in FILEs (a.out by default)."
 msgstr "Odnajduje źródło relokacji tekstu w PLIKACH (domyślnie a.out)."
 
-#: src/findtextrel.c:76 src/nm.c:107 src/objdump.c:71 src/size.c:83
-#: src/strings.c:84 src/strip.c:95
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/findtextrel.c:76 ../src/nm.c:107 ../src/objdump.c:71
+#: ../src/size.c:83 ../src/strings.c:84 ../src/strip.c:95
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[PLIK...]"
 
-#: src/findtextrel.c:238
+#: ../src/findtextrel.c:238
 #, c-format
 msgid "cannot get ELF header '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF \"%s\": %s"
 
-#: src/findtextrel.c:249
+#: ../src/findtextrel.c:249
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a DSO or PIE"
 msgstr "\"%s\" nie jest DSO ani PIE"
 
-#: src/findtextrel.c:269
+#: ../src/findtextrel.c:269
 #, c-format
 msgid "getting get section header of section %zu: %s"
 msgstr "uzyskiwanie nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"
 
-#: src/findtextrel.c:292
+#: ../src/findtextrel.c:292
 #, c-format
 msgid "cannot read dynamic section: %s"
 msgstr "nie można odczytać sekcji dynamicznej: %s"
 
-#: src/findtextrel.c:313
+#: ../src/findtextrel.c:313
 #, c-format
 msgid "no text relocations reported in '%s'"
 msgstr "brak relokacji tekstu w \"%s\""
 
-#: src/findtextrel.c:325
+#: ../src/findtextrel.c:325
 #, c-format
 msgid "while reading ELF file"
 msgstr "podczas odczytywania pliku ELF"
 
-#: src/findtextrel.c:329
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/findtextrel.c:329
+#, c-format
 msgid "cannot get program header count: %s"
-msgstr "nie można uzyskać nagłówka programu: %s"
+msgstr "nie można uzyskać liczby nagłówków programu: %s"
 
-#: src/findtextrel.c:340 src/findtextrel.c:357
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/findtextrel.c:340 ../src/findtextrel.c:357
+#, c-format
 msgid "cannot get program header index at offset %zd: %s"
-msgstr "nie można uzyskać indeksu nagłówka programu pod offsetem %d: %s"
+msgstr "nie można uzyskać indeksu nagłówka programu pod offsetem %zd: %s"
 
-#: src/findtextrel.c:409
+#: ../src/findtextrel.c:409
 #, c-format
 msgid "cannot get section header of section %Zu: %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji %Zu: %s"
 
-#: src/findtextrel.c:421
+#: ../src/findtextrel.c:421
 #, c-format
 msgid "cannot get symbol table section %zu in '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać sekcji tabeli symboli %zu w \"%s\": %s"
 
-#: src/findtextrel.c:441 src/findtextrel.c:464
+#: ../src/findtextrel.c:441 ../src/findtextrel.c:464
 #, c-format
 msgid "cannot get relocation at index %d in section %zu in '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać relokacji pod indeksem %d w sekcji %zu w \"%s\": %s"
 
-#: src/findtextrel.c:529
+#: ../src/findtextrel.c:529
 #, c-format
 msgid "%s not compiled with -fpic/-fPIC\n"
 msgstr "%s nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
 
-#: src/findtextrel.c:582
+#: ../src/findtextrel.c:582
 #, c-format
 msgid ""
 "the file containing the function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
 msgstr ""
 "plik zawierający funkcję \"%s\" nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
 
-#: src/findtextrel.c:589 src/findtextrel.c:609
+#: ../src/findtextrel.c:589 ../src/findtextrel.c:609
 #, c-format
 msgid ""
 "the file containing the function '%s' might not be compiled with -fpic/-"
@@ -3278,7 +3345,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "plik zawierający funkcję \"%s\" mógł nie zostać skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
 
-#: src/findtextrel.c:597
+#: ../src/findtextrel.c:597
 #, c-format
 msgid ""
 "either the file containing the function '%s' or the file containing the "
@@ -3287,7 +3354,7 @@ msgstr ""
 "plik zawierający funkcję \"%s\" lub plik zawierający funkcję \"%s\" nie "
 "został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
 
-#: src/findtextrel.c:617
+#: ../src/findtextrel.c:617
 #, c-format
 msgid ""
 "a relocation modifies memory at offset %llu in a write-protected segment\n"
@@ -3295,467 +3362,475 @@ msgstr ""
 "relokacja modyfikuje pamięć pod offsetem %llu w segmencie zabezpieczonym "
 "przed zapisem\n"
 
-#: src/i386_ld.c:202
+#: ../src/i386_ld.c:202
 #, c-format
 msgid "cannot allocate PLT section: %s"
 msgstr "nie można przydzielić sekcji PLT: %s"
 
-#: src/i386_ld.c:224
+#: ../src/i386_ld.c:224
 #, c-format
 msgid "cannot allocate PLTREL section: %s"
 msgstr "nie można przydzielić sekcji PLTREL: %s"
 
-#: src/i386_ld.c:245
+#: ../src/i386_ld.c:245
 #, c-format
 msgid "cannot allocate GOT section: %s"
 msgstr "nie można przydzielić sekcji GOT: %s"
 
-#: src/i386_ld.c:266
+#: ../src/i386_ld.c:266
 #, c-format
 msgid "cannot allocate GOTPLT section: %s"
 msgstr "nie można przydzielić sekcji GOTPLT: %s"
 
-#: src/i386_ld.c:653
+#: ../src/i386_ld.c:653
 #, c-format
 msgid "initial-executable TLS relocation cannot be used "
 msgstr "początkowo wykonywalna relokacja TLS nie może zostać użyta "
 
-#: src/ld.c:78
+#: ../src/ld.c:78
 msgid "Input File Control:"
 msgstr "Sterowanie plikiem wejściowym:"
 
-#: src/ld.c:80
+#: ../src/ld.c:80
 msgid "Include whole archives in the output from now on."
 msgstr "Dołącza całe archiwa w wyjściu od teraz."
 
-#: src/ld.c:82
+#: ../src/ld.c:82
 msgid "Stop including the whole archives in the output."
 msgstr "Przestaje dołączać całe archiwa w wyjściu."
 
-#: src/ld.c:83 src/ld.c:97 src/ld.c:175
+#: ../src/ld.c:83 ../src/ld.c:97 ../src/ld.c:175
 msgid "FILE"
 msgstr "PLIK"
 
-#: src/ld.c:84
+#: ../src/ld.c:84
 msgid "Start a group."
 msgstr "Rozpoczyna grupę."
 
-#: src/ld.c:85
+#: ../src/ld.c:85
 msgid "End a group."
 msgstr "Kończy grupę."
 
-#: src/ld.c:86
+#: ../src/ld.c:86
 msgid "PATH"
 msgstr "ŚCIEŻKA"
 
-#: src/ld.c:87
+#: ../src/ld.c:87
 msgid "Add PATH to list of directories files are searched in."
 msgstr "Dodaje ŚCIEŻKĘ do listy katalogów, w których są szukane pliki."
 
-#: src/ld.c:89
+#: ../src/ld.c:89
 msgid "Only set DT_NEEDED for following dynamic libs if actually used"
 msgstr ""
 "Ustawia DT_NEEDED dla następujących bibliotek dynamicznych tylko, jeśli są "
 "używane"
 
-#: src/ld.c:91
+#: ../src/ld.c:91
 msgid "Always set DT_NEEDED for following dynamic libs"
 msgstr "Ustawia zawsze DT_NEEDED dla następujących bibliotek dynamicznych"
 
-#: src/ld.c:93
+#: ../src/ld.c:93
 msgid "Ignore LD_LIBRARY_PATH environment variable."
 msgstr "Ignoruje zmienną środowiskową LD_LIBRARY_PATH."
 
-#: src/ld.c:96
+#: ../src/ld.c:96
 msgid "Output File Control:"
 msgstr "Sterowanie plikiem wyjściowym:"
 
-#: src/ld.c:97
+#: ../src/ld.c:97
 msgid "Place output in FILE."
 msgstr "Umieszcza wyjście w PLIKU."
 
-#: src/ld.c:100
+#: ../src/ld.c:100
 msgid "Object is marked to not use default search path at runtime."
 msgstr "Oznacza obiekt, aby nie używał domyślnej ścieżki przeszukiwań."
 
-#: src/ld.c:102
+#: ../src/ld.c:102
 msgid "Same as --whole-archive."
 msgstr "To samo, co --whole-archive."
 
-#: src/ld.c:103
+#: ../src/ld.c:103
 msgid ""
 "Default rules of extracting from archive; weak references are not enough."
 msgstr ""
 "Domyślne reguły wydobywania z archiwum; słabe odwołania nie wystarczają."
 
-#: src/ld.c:107
+#: ../src/ld.c:107
 msgid "Weak references cause extraction from archive."
 msgstr "Słabe odwołania powodują wydobywanie z archiwum."
 
-#: src/ld.c:109
+#: ../src/ld.c:109
 msgid "Allow multiple definitions; first is used."
 msgstr "Zezwala na wielokrotne definicje; używana jest pierwsza."
 
-#: src/ld.c:111
+#: ../src/ld.c:111
 msgid "Disallow/allow undefined symbols in DSOs."
 msgstr "Zabrania/zezwala na nieokreślone symbole w DSO."
 
-#: src/ld.c:114
+#: ../src/ld.c:114
 msgid "Object requires immediate handling of $ORIGIN."
 msgstr "Obiekt wymaga natychmiastowej obsługi $ORIGIN."
 
-#: src/ld.c:116
+#: ../src/ld.c:116
 msgid "Relocation will not be processed lazily."
 msgstr "Relokacje nie będą przeprowadzane leniwie."
 
-#: src/ld.c:118
+#: ../src/ld.c:118
 msgid "Object cannot be unloaded at runtime."
 msgstr "Obiekt nie może być wyładowany w czasie działania."
 
-#: src/ld.c:120
+#: ../src/ld.c:120
 msgid "Mark object to be initialized first."
 msgstr "Oznacza obiekt, aby był inicjowany jako pierwszy."
 
-#: src/ld.c:122
+#: ../src/ld.c:122
 msgid "Enable/disable lazy-loading flag for following dependencies."
 msgstr "Włącza/wyłącza flagi leniwego wczytywania dla następnych zależności."
 
-#: src/ld.c:124
+#: ../src/ld.c:124
 msgid "Mark object as not loadable with 'dlopen'."
 msgstr "Oznacza obiekt jako niewczytywalnego przez \"dlopen\"."
 
-#: src/ld.c:126
+#: ../src/ld.c:126
 msgid "Ignore/record dependencies on unused DSOs."
 msgstr "Ignoruje/zapisuje zależności od nieużywanych DSO."
 
-#: src/ld.c:128
+#: ../src/ld.c:128
 msgid "Generated DSO will be a system library."
 msgstr "Utworzony DSO będzie biblioteką systemową."
 
-#: src/ld.c:129
+#: ../src/ld.c:129
 msgid "ADDRESS"
 msgstr "ADRES"
 
-#: src/ld.c:129
+#: ../src/ld.c:129
 msgid "Set entry point address."
 msgstr "Ustawia adres punktu wejściowego."
 
-#: src/ld.c:132
+#: ../src/ld.c:132
 msgid "Do not link against shared libraries."
 msgstr "Bez konsolidowania z bibliotekami współdzielonymi."
 
-#: src/ld.c:135
+#: ../src/ld.c:135
 msgid "Prefer linking against shared libraries."
 msgstr "Preferuje konsolidowanie z bibliotekami dzielonymi."
 
-#: src/ld.c:136
+#: ../src/ld.c:136
 msgid "Export all dynamic symbols."
 msgstr "Eksportuje wszystkie symbole dynamiczne."
 
-#: src/ld.c:137
+#: ../src/ld.c:137
 msgid "Strip all symbols."
 msgstr "Skraca wszystkie symbole."
 
-#: src/ld.c:138
+#: ../src/ld.c:138
 msgid "Strip debugging symbols."
 msgstr "Skraca symbole debugowania."
 
-#: src/ld.c:140
+#: ../src/ld.c:140
 msgid "Assume pagesize for the target system to be SIZE."
 msgstr "Przyjmuje dla systemu docelowego rozmiaru strony ROZMIAR."
 
-#: src/ld.c:142
+#: ../src/ld.c:142
 msgid "Set runtime DSO search path."
 msgstr "Ustawia ścieżkę poszukiwania DSO w czasie działania."
 
-#: src/ld.c:145
+#: ../src/ld.c:145
 msgid "Set link time DSO search path."
 msgstr "Ustawia ścieżki poszukiwania DSO w czasie konsolidowania."
 
-#: src/ld.c:146
+#: ../src/ld.c:146
 msgid "Generate dynamic shared object."
 msgstr "Tworzy dynamiczny obiekt współdzielony."
 
-#: src/ld.c:147
+#: ../src/ld.c:147
 msgid "Generate relocatable object."
 msgstr "Tworzy obiekt relokowalny."
 
-#: src/ld.c:150
+#: ../src/ld.c:150
 msgid "Causes symbol not assigned to a version be reduced to local."
 msgstr "Ogranicza zasięg symboli nieprzypisanych do wersji do lokalnego."
 
-#: src/ld.c:151
+#: ../src/ld.c:151
 msgid "Remove unused sections."
 msgstr "Usuwa nieużywane sekcje."
 
-#: src/ld.c:154
+#: ../src/ld.c:154
 msgid "Don't remove unused sections."
 msgstr "Bez usuwania nieużywanych sekcji."
 
-#: src/ld.c:155
+#: ../src/ld.c:155
 msgid "Set soname of shared object."
 msgstr "Ustawia soname obiektu współdzielonego."
 
-#: src/ld.c:156
+#: ../src/ld.c:156
 msgid "Set the dynamic linker name."
 msgstr "Ustawia nazwę dynamicznego konsolidatora."
 
-#: src/ld.c:159
+#: ../src/ld.c:159
 msgid "Add/suppress addition indentifying link-editor to .comment section."
 msgstr ""
-"Dodaje/pomija dodanie identyfikacji edytora konsolidacji do sekcji .comment"
+"Dodaje/pomija dodanie identyfikacji edytora konsolidacji do sekcji .comment."
 
-#: src/ld.c:162
+#: ../src/ld.c:162
 msgid "Create .eh_frame_hdr section"
 msgstr "Tworzy sekcję .eh_frame_hdr"
 
-#: src/ld.c:164
+#: ../src/ld.c:164
 msgid "Set hash style to sysv, gnu or both."
 msgstr "Ustawia styl sum kontrolnych na sysv, gnu lub oba."
 
-#: src/ld.c:166
+#: ../src/ld.c:166
 msgid "Generate build ID note (md5, sha1 (default), uuid)."
-msgstr "Tworzy wpis identyfikatora kopii (md5, sha1 (domyślnie), uuid)."
+msgstr "Tworzy wpis identyfikatora kopii (MD5, SHA1 (domyślnie), UUID)."
 
-#: src/ld.c:168
+#: ../src/ld.c:168
 msgid "Linker Operation Control:"
 msgstr "Sterowanie działaniami konsolidatora:"
 
-#: src/ld.c:169
+#: ../src/ld.c:169
 msgid "Verbose messages."
 msgstr "Szczegółowe komunikaty."
 
-#: src/ld.c:170
+#: ../src/ld.c:170
 msgid "Trace file opens."
 msgstr "Śledzi otwarcia plików."
 
-#: src/ld.c:172
+#: ../src/ld.c:172
 msgid "Trade speed for less memory usage"
 msgstr "Poświęca prędkość na mniejsze zużycie pamięci"
 
-#: src/ld.c:173
+#: ../src/ld.c:173
 msgid "LEVEL"
 msgstr "POZIOM"
 
-#: src/ld.c:174
+#: ../src/ld.c:174
 msgid "Set optimization level to LEVEL."
 msgstr "Ustawia poziom optymalizacji na POZIOM."
 
-#: src/ld.c:175
+#: ../src/ld.c:175
 msgid "Use linker script in FILE."
 msgstr "Używa skryptu konsolidatora z PLIKU."
 
-#: src/ld.c:178
+#: ../src/ld.c:178
 msgid "Select to get parser debug information"
 msgstr "Wybiera pobranie informacji debugowania parsera"
 
-#: src/ld.c:181
+#: ../src/ld.c:181
 msgid "Read version information from FILE."
 msgstr "Odczytuje informacje o wersji z PLIKU."
 
-#: src/ld.c:182
+#: ../src/ld.c:182
 msgid "Set emulation to NAME."
 msgstr "Ustawia emulację na NAZWĘ."
 
-#: src/ld.c:188
+#. Short description of program.
+#: ../src/ld.c:188
 msgid "Combine object and archive files."
 msgstr "Łączy pliki obiektów i archiwów."
 
-#: src/ld.c:191
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/ld.c:191
 msgid "[FILE]..."
 msgstr "[PLIK]..."
 
-#: src/ld.c:319
+#: ../src/ld.c:319
 #, c-format
 msgid "At least one input file needed"
 msgstr "Wymagany jest co najmniej jeden plik wejściowy"
 
-#: src/ld.c:335
+#: ../src/ld.c:335
 #, c-format
 msgid "error while preparing linking"
 msgstr "błąd podczas przygotowywania konsolidowania"
 
-#: src/ld.c:342
+#: ../src/ld.c:342
 #, c-format
 msgid "cannot open linker script '%s'"
 msgstr "nie można otworzyć skryptu konsolidatora \"%s\""
 
-#: src/ld.c:383
+#: ../src/ld.c:383
 #, c-format
 msgid "-( without matching -)"
 msgstr "-( bez pasującego -)"
 
-#: src/ld.c:558 src/ld.c:596
+#: ../src/ld.c:558 ../src/ld.c:596
 #, c-format
 msgid "only one option of -G and -r is allowed"
 msgstr "dozwolona jest tylko jedna z opcji -G i -r"
 
-#: src/ld.c:580
+#: ../src/ld.c:580
 #, c-format
 msgid "more than one '-m' parameter"
 msgstr "podano więcej niż jeden parametr \"-m\""
 
-#: src/ld.c:590 src/ld.c:999
+#: ../src/ld.c:590 ../src/ld.c:999
 #, c-format
 msgid "unknown option `-%c %s'"
 msgstr "nieznana opcja \"-%c %s\""
 
-#: src/ld.c:632
+#: ../src/ld.c:632
 #, c-format
 msgid "invalid page size value '%s': ignored"
 msgstr "nieprawidłowa wartość rozmiaru strony \"%s\": zignorowano"
 
-#: src/ld.c:673
+#: ../src/ld.c:673
 #, c-format
 msgid "invalid hash style '%s'"
 msgstr "nieprawidłowy styl sum kontrolnych \"%s\""
 
-#: src/ld.c:683
+#: ../src/ld.c:683
 #, c-format
 msgid "invalid build-ID style '%s'"
-msgstr "nieprawidłowy styl identyfikatora budowania \"%s\""
+msgstr "nieprawidłowy styl identyfikatora kopii \"%s\""
 
-#: src/ld.c:771
+#: ../src/ld.c:771
 #, c-format
 msgid "More than one output file name given."
 msgstr "Podano więcej niż jeden plik wyjściowy."
 
-#: src/ld.c:788
+#: ../src/ld.c:788
 #, c-format
 msgid "Invalid optimization level `%s'"
 msgstr "Nieprawidłowy poziom optymalizacji \"%s\""
 
-#: src/ld.c:836
+#: ../src/ld.c:836
 #, c-format
 msgid "nested -( -) groups are not allowed"
 msgstr "zagnieżdżone grupy -( -) nie są dozwolone"
 
-#: src/ld.c:855
+#: ../src/ld.c:855
 #, c-format
 msgid "-) without matching -("
 msgstr "-) bez pasującego -("
 
-#: src/ld.c:1032
+#: ../src/ld.c:1032
 #, c-format
 msgid "unknown option '-%c %s'"
 msgstr "nieznana opcja \"-%c %s\""
 
-#: src/ld.c:1136
+#: ../src/ld.c:1136
 #, c-format
 msgid "could not find input file to determine output file format"
 msgstr ""
 "nie można odnaleźć pliku wejściowego, aby określić format pliku wyjściowego"
 
-#: src/ld.c:1138
+#: ../src/ld.c:1138
 #, c-format
 msgid "try again with an appropriate '-m' parameter"
 msgstr "proszę spróbować jeszcze raz z odpowiednim parametrem \"-m\""
 
-#: src/ld.c:1432
+#: ../src/ld.c:1432
 #, c-format
 msgid "cannot read version script '%s'"
 msgstr "nie można odczytać skryptu wersji \"%s\""
 
-#: src/ld.c:1498 src/ld.c:1537
+#. The symbol is already defined and now again
+#. in the linker script. This is an error.
+#: ../src/ld.c:1498 ../src/ld.c:1537
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of '%s' in linker script"
 msgstr "powtórzona definicja \"%s\" w skrypcie konsolidatora"
 
-#: src/ldgeneric.c:201 src/ldgeneric.c:5141
+#: ../src/ldgeneric.c:201 ../src/ldgeneric.c:5141
 #, c-format
 msgid "cannot create string table"
 msgstr "nie można utworzyć tabeli ciągów"
 
-#: src/ldgeneric.c:247
+#: ../src/ldgeneric.c:247
 #, c-format
 msgid "cannot load ld backend library '%s': %s"
 msgstr "nie można odczytać biblioteki zaplecza ld \"%s\": %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:257
+#: ../src/ldgeneric.c:257
 #, c-format
 msgid "cannot find init function in ld backend library '%s': %s"
 msgstr "nie można odnaleźć funkcji init w bibliotece zaplecza ld \"%s\": %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:300
+#: ../src/ldgeneric.c:300
 #, c-format
 msgid "%s listed more than once as input"
 msgstr "%s podano więcej niż raz w wejściu"
 
-#: src/ldgeneric.c:414
+#: ../src/ldgeneric.c:414
 #, c-format
 msgid "%s (for -l%s)\n"
 msgstr "%s (dla -l%s)\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:415
+#: ../src/ldgeneric.c:415
 #, c-format
 msgid "%s (for DT_NEEDED %s)\n"
 msgstr "%s (dla DT_NEEDED %s)\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:563
+#: ../src/ldgeneric.c:563
 #, c-format
 msgid "Warning: type of `%s' changed from %s in %s to %s in %s"
 msgstr "Ostrzeżenie: typ \"%s\" zmienił się z %s w %s na %s w %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:576
+#: ../src/ldgeneric.c:576
 #, c-format
 msgid "Warning: size of `%s' changed from %<PRIu64> in %s to %<PRIu64> in %s"
 msgstr ""
 "Ostrzeżenie: rozmiar \"%s\" zmienił się z %<PRIu64> w %s na %<PRIu64> w %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:651 src/ldgeneric.c:1112 src/readelf.c:527
-#: src/readelf.c:829 src/strip.c:589
+#: ../src/ldgeneric.c:651 ../src/ldgeneric.c:1112 ../src/readelf.c:527
+#: ../src/readelf.c:829 ../src/strip.c:589
 #, c-format
 msgid "cannot determine number of sections: %s"
 msgstr "nie można określić liczby sekcji: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:667
+#: ../src/ldgeneric.c:667
 #, c-format
 msgid "(%s+%#<PRIx64>): multiple definition of %s `%s'\n"
 msgstr "(%s+%#<PRIx64>): wielokrotna definicja %s `%s'\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:690
+#: ../src/ldgeneric.c:690
 #, c-format
 msgid "(%s+%#<PRIx64>): first defined here\n"
 msgstr "(%s+%#<PRIx64>): pierwszy raz określono tutaj\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:809
+#: ../src/ldgeneric.c:809
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get section group data: %s"
 msgstr "%s: nie można uzyskać danych grupy sekcji: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:830
+#. If we come here no section group contained the given section
+#. despite the SHF_GROUP flag. This is an error in the input
+#. file.
+#: ../src/ldgeneric.c:830
 #, c-format
 msgid "%s: section '%s' with group flag set does not belong to any group"
 msgstr "%s: sekcja \"%s\" z ustawioną flagą grupy nie należy do żadnej grupy"
 
-#: src/ldgeneric.c:875
+#: ../src/ldgeneric.c:875
 #, c-format
 msgid "%s: section [%2d] '%s' is not in the correct section group"
 msgstr "%s: sekcja [%2d] \"%s\" nie jest w poprawnej grupie sekcji"
 
-#: src/ldgeneric.c:1146 src/ldgeneric.c:1403 src/ldgeneric.c:1412
-#: src/ldgeneric.c:1471 src/ldgeneric.c:1480 src/ldgeneric.c:1743
-#: src/ldgeneric.c:1995
+#. This should never happen.
+#: ../src/ldgeneric.c:1146 ../src/ldgeneric.c:1403 ../src/ldgeneric.c:1412
+#: ../src/ldgeneric.c:1471 ../src/ldgeneric.c:1480 ../src/ldgeneric.c:1743
+#: ../src/ldgeneric.c:1995
 #, c-format
 msgid "%s: invalid ELF file (%s:%d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy plik ELF (%s:%d)\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:1240
+#: ../src/ldgeneric.c:1240
 #, c-format
 msgid "%s: only files of type ET_REL might contain section groups"
 msgstr "%s: tylko pliki typu ET_REL mogą zawierać grupy sekcji"
 
-#: src/ldgeneric.c:1292
+#: ../src/ldgeneric.c:1292
 #, c-format
 msgid "%s: cannot determine signature of section group [%2zd] '%s': %s"
 msgstr "%s: nie można określić podpisu grupy sekcji [%2zd] \"%s\": %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:1304
+#: ../src/ldgeneric.c:1304
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get content of section group [%2zd] '%s': %s'"
 msgstr "%s: nie można uzyskać zawartości grupy sekcji [%2zd] \"%s\": %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:1318
+#: ../src/ldgeneric.c:1318
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: group member %zu of section group [%2zd] '%s' has too high index: "
@@ -3764,76 +3839,79 @@ msgstr ""
 "%s: element grupy %zu grupy sekcji [%2zd] \"%s\" posiada za wysoki indeks: "
 "%<PRIu32>"
 
-#: src/ldgeneric.c:1340
+#: ../src/ldgeneric.c:1340
 #, c-format
 msgid "%s: section '%s' has unknown type: %d"
 msgstr "%s: sekcja \"%s\" posiada nieznany typ: %d"
 
-#: src/ldgeneric.c:1719
+#: ../src/ldgeneric.c:1719
 #, c-format
 msgid "cannot get descriptor for ELF file (%s:%d): %s\n"
 msgstr "nie można uzyskać deskryptora dla pliku ELF (%s:%d): %s\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:1889
+#: ../src/ldgeneric.c:1889
 #, c-format
 msgid "cannot read archive `%s': %s"
 msgstr "nie można odczytać archiwum \"%s\": %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:2010
+#: ../src/ldgeneric.c:2010
 #, c-format
 msgid "file of type %s cannot be linked in\n"
 msgstr "plik typu %s nie może zostać wkonsolidowany\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:2022
+#: ../src/ldgeneric.c:2022
 #, c-format
 msgid "%s: input file incompatible with ELF machine type %s\n"
 msgstr "%s: plik wejściowy jest niezgodny z rodzajem komputera ELF %s\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:2034
+#: ../src/ldgeneric.c:2034
 #, c-format
 msgid "%s: cannot get section header string table index: %s\n"
 msgstr "%s: nie można uzyskać indeksu tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s\n"
 
-#: src/ldgeneric.c:2063
+#: ../src/ldgeneric.c:2063
 #, c-format
 msgid "cannot use DSO '%s' when generating relocatable object file"
 msgstr ""
 "nie można użyć DSO \"%s\" podczas tworzenia relokowalnego pliku obiektu"
 
-#: src/ldgeneric.c:2148
+#: ../src/ldgeneric.c:2148
 #, c-format
 msgid "input file '%s' ignored"
 msgstr "plik wejściowy \"%s\" został zignorowany"
 
-#: src/ldgeneric.c:2362
+#. XXX The error message should get better. It should use
+#. the debugging information if present to tell where in the
+#. sources the undefined reference is.
+#: ../src/ldgeneric.c:2362
 #, c-format
 msgid "undefined symbol `%s' in %s"
 msgstr "nieokreślony symbol \"%s\" w %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:2692
+#: ../src/ldgeneric.c:2692
 #, c-format
 msgid "cannot create ELF descriptor for output file: %s"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:2699
+#: ../src/ldgeneric.c:2699
 #, c-format
 msgid "could not create ELF header for output file: %s"
 msgstr "nie można utworzyć nagłówka ELF dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:3214 src/ldgeneric.c:3284 src/ldgeneric.c:3320
-#: src/ldgeneric.c:4447 src/ldgeneric.c:4496 src/ldgeneric.c:4528
-#: src/ldgeneric.c:4763 src/ldgeneric.c:4818 src/ldgeneric.c:5065
-#: src/ldgeneric.c:5121 src/ldgeneric.c:5590 src/ldgeneric.c:5602
+#: ../src/ldgeneric.c:3214 ../src/ldgeneric.c:3284 ../src/ldgeneric.c:3320
+#: ../src/ldgeneric.c:4447 ../src/ldgeneric.c:4496 ../src/ldgeneric.c:4528
+#: ../src/ldgeneric.c:4763 ../src/ldgeneric.c:4818 ../src/ldgeneric.c:5065
+#: ../src/ldgeneric.c:5121 ../src/ldgeneric.c:5590 ../src/ldgeneric.c:5602
 #, c-format
 msgid "cannot create section for output file: %s"
 msgstr "nie można utworzyć sekcji dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:3434
+#: ../src/ldgeneric.c:3434
 #, c-format
 msgid "address computation expression contains variable '%s'"
 msgstr "wyrażenie obliczenia adresu zawiera zmienną \"%s\""
 
-#: src/ldgeneric.c:3479
+#: ../src/ldgeneric.c:3479
 #, c-format
 msgid ""
 "argument '%<PRIuMAX>' of ALIGN in address computation expression is no power "
@@ -3842,215 +3920,218 @@ msgstr ""
 "parametr \"%<PRIuMAX>\" ALIGN w wyrażeniu obliczenia adresu nie jest potęgą "
 "dwójki"
 
-#: src/ldgeneric.c:3674
+#: ../src/ldgeneric.c:3674
 #, c-format
 msgid "cannot find entry symbol '%s': defaulting to %#0*<PRIx64>"
 msgstr ""
 "nie można odnaleźć symbolu wejściowego \"%s\": użycie domyślnego %#0*<PRIx64>"
 
-#: src/ldgeneric.c:3680
+#: ../src/ldgeneric.c:3680
 #, c-format
 msgid "no entry symbol specified: defaulting to %#0*<PRIx64>"
 msgstr "nie określono symbolu wejściowego: użycie domyślnego %#0*<PRIx64>"
 
-#: src/ldgeneric.c:3910
+#: ../src/ldgeneric.c:3910
 #, c-format
 msgid "cannot create GNU hash table section for output file: %s"
 msgstr ""
 "nie można utworzyć sekcji tabeli mieszającej GNU dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:4061
+#: ../src/ldgeneric.c:4061
 #, c-format
 msgid "cannot create hash table section for output file: %s"
 msgstr "nie można utworzyć sekcji tabeli mieszającej dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:4104
+#: ../src/ldgeneric.c:4104
 #, c-format
 msgid "cannot create build ID section: %s"
 msgstr "nie można utworzyć sekcji identyfikatora kopii: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:4181
+#: ../src/ldgeneric.c:4181
 #, c-format
 msgid "cannot convert section data to file format: %s"
 msgstr "nie można przekonwertować danych sekcji na format pliku: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:4190
+#: ../src/ldgeneric.c:4190
 #, c-format
 msgid "cannot convert section data to memory format: %s"
 msgstr "nie można przekonwertować danych sekcji na format pamięci: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:4251
+#: ../src/ldgeneric.c:4251
 #, c-format
 msgid "cannot read enough data for UUID"
 msgstr "nie można odczytać danych wystarczających dla UUID"
 
-#: src/ldgeneric.c:4348 src/ldgeneric.c:4369 src/ldgeneric.c:4398
-#: src/ldgeneric.c:6051
+#: ../src/ldgeneric.c:4348 ../src/ldgeneric.c:4369 ../src/ldgeneric.c:4398
+#: ../src/ldgeneric.c:6051
 #, c-format
 msgid "cannot create symbol table for output file: %s"
 msgstr "nie można utworzyć tabeli symboli dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:5290 src/ldgeneric.c:5842
+#: ../src/ldgeneric.c:5290 ../src/ldgeneric.c:5842
 #, c-format
 msgid "section index too large in dynamic symbol table"
 msgstr "indeks sekcji za duży w tabeli symboli dynamicznych"
 
-#: src/ldgeneric.c:5735
+#: ../src/ldgeneric.c:5735
 #, c-format
 msgid "cannot create versioning section: %s"
 msgstr "nie można utworzyć sekcji wersjonowania: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:5808
+#: ../src/ldgeneric.c:5808
 #, c-format
 msgid "cannot create dynamic symbol table for output file: %s"
 msgstr ""
 "nie można utworzyć tabeli symboli dynamicznych dla pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:5983
+#: ../src/ldgeneric.c:5983
 #, c-format
 msgid "cannot create versioning data: %s"
 msgstr "nie można utworzyć danych wersjonowania: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6083 src/ldgeneric.c:6096 src/ldgeneric.c:6160
-#: src/ldgeneric.c:6168
+#: ../src/ldgeneric.c:6083 ../src/ldgeneric.c:6096 ../src/ldgeneric.c:6160
+#: ../src/ldgeneric.c:6168
 #, c-format
 msgid "cannot create section header string section: %s"
 msgstr "nie można utworzyć sekcji ciągów nagłówków sekcji: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6090
+#: ../src/ldgeneric.c:6090
 #, c-format
 msgid "cannot create section header string section"
 msgstr "nie można utworzyć sekcji ciągów nagłówków sekcji"
 
-#: src/ldgeneric.c:6248
+#: ../src/ldgeneric.c:6248
 #, c-format
 msgid "cannot create program header: %s"
 msgstr "nie można utworzyć nagłówka programu: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6256
+#: ../src/ldgeneric.c:6256
 #, c-format
 msgid "while determining file layout: %s"
 msgstr "podczas określania układu pliku: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6377
+#: ../src/ldgeneric.c:6377
 #, c-format
 msgid "internal error: non-nobits section follows nobits section"
 msgstr "błąd wewnętrzny: sekcja nie będąca nobits po sekcji nobits"
 
-#: src/ldgeneric.c:6914
+#: ../src/ldgeneric.c:6914
 #, c-format
 msgid "cannot get header of 0th section: %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka zerowej sekcji: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6930 src/unstrip.c:1821
+#: ../src/ldgeneric.c:6930 ../src/unstrip.c:1821
 #, c-format
 msgid "cannot update ELF header: %s"
 msgstr "nie można zaktualizować nagłówka ELF: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6961
+#: ../src/ldgeneric.c:6961
 #, c-format
 msgid "linker backend didn't specify function to relocate section"
 msgstr "zaplecze konsolidatora nie określiło funkcji dla sekcji relokacji"
 
-#: src/ldgeneric.c:6973
+#: ../src/ldgeneric.c:6973
 #, c-format
 msgid "while writing output file: %s"
 msgstr "podczas zapisywania pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6978
+#: ../src/ldgeneric.c:6978
 #, c-format
 msgid "while finishing output file: %s"
 msgstr "podczas kończenia pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/ldgeneric.c:6984
+#: ../src/ldgeneric.c:6984
 #, c-format
 msgid "cannot stat output file"
 msgstr "nie można wykonać stat na pliku wyjściowym"
 
-#: src/ldgeneric.c:7000
+#: ../src/ldgeneric.c:7000
 #, c-format
 msgid "WARNING: temporary output file overwritten before linking finished"
 msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: tymczasowy plik wyjściowy został zastąpiony przed ukończeniem "
 "konsolidowania"
 
-#: src/ldgeneric.c:7053 src/ldgeneric.c:7064 src/ldgeneric.c:7075
-#: src/ldgeneric.c:7086 src/ldgeneric.c:7105 src/ldgeneric.c:7118
-#: src/ldgeneric.c:7130
+#. This cannot be implemented generally. There should have been a
+#. machine dependent implementation and we should never have arrived
+#. here.
+#: ../src/ldgeneric.c:7053 ../src/ldgeneric.c:7064 ../src/ldgeneric.c:7075
+#: ../src/ldgeneric.c:7086 ../src/ldgeneric.c:7105 ../src/ldgeneric.c:7118
+#: ../src/ldgeneric.c:7130
 #, c-format
 msgid "no machine specific '%s' implementation"
 msgstr "brak implementacji \"%s\" specyficznej dla maszyny"
 
-#: src/ldscript.y:170
+#: ../src/ldscript.y:170
 msgid "mode for segment invalid\n"
 msgstr "nieprawidłowy tryb dla segmentu\n"
 
-#: src/ldscript.y:457
+#: ../src/ldscript.y:457
 #, c-format
 msgid "while reading version script '%s': %s at line %d"
 msgstr "podczas odczytywania skryptu wersji \"%s\": %s w wierszu %d"
 
-#: src/ldscript.y:458
+#: ../src/ldscript.y:458
 #, c-format
 msgid "while reading linker script '%s': %s at line %d"
 msgstr "podczas odczytywania skryptu konsolidatora \"%s\": %s w wierszu %d"
 
-#: src/ldscript.y:737
+#: ../src/ldscript.y:737
 #, c-format
 msgid "symbol '%s' is declared both local and global for unnamed version"
 msgstr ""
 "symbol \"%s\" jest zadeklarowany jednocześnie lokalny i globalny dla "
 "nienazwanej wersji"
 
-#: src/ldscript.y:739
+#: ../src/ldscript.y:739
 #, c-format
 msgid "symbol '%s' is declared both local and global for version '%s'"
 msgstr ""
 "symbol \"%s\" jest zadeklarowany jednocześnie lokalny i globalny dla wersji "
 "\"%s\""
 
-#: src/ldscript.y:759 src/ldscript.y:766
+#: ../src/ldscript.y:759 ../src/ldscript.y:766
 #, c-format
 msgid "default visibility set as local and global"
 msgstr "domyślna widoczność ustawiona jako lokalna i globalna"
 
-#: src/nm.c:65 src/strip.c:67
+#: ../src/nm.c:65 ../src/strip.c:67
 msgid "Output selection:"
 msgstr "Wybór wyjścia:"
 
-#: src/nm.c:66
+#: ../src/nm.c:66
 msgid "Display debugger-only symbols"
 msgstr "Wyświetla symbole wyłącznie debugowowania"
 
-#: src/nm.c:67
+#: ../src/nm.c:67
 msgid "Display only defined symbols"
 msgstr "Wyświetla tylko określone symbole"
 
-#: src/nm.c:70
+#: ../src/nm.c:70
 msgid "Display dynamic symbols instead of normal symbols"
 msgstr "Wyświetla symbole dynamiczne zamiast zwykłych"
 
-#: src/nm.c:71
+#: ../src/nm.c:71
 msgid "Display only external symbols"
 msgstr "Wyświetla tylko symbole zewnętrzne"
 
-#: src/nm.c:72
+#: ../src/nm.c:72
 msgid "Display only undefined symbols"
 msgstr "Wyświetla tylko nieokreślone symbole"
 
-#: src/nm.c:74
+#: ../src/nm.c:74
 msgid "Include index for symbols from archive members"
 msgstr "Dołącza indeks dla symboli z elementów archiwum"
 
-#: src/nm.c:76 src/size.c:57
+#: ../src/nm.c:76 ../src/size.c:57
 msgid "Output format:"
 msgstr "Format wyjścia:"
 
-#: src/nm.c:78
+#: ../src/nm.c:78
 msgid "Print name of the input file before every symbol"
 msgstr "Wyświetla nazwę pliku wejściowego przed każdym symbolem"
 
-#: src/nm.c:81
+#: ../src/nm.c:81
 msgid ""
 "Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd', `sysv' or `posix'. The "
 "default is `sysv'"
@@ -4058,71 +4139,73 @@ msgstr ""
 "Używa FORMATU wyjściowego. Może to być \"bsd\", \"sysv\" lub \"posix\". "
 "Domyślny jest format \"sysv\""
 
-#: src/nm.c:83
+#: ../src/nm.c:83
 msgid "Same as --format=bsd"
 msgstr "To samo, co --format=bsd"
 
-#: src/nm.c:84
+#: ../src/nm.c:84
 msgid "Same as --format=posix"
 msgstr "To samo co, --format=posix"
 
-#: src/nm.c:85 src/size.c:63
+#: ../src/nm.c:85 ../src/size.c:63
 msgid "Use RADIX for printing symbol values"
 msgstr "Używa BAZY do wypisywania wartości symboli"
 
-#: src/nm.c:86
+#: ../src/nm.c:86
 msgid "Mark special symbols"
 msgstr "Oznacza specjalne symbole"
 
-#: src/nm.c:88
+#: ../src/nm.c:88
 msgid "Print size of defined symbols"
 msgstr "Wyświetla rozmiar określonych symboli"
 
-#: src/nm.c:90 src/size.c:71 src/strip.c:72 src/unstrip.c:72
+#: ../src/nm.c:90 ../src/size.c:71 ../src/strip.c:72 ../src/unstrip.c:72
 msgid "Output options:"
 msgstr "Opcje wyjścia:"
 
-#: src/nm.c:91
+#: ../src/nm.c:91
 msgid "Sort symbols numerically by address"
 msgstr "Porządkuje symbole numerycznie według adresu"
 
-#: src/nm.c:93
+#: ../src/nm.c:93
 msgid "Do not sort the symbols"
 msgstr "Bez porządkowania symboli"
 
-#: src/nm.c:94
+#: ../src/nm.c:94
 msgid "Reverse the sense of the sort"
 msgstr "Odwraca kierunek porządkowania"
 
-#: src/nm.c:97
+#: ../src/nm.c:97
 msgid "Decode low-level symbol names into source code names"
 msgstr "Dekoduje niskopoziomowe nazwy symboli na nazwy kodu źródłowego"
 
-#: src/nm.c:104
+#. Short description of program.
+#: ../src/nm.c:104
 msgid "List symbols from FILEs (a.out by default)."
 msgstr "Wyświetla listę symboli z PLIKU (domyślnie a.out)."
 
-#: src/nm.c:115 src/objdump.c:79
+#: ../src/nm.c:115 ../src/objdump.c:79
 msgid "Output formatting"
 msgstr "Formatowanie wyjścia"
 
-#: src/nm.c:139 src/objdump.c:103 src/size.c:108 src/strip.c:127
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/nm.c:139 ../src/objdump.c:103 ../src/size.c:108 ../src/strip.c:127
+#, c-format
 msgid "%s: INTERNAL ERROR %d (%s): %s"
-msgstr "%s: BŁĄD WEWNĘTRZNY %d (%s-%s): %s"
+msgstr "%s: BŁĄD WEWNĘTRZNY %d (%s): %s"
 
-#: src/nm.c:394 src/nm.c:406 src/size.c:305 src/size.c:314 src/size.c:325
-#: src/strip.c:2275
+#: ../src/nm.c:394 ../src/nm.c:406 ../src/size.c:305 ../src/size.c:314
+#: ../src/size.c:325 ../src/strip.c:2275
 #, c-format
 msgid "while closing '%s'"
 msgstr "podczas zamykania \"%s\""
 
-#: src/nm.c:416 src/objdump.c:292 src/strip.c:391
+#: ../src/nm.c:416 ../src/objdump.c:292 ../src/strip.c:391
 #, c-format
 msgid "%s: File format not recognized"
 msgstr "%s: nie rozpoznano formatu pliku"
 
-#: src/nm.c:456
+#. Note: 0 is no valid offset.
+#: ../src/nm.c:456
 msgid ""
 "\n"
 "Archive index:\n"
@@ -4130,42 +4213,45 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Indeks archiwum:\n"
 
-#: src/nm.c:465
+#: ../src/nm.c:465
 #, c-format
 msgid "invalid offset %zu for symbol %s"
 msgstr "nieprawidłowy offset %zu dla symbolu %s"
 
-#: src/nm.c:470
+#: ../src/nm.c:470
 #, c-format
 msgid "%s in %s\n"
 msgstr "%s w %s\n"
 
-#: src/nm.c:478
+#: ../src/nm.c:478
 #, c-format
 msgid "cannot reset archive offset to beginning"
 msgstr "nie można przywrócić offsetu w archiwum na początek"
 
-#: src/nm.c:503 src/objdump.c:340
+#: ../src/nm.c:503 ../src/objdump.c:340
 #, c-format
 msgid "%s%s%s: file format not recognized"
 msgstr "%s%s%s: nie rozpoznano formatu pliku"
 
-#: src/nm.c:715
+#: ../src/nm.c:715
 #, c-format
 msgid "cannot create search tree"
 msgstr "nie można utworzyć drzewa wyszukiwania"
 
-#: src/nm.c:754 src/nm.c:1160 src/objdump.c:789 src/readelf.c:536
-#: src/readelf.c:1085 src/readelf.c:1245 src/readelf.c:1393 src/readelf.c:1579
-#: src/readelf.c:1785 src/readelf.c:1975 src/readelf.c:2202 src/readelf.c:2460
-#: src/readelf.c:2536 src/readelf.c:2623 src/readelf.c:3201 src/readelf.c:3237
-#: src/readelf.c:3300 src/readelf.c:8209 src/readelf.c:9295 src/readelf.c:9442
-#: src/readelf.c:9510 src/size.c:413 src/size.c:482 src/strip.c:520
+#: ../src/nm.c:754 ../src/nm.c:1160 ../src/objdump.c:789 ../src/readelf.c:536
+#: ../src/readelf.c:1085 ../src/readelf.c:1245 ../src/readelf.c:1393
+#: ../src/readelf.c:1579 ../src/readelf.c:1785 ../src/readelf.c:1975
+#: ../src/readelf.c:2202 ../src/readelf.c:2460 ../src/readelf.c:2536
+#: ../src/readelf.c:2623 ../src/readelf.c:3201 ../src/readelf.c:3237
+#: ../src/readelf.c:3300 ../src/readelf.c:8209 ../src/readelf.c:9295
+#: ../src/readelf.c:9442 ../src/readelf.c:9510 ../src/size.c:413
+#: ../src/size.c:482 ../src/strip.c:520
 #, c-format
 msgid "cannot get section header string table index"
 msgstr "nie można uzyskać indeksu tabeli ciągów nagłówków sekcji"
 
-#: src/nm.c:781
+#. We always print this prolog.
+#: ../src/nm.c:781
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4178,7 +4264,8 @@ msgstr ""
 "Symbole z %s:\n"
 "\n"
 
-#: src/nm.c:784
+#. The header line.
+#: ../src/nm.c:784
 #, c-format
 msgid ""
 "%*s%-*s %-*s Class Type   %-*s %*s Section\n"
@@ -4187,72 +4274,74 @@ msgstr ""
 "%*s%-*s %-*s Klasa Typ   %-*s %*s Sekcja\n"
 "\n"
 
-#: src/nm.c:1171
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/nm.c:1171
+#, c-format
 msgid "%s: entry size in section %zd `%s' is not what we expect"
-msgstr "%s: rozmiar wpisu w sekcji \"%s\" nie jest tym, czego oczekiwano"
+msgstr "%s: rozmiar wpisu w sekcji %zd \"%s\" nie jest tym, czego oczekiwano"
 
-#: src/nm.c:1176
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/nm.c:1176
+#, c-format
 msgid "%s: size of section %zd `%s' is not multiple of entry size"
-msgstr "%s: rozmiar sekcji \"%s\" nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu"
+msgstr "%s: rozmiar sekcji %zd \"%s\" nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu"
 
-#: src/nm.c:1434
+#. XXX Add machine specific object file types.
+#: ../src/nm.c:1434
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s: Invalid operation"
 msgstr "%s%s%s%s: nieprawidłowe działanie"
 
-#: src/nm.c:1491
+#: ../src/nm.c:1491
 #, c-format
 msgid "%s%s%s: no symbols"
 msgstr "%s%s%s: brak symboli"
 
-#: src/objdump.c:52
+#: ../src/objdump.c:52
 msgid "Mode selection:"
 msgstr "Wybór trybu:"
 
-#: src/objdump.c:53
+#: ../src/objdump.c:53
 msgid "Display relocation information."
 msgstr "Wyświetla informacje o relokacji."
 
-#: src/objdump.c:55
+#: ../src/objdump.c:55
 msgid "Display the full contents of all sections requested"
 msgstr "Wyświetla pełną zawartość żądanych sekcji"
 
-#: src/objdump.c:57
+#: ../src/objdump.c:57
 msgid "Display assembler code of executable sections"
 msgstr "Wyświetla kod asemblera sekcji wykonywalnych"
 
-#: src/objdump.c:59
+#: ../src/objdump.c:59
 msgid "Output content selection:"
 msgstr "Wybór zawartości wyjścia:"
 
-#: src/objdump.c:61
+#: ../src/objdump.c:61
 msgid "Only display information for section NAME."
 msgstr "Wyświetla tylko informacje o sekcji NAZWA."
 
-#: src/objdump.c:67
+#. Short description of program.
+#: ../src/objdump.c:67
 msgid "Show information from FILEs (a.out by default)."
 msgstr "Wyświetla informacje z PLIKÓW (domyślnie a.out)."
 
-#: src/objdump.c:232 src/readelf.c:473
+#: ../src/objdump.c:232 ../src/readelf.c:473
 msgid "No operation specified.\n"
 msgstr "Nie podano działania.\n"
 
-#: src/objdump.c:270 src/objdump.c:282
+#: ../src/objdump.c:270 ../src/objdump.c:282
 #, c-format
 msgid "while close `%s'"
 msgstr "podczas zamykania \"%s\""
 
-#: src/objdump.c:375 src/readelf.c:1880 src/readelf.c:2072
+#: ../src/objdump.c:375 ../src/readelf.c:1880 ../src/readelf.c:2072
 msgid "INVALID SYMBOL"
 msgstr "NIEPRAWIDŁOWY SYMBOL"
 
-#: src/objdump.c:390 src/readelf.c:1914 src/readelf.c:2108
+#: ../src/objdump.c:390 ../src/readelf.c:1914 ../src/readelf.c:2108
 msgid "INVALID SECTION"
 msgstr "NIEPRAWIDŁOWA SEKCJA"
 
-#: src/objdump.c:510
+#: ../src/objdump.c:510
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4263,285 +4352,286 @@ msgstr ""
 "PISY RELOKACJI DLA [%s]:\n"
 "%-*s TYP         WARTOŚĆ\n"
 
-#: src/objdump.c:513
+#: ../src/objdump.c:513
 msgid "OFFSET"
 msgstr "OFFSET"
 
-#: src/objdump.c:578
+#: ../src/objdump.c:578
 #, c-format
 msgid "Contents of section %s:\n"
 msgstr "Zawartość sekcji %s:\n"
 
-#: src/objdump.c:699
+#: ../src/objdump.c:699
 #, c-format
 msgid "cannot disassemble"
 msgstr "nie można deasemblować"
 
-#: src/objdump.c:738
-#, c-format
-msgid "cannot allocate memory"
-msgstr "nie można przydzielić pamięci"
-
-#: src/ranlib.c:65
+#. Short description of program.
+#: ../src/ranlib.c:65
 msgid "Generate an index to speed access to archives."
 msgstr "Tworzenie indeksu w celu przyspieszenia dostępu do archiwów."
 
-#: src/ranlib.c:68
+#. Strings for arguments in help texts.
+#: ../src/ranlib.c:68
 msgid "ARCHIVE"
 msgstr "ARCHIWUM"
 
-#: src/ranlib.c:104
+#: ../src/ranlib.c:104
 #, c-format
 msgid "Archive name required"
 msgstr "Wymagana jest nazwa archiwum"
 
-#: src/ranlib.c:182
+#: ../src/ranlib.c:182
 #, c-format
 msgid "'%s' is no archive"
 msgstr "\"%s\" nie jest archiwum"
 
-#: src/ranlib.c:217
+#: ../src/ranlib.c:217
 #, c-format
 msgid "error while freeing sub-ELF descriptor: %s"
 msgstr "błąd podczas zwalniania deskryptora pod-ELF: %s"
 
-#: src/readelf.c:71
-#, fuzzy
+#: ../src/readelf.c:71
 msgid "ELF input selection:"
 msgstr "Wybór wyjścia ELF:"
 
-#: src/readelf.c:73
+#: ../src/readelf.c:73
 msgid ""
 "Use the named SECTION (default .gnu_debugdata) as (compressed) ELF input data"
 msgstr ""
+"Używa podanej SEKCJI (domyślnie .gnu_debugdata) jako (skompresowanych) "
+"danych wejściowych ELF"
 
-#: src/readelf.c:75
+#: ../src/readelf.c:75
 msgid "ELF output selection:"
 msgstr "Wybór wyjścia ELF:"
 
-#: src/readelf.c:77
+#: ../src/readelf.c:77
 msgid "All these plus -p .strtab -p .dynstr -p .comment"
 msgstr "Wszystkie te plus -p .strtab -p .dynstr -p .comment"
 
-#: src/readelf.c:78
+#: ../src/readelf.c:78
 msgid "Display the dynamic segment"
 msgstr "Wyświetla segment dynamiczny"
 
-#: src/readelf.c:79
+#: ../src/readelf.c:79
 msgid "Display the ELF file header"
 msgstr "Wyświetla nagłówek pliku ELF"
 
-#: src/readelf.c:81
+#: ../src/readelf.c:81
 msgid "Display histogram of bucket list lengths"
 msgstr "Wyświetla histogram długości list kubełków"
 
-#: src/readelf.c:82
+#: ../src/readelf.c:82
 msgid "Display the program headers"
 msgstr "Wyświetla nagłówki programu"
 
-#: src/readelf.c:84
+#: ../src/readelf.c:84
 msgid "Display relocations"
 msgstr "Wyświetla relokacje"
 
-#: src/readelf.c:85
+#: ../src/readelf.c:85
 msgid "Display the sections' headers"
 msgstr "Wyświetla nagłówków sekcji"
 
-#: src/readelf.c:87
+#: ../src/readelf.c:87
 msgid "Display the symbol table"
 msgstr "Wyświetla tabelę symboli"
 
-#: src/readelf.c:88
+#: ../src/readelf.c:88
 msgid "Display versioning information"
 msgstr "Wyświetla informacje o wersjonowaniu"
 
-#: src/readelf.c:89
+#: ../src/readelf.c:89
 msgid "Display the ELF notes"
 msgstr "Wyświetla notatki ELF"
 
-#: src/readelf.c:91
+#: ../src/readelf.c:91
 msgid "Display architecture specific information, if any"
 msgstr "Wyświetla informacje specyficzne dla architektury, jeśli są"
 
-#: src/readelf.c:93
+#: ../src/readelf.c:93
 msgid "Display sections for exception handling"
 msgstr "Wyświetla sekcje do obsługi wyjątków"
 
-#: src/readelf.c:95
+#: ../src/readelf.c:95
 msgid "Additional output selection:"
 msgstr "Dodatkowy wybór wyjścia:"
 
-#: src/readelf.c:97
-#, fuzzy
+#: ../src/readelf.c:97
 msgid ""
 "Display DWARF section content. SECTION can be one of abbrev, aranges, "
 "decodedaranges, frame, gdb_index, info, loc, line, decodedline, ranges, "
 "pubnames, str, macinfo, macro or exception"
 msgstr ""
 "Wyświetla zawartość sekcji DWARF. SEKCJA może być jednym z abbrev, aranges, "
-"frame, gdb_index, info, loc, line, ranges, pubnames, str, macinfo, macro lub "
-"exception."
+"decodedaranges, frame, gdb_index, info, loc, line, decodedline, ranges, "
+"pubnames, str, macinfo, macro lub exception"
 
-#: src/readelf.c:101
+#: ../src/readelf.c:101
 msgid "Dump the uninterpreted contents of SECTION, by number or name"
 msgstr "Zrzuca niezinterpretowaną zawartość SEKCJI, według liczny lub nazwy"
 
-#: src/readelf.c:103
+#: ../src/readelf.c:103
 msgid "Print string contents of sections"
 msgstr "Wyświetla zawartość ciągów sekcji"
 
-#: src/readelf.c:106
+#: ../src/readelf.c:106
 msgid "Display the symbol index of an archive"
 msgstr "Wyświetla indeks symboli archiwum"
 
-#: src/readelf.c:108
+#: ../src/readelf.c:108
 msgid "Output control:"
 msgstr "Kontrola wyjścia:"
 
-#: src/readelf.c:110
+#: ../src/readelf.c:110
 msgid "Do not find symbol names for addresses in DWARF data"
 msgstr "Bez odnajdywania nazw symboli dla adresów w danych DWARF"
 
-#: src/readelf.c:112
-#, fuzzy
+#: ../src/readelf.c:112
 msgid ""
 "Display just offsets instead of resolving values to addresses in DWARF data"
-msgstr "Bez odnajdywania nazw symboli dla adresów w danych DWARF"
+msgstr ""
+"Wyświetla tylko offsety zamiast rozwiązywania wartości na adresy w danych "
+"DWARF"
 
-#: src/readelf.c:114
+#: ../src/readelf.c:114
 msgid "Ignored for compatibility (lines always wide)"
 msgstr "Ignorowane dla zgodności (wiersze są zawsze szerokie)"
 
-#: src/readelf.c:119
+#. Short description of program.
+#: ../src/readelf.c:119
 msgid "Print information from ELF file in human-readable form."
 msgstr "Wyświetla informacje z pliku ELF w postaci czytelnej dla człowieka."
 
-#: src/readelf.c:441
+#: ../src/readelf.c:441
 #, c-format
 msgid "Unknown DWARF debug section `%s'.\n"
 msgstr "Nieznana sekcja debugowania DWARF \"%s\".\n"
 
-#: src/readelf.c:520 src/readelf.c:631
+#: ../src/readelf.c:520 ../src/readelf.c:631
 #, c-format
 msgid "cannot generate Elf descriptor: %s"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s"
 
-#: src/readelf.c:545 src/readelf.c:1099 src/readelf.c:1269
+#: ../src/readelf.c:545 ../src/readelf.c:1099 ../src/readelf.c:1269
 #, c-format
 msgid "cannot get section: %s"
 msgstr "nie można uzyskać sekcji: %s"
 
-#: src/readelf.c:554 src/readelf.c:1106 src/readelf.c:1277 src/readelf.c:9462
-#: src/unstrip.c:355 src/unstrip.c:386 src/unstrip.c:435 src/unstrip.c:543
-#: src/unstrip.c:560 src/unstrip.c:596 src/unstrip.c:794 src/unstrip.c:1062
-#: src/unstrip.c:1253 src/unstrip.c:1313 src/unstrip.c:1434 src/unstrip.c:1487
-#: src/unstrip.c:1594 src/unstrip.c:1783
+#: ../src/readelf.c:554 ../src/readelf.c:1106 ../src/readelf.c:1277
+#: ../src/readelf.c:9462 ../src/unstrip.c:355 ../src/unstrip.c:386
+#: ../src/unstrip.c:435 ../src/unstrip.c:543 ../src/unstrip.c:560
+#: ../src/unstrip.c:596 ../src/unstrip.c:794 ../src/unstrip.c:1062
+#: ../src/unstrip.c:1253 ../src/unstrip.c:1313 ../src/unstrip.c:1434
+#: ../src/unstrip.c:1487 ../src/unstrip.c:1594 ../src/unstrip.c:1783
 #, c-format
 msgid "cannot get section header: %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji: %s"
 
-#: src/readelf.c:562
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:562
+#, c-format
 msgid "cannot get section name"
-msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji\n"
+msgstr "nie można uzyskać nazwy sekcji"
 
-#: src/readelf.c:571 src/readelf.c:5394 src/readelf.c:7668 src/readelf.c:7770
-#: src/readelf.c:7946
+#: ../src/readelf.c:571 ../src/readelf.c:5394 ../src/readelf.c:7668
+#: ../src/readelf.c:7770 ../src/readelf.c:7946
 #, c-format
 msgid "cannot get %s content: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zwartości %s: %s"
 
-#: src/readelf.c:587
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:587
+#, c-format
 msgid "cannot create temp file '%s'"
-msgstr "nie można utworzyć nowego pliku \"%s\": %s"
+msgstr "nie można utworzyć pliku tymczasowego \"%s\""
 
-#: src/readelf.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:596
+#, c-format
 msgid "cannot write section data"
-msgstr "nie można odczytać danych sekcji: %s"
+msgstr "nie można zapisać danych sekcji"
 
-#: src/readelf.c:602 src/readelf.c:619 src/readelf.c:648
+#: ../src/readelf.c:602 ../src/readelf.c:619 ../src/readelf.c:648
 #, c-format
 msgid "error while closing Elf descriptor: %s"
 msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s"
 
-#: src/readelf.c:609
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:609
+#, c-format
 msgid "error while rewinding file descriptor"
-msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s"
+msgstr "błąd podczas przewijania deskryptora pliku"
 
-#: src/readelf.c:643
+#: ../src/readelf.c:643
 #, c-format
 msgid "'%s' is not an archive, cannot print archive index"
 msgstr "\"%s\" nie jest archiwum, nie można wyświetlić indeksu archiwum"
 
-#: src/readelf.c:742
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:742
+#, c-format
 msgid "No such section '%s' in '%s'"
-msgstr "nie można odczytać notatki sekcji [%zu] \"%s\" w \"%s\": %s"
+msgstr "Brak sekcji \"%s\" w \"%s\""
 
-#: src/readelf.c:769
+#: ../src/readelf.c:769
 #, c-format
 msgid "cannot stat input file"
 msgstr "nie można wykonać stat na pliku wejściowym"
 
-#: src/readelf.c:771
+#: ../src/readelf.c:771
 #, c-format
 msgid "input file is empty"
 msgstr "plik wejściowy jest pusty"
 
-#: src/readelf.c:773
+#: ../src/readelf.c:773
 #, c-format
 msgid "failed reading '%s': %s"
-msgstr "odczytanie \"%s\" nie powiodło się: %s"
+msgstr "odczytanie \"%s\" się nie powiodło: %s"
 
-#: src/readelf.c:814
+#: ../src/readelf.c:814
 #, c-format
 msgid "cannot read ELF header: %s"
 msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF: %s"
 
-#: src/readelf.c:822
+#: ../src/readelf.c:822
 #, c-format
 msgid "cannot create EBL handle"
 msgstr "nie można utworzyć uchwytu EBL"
 
-#: src/readelf.c:835
+#: ../src/readelf.c:835
 #, c-format
 msgid "cannot determine number of program headers: %s"
 msgstr "nie można określić liczby nagłówków programu: %s"
 
-#: src/readelf.c:921
+#: ../src/readelf.c:921
 msgid "NONE (None)"
 msgstr "NONE (żaden)"
 
-#: src/readelf.c:922
+#: ../src/readelf.c:922
 msgid "REL (Relocatable file)"
 msgstr "REL (plik relokowalny)"
 
-#: src/readelf.c:923
+#: ../src/readelf.c:923
 msgid "EXEC (Executable file)"
 msgstr "EXEC (plik wykonywalny)"
 
-#: src/readelf.c:924
+#: ../src/readelf.c:924
 msgid "DYN (Shared object file)"
 msgstr "DYN (plik obiektu współdzielonego)"
 
-#: src/readelf.c:925
+#: ../src/readelf.c:925
 msgid "CORE (Core file)"
 msgstr "CORE (plik core)"
 
-#: src/readelf.c:930
+#: ../src/readelf.c:930
 #, c-format
 msgid "OS Specific: (%x)\n"
 msgstr "Zależny od systemu: (%x)\n"
 
-#: src/readelf.c:932
+#. && e_type <= ET_HIPROC always true
+#: ../src/readelf.c:932
 #, c-format
 msgid "Processor Specific: (%x)\n"
 msgstr "Zależny od procesora: (%x)\n"
 
-#: src/readelf.c:942
+#: ../src/readelf.c:942
 msgid ""
 "ELF Header:\n"
 " Magic: "
@@ -4549,7 +4639,7 @@ msgstr ""
 "Nagłówek ELF:\n"
 " Magic: "
 
-#: src/readelf.c:946
+#: ../src/readelf.c:946
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4558,117 +4648,118 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Klasa:               %s\n"
 
-#: src/readelf.c:951
+#: ../src/readelf.c:951
 #, c-format
 msgid " Data:               %s\n"
 msgstr " Dane:               %s\n"
 
-#: src/readelf.c:957
+#: ../src/readelf.c:957
 #, c-format
 msgid " Ident Version:           %hhd %s\n"
 msgstr " Wersja Ident:           %hhd %s\n"
 
-#: src/readelf.c:959 src/readelf.c:976
+#: ../src/readelf.c:959 ../src/readelf.c:976
 msgid "(current)"
 msgstr "(bieżąca)"
 
-#: src/readelf.c:963
+#: ../src/readelf.c:963
 #, c-format
 msgid " OS/ABI:              %s\n"
 msgstr " System operacyjny/ABI:       %s\n"
 
-#: src/readelf.c:966
+#: ../src/readelf.c:966
 #, c-format
 msgid " ABI Version:            %hhd\n"
 msgstr " Wersja ABI:            %hhd\n"
 
-#: src/readelf.c:969
+#: ../src/readelf.c:969
 msgid " Type:               "
 msgstr " Typ:                "
 
-#: src/readelf.c:972
+#: ../src/readelf.c:972
 #, c-format
 msgid " Machine:              %s\n"
 msgstr " Komputer:             %s\n"
 
-#: src/readelf.c:974
+#: ../src/readelf.c:974
 #, c-format
 msgid " Version:              %d %s\n"
 msgstr " Wersja:              %d %s\n"
 
-#: src/readelf.c:978
+#: ../src/readelf.c:978
 #, c-format
 msgid " Entry point address:        %#<PRIx64>\n"
 msgstr " Adres punktu wejściowego:     %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:981
+#: ../src/readelf.c:981
 #, c-format
 msgid " Start of program headers:     %<PRId64> %s\n"
 msgstr " Początek nagłówków programu:    %<PRId64> %s\n"
 
-#: src/readelf.c:982 src/readelf.c:985
+#: ../src/readelf.c:982 ../src/readelf.c:985
 msgid "(bytes into file)"
 msgstr "(bajtów w pliku)"
 
-#: src/readelf.c:984
+#: ../src/readelf.c:984
 #, c-format
 msgid " Start of section headers:     %<PRId64> %s\n"
 msgstr " Początek nagłówków sekcji:     %<PRId64> %s\n"
 
-#: src/readelf.c:987
+#: ../src/readelf.c:987
 #, c-format
 msgid " Flags:               %s\n"
 msgstr " Flagi:               %s\n"
 
-#: src/readelf.c:990
+#: ../src/readelf.c:990
 #, c-format
 msgid " Size of this header:        %<PRId16> %s\n"
 msgstr " Rozmiar tego nagłówka:       %<PRId16> %s\n"
 
-#: src/readelf.c:991 src/readelf.c:994 src/readelf.c:1011
+#: ../src/readelf.c:991 ../src/readelf.c:994 ../src/readelf.c:1011
 msgid "(bytes)"
 msgstr "(bajtów)"
 
-#: src/readelf.c:993
+#: ../src/readelf.c:993
 #, c-format
 msgid " Size of program header entries:  %<PRId16> %s\n"
 msgstr " Rozmiar wpisów nagłówka programu: %<PRId16> %s\n"
 
-#: src/readelf.c:996
+#: ../src/readelf.c:996
 #, c-format
 msgid " Number of program headers entries: %<PRId16>"
 msgstr " Liczba wpisów nagłówków programu: %<PRId16>"
 
-#: src/readelf.c:1003
+#: ../src/readelf.c:1003
 #, c-format
 msgid " (%<PRIu32> in [0].sh_info)"
 msgstr " (%<PRIu32> w [0].sh_info)"
 
-#: src/readelf.c:1006 src/readelf.c:1023 src/readelf.c:1037
+#: ../src/readelf.c:1006 ../src/readelf.c:1023 ../src/readelf.c:1037
 msgid " ([0] not available)"
 msgstr " ([0] niedostępny)"
 
-#: src/readelf.c:1010
+#: ../src/readelf.c:1010
 #, c-format
 msgid " Size of section header entries:  %<PRId16> %s\n"
 msgstr " Rozmiar wpisów nagłówka sekcji:  %<PRId16> %s\n"
 
-#: src/readelf.c:1013
+#: ../src/readelf.c:1013
 #, c-format
 msgid " Number of section headers entries: %<PRId16>"
 msgstr " Liczba wpisów nagłówków sekcji:  %<PRId16>"
 
-#: src/readelf.c:1020
+#: ../src/readelf.c:1020
 #, c-format
 msgid " (%<PRIu32> in [0].sh_size)"
 msgstr " (%<PRIu32> w [0].sh_size)"
 
-#: src/readelf.c:1033
+#. We managed to get the zeroth section.
+#: ../src/readelf.c:1033
 #, c-format
 msgid " (%<PRIu32> in [0].sh_link)"
 msgstr " (%<PRIu32> w [0].sh_link)"
 
-#: src/readelf.c:1041
+#: ../src/readelf.c:1041
 #, c-format
 msgid ""
 " Section header string table index: XINDEX%s\n"
@@ -4677,7 +4768,7 @@ msgstr ""
 " Indeks tabeli ciągów nagłówków sekcji: XINDEX%s\n"
 "\n"
 
-#: src/readelf.c:1045
+#: ../src/readelf.c:1045
 #, c-format
 msgid ""
 " Section header string table index: %<PRId16>\n"
@@ -4686,7 +4777,7 @@ msgstr ""
 " Indeks tabeli ciągów nagłówków sekcji: %<PRId16>\n"
 "\n"
 
-#: src/readelf.c:1077
+#: ../src/readelf.c:1077
 #, c-format
 msgid ""
 "There are %d section headers, starting at offset %#<PRIx64>:\n"
@@ -4695,11 +4786,11 @@ msgstr ""
 "Jest %d nagłówków sekcji, rozpoczynających się od offsetu %#<PRIx64>:\n"
 "\n"
 
-#: src/readelf.c:1087
+#: ../src/readelf.c:1087
 msgid "Section Headers:"
 msgstr "Nagłówki sekcji:"
 
-#: src/readelf.c:1090
+#: ../src/readelf.c:1090
 msgid ""
 "[Nr] Name         Type     Addr   Off  Size  ES Flags Lk "
 "Inf Al"
@@ -4707,7 +4798,7 @@ msgstr ""
 "[Nr] Nazwa        Typ     Adres  Offset Rozm  ES Flagi Lk "
 "Inf Al"
 
-#: src/readelf.c:1092
+#: ../src/readelf.c:1092
 msgid ""
 "[Nr] Name         Type     Addr       Off   Size   ES "
 "Flags Lk Inf Al"
@@ -4715,18 +4806,18 @@ msgstr ""
 "[Nr] Nazwa        Typ     Adres      Offset  Rozmiar ES "
 "Flagi Lk Inf Al"
 
-#: src/readelf.c:1164
+#: ../src/readelf.c:1164
 msgid "Program Headers:"
 msgstr "Nagłówki programu:"
 
-#: src/readelf.c:1166
+#: ../src/readelf.c:1166
 msgid ""
 " Type      Offset  VirtAddr  PhysAddr  FileSiz MemSiz  Flg Align"
 msgstr ""
 " Typ      Offset  AdresWirt AdresFiz  RozmPlik RozmPam Flg "
 "Wyrównanie"
 
-#: src/readelf.c:1169
+#: ../src/readelf.c:1169
 msgid ""
 " Type      Offset  VirtAddr      PhysAddr      FileSiz "
 "MemSiz  Flg Align"
@@ -4734,27 +4825,28 @@ msgstr ""
 " Typ      Offset  AdresWirtualny   AdresFizyczny   RozmPlik "
 "RozmPam Flg Wyrównanie"
 
-#: src/readelf.c:1226
+#: ../src/readelf.c:1226
 #, c-format
 msgid "\t[Requesting program interpreter: %s]\n"
 msgstr "\t[Wywołanie interpretera programu: %s]\n"
 
-#: src/readelf.c:1247
+#: ../src/readelf.c:1247
 msgid ""
 "\n"
 " Section to Segment mapping:\n"
 " Segment Sections..."
 msgstr ""
 "\n"
-" mapowanie sekcji do segmentów:\n"
+" Mapowanie sekcji do segmentów:\n"
 " Segment sekcji..."
 
-#: src/readelf.c:1258 src/unstrip.c:1842 src/unstrip.c:1885 src/unstrip.c:1892
+#: ../src/readelf.c:1258 ../src/unstrip.c:1842 ../src/unstrip.c:1885
+#: ../src/unstrip.c:1892
 #, c-format
 msgid "cannot get program header: %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka programu: %s"
 
-#: src/readelf.c:1401
+#: ../src/readelf.c:1401
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4772,7 +4864,7 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "Grupa sekcji COMDAT [%2zu] \"%s\" z podpisem \"%s\" zawiera %zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:1406
+#: ../src/readelf.c:1406
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4790,21 +4882,22 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "Grupa sekcji [%2zu] \"%s\" z podpisem \"%s\" zawiera %zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:1414
+#: ../src/readelf.c:1414
 msgid "<INVALID SYMBOL>"
 msgstr "<NIEPRAWIDŁOWY SYMBOL>"
 
-#: src/readelf.c:1428
+#: ../src/readelf.c:1428
 msgid "<INVALID SECTION>"
 msgstr "<NIEPRAWIDŁOWY SEKCJA>"
 
-#: src/readelf.c:1585 src/readelf.c:2208 src/readelf.c:2466 src/readelf.c:2542
-#: src/readelf.c:2846 src/readelf.c:2920 src/readelf.c:4606
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:1585 ../src/readelf.c:2208 ../src/readelf.c:2466
+#: ../src/readelf.c:2542 ../src/readelf.c:2846 ../src/readelf.c:2920
+#: ../src/readelf.c:4606
+#, c-format
 msgid "invalid sh_link value in section %Zu"
-msgstr "nieprawidłowa sekcja .debug_line"
+msgstr "nieprawidłowa wartość sh_link w sekcji %Zu"
 
-#: src/readelf.c:1588
+#: ../src/readelf.c:1588
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4830,36 +4923,36 @@ msgstr[2] ""
 " Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] "
 "'%s'\n"
 
-#: src/readelf.c:1598
+#: ../src/readelf.c:1598
 msgid " Type       Value\n"
 msgstr " Typ        Wartość\n"
 
-#: src/readelf.c:1622
+#: ../src/readelf.c:1622
 #, c-format
 msgid "Shared library: [%s]\n"
 msgstr "Biblioteka współdzielona: [%s]\n"
 
-#: src/readelf.c:1627
+#: ../src/readelf.c:1627
 #, c-format
 msgid "Library soname: [%s]\n"
 msgstr "soname biblioteki: [%s]\n"
 
-#: src/readelf.c:1632
+#: ../src/readelf.c:1632
 #, c-format
 msgid "Library rpath: [%s]\n"
 msgstr "rpath biblioteki: [%s]\n"
 
-#: src/readelf.c:1637
+#: ../src/readelf.c:1637
 #, c-format
 msgid "Library runpath: [%s]\n"
 msgstr "runpath biblioteki: [%s]\n"
 
-#: src/readelf.c:1657
+#: ../src/readelf.c:1657
 #, c-format
 msgid "%<PRId64> (bytes)\n"
 msgstr "%<PRId64> (bajtów)\n"
 
-#: src/readelf.c:1770 src/readelf.c:1960
+#: ../src/readelf.c:1770 ../src/readelf.c:1960
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4868,7 +4961,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nieprawidłowa tabela symboli pod offsetem %#0<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:1788 src/readelf.c:1978
+#: ../src/readelf.c:1788 ../src/readelf.c:1978
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4891,7 +4984,13 @@ msgstr[2] ""
 "Sekcja relokacji [%2zu] \"%s\" dla sekcji [%2u] \"%s\" pod offsetem "
 "%#0<PRIx64> zawiera %d wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:1803 src/readelf.c:1993
+#. The .rel.dyn section does not refer to a specific section but
+#. instead of section index zero. Do not try to print a section
+#. name.
+#. The .rela.dyn section does not refer to a specific section but
+#. instead of section index zero. Do not try to print a section
+#. name.
+#: ../src/readelf.c:1803 ../src/readelf.c:1993
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4909,30 +5008,31 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "Sekcja relokacji [%2u] \"%s\" pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:1813
+#: ../src/readelf.c:1813
 msgid " Offset   Type         Value    Name\n"
 msgstr " Offset   Typ         Wartość   Nazwa\n"
 
-#: src/readelf.c:1815
+#: ../src/readelf.c:1815
 msgid " Offset       Type         Value        Name\n"
 msgstr " Offset       Typ         Wartość       Nazwa\n"
 
-#: src/readelf.c:1868 src/readelf.c:1879 src/readelf.c:1892 src/readelf.c:1913
-#: src/readelf.c:1925 src/readelf.c:2059 src/readelf.c:2071 src/readelf.c:2085
-#: src/readelf.c:2107 src/readelf.c:2120
+#: ../src/readelf.c:1868 ../src/readelf.c:1879 ../src/readelf.c:1892
+#: ../src/readelf.c:1913 ../src/readelf.c:1925 ../src/readelf.c:2059
+#: ../src/readelf.c:2071 ../src/readelf.c:2085 ../src/readelf.c:2107
+#: ../src/readelf.c:2120
 msgid "<INVALID RELOC>"
 msgstr "<NIEPRAWIDŁOWA RELOKACJA>"
 
-#: src/readelf.c:2003
+#: ../src/readelf.c:2003
 msgid " Offset   Type      Value    Addend Name\n"
 msgstr " Offset   Typ       Wartość   Koniec Nazwa\n"
 
-#: src/readelf.c:2005
+#: ../src/readelf.c:2005
 msgid " Offset       Type      Value        Addend Name\n"
 msgstr ""
 " Offset       Typ       Wartość       Koniec Nazwa\n"
 
-#: src/readelf.c:2216
+#: ../src/readelf.c:2216
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4950,7 +5050,7 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "Tabela symboli [%2u] \"%s\" zawiera %u wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:2221
+#: ../src/readelf.c:2221
 #, c-format
 msgid " %lu local symbol String table: [%2u] '%s'\n"
 msgid_plural " %lu local symbols String table: [%2u] '%s'\n"
@@ -4958,33 +5058,33 @@ msgstr[0] " %lu symbol lokalny   Tabela ciągów: [%2u] \"%s\"\n"
 msgstr[1] " %lu symbole lokalne  Tabela ciągów: [%2u] \"%s\"\n"
 msgstr[2] " %lu symboli lokalnych Tabela ciągów: [%2u] \"%s\"\n"
 
-#: src/readelf.c:2229
+#: ../src/readelf.c:2229
 msgid " Num:  Value  Size Type  Bind  Vis     Ndx Name\n"
 msgstr " Numer: Wartość Rozm Typ   Bind  Widoczność  Ndx Nazwa\n"
 
-#: src/readelf.c:2231
+#: ../src/readelf.c:2231
 msgid " Num:      Value  Size Type  Bind  Vis     Ndx Name\n"
 msgstr " Numer:     Wartość Rozm Typ   Bind  Widoczność  Ndx Nazwa\n"
 
-#: src/readelf.c:2251
+#: ../src/readelf.c:2251
 #, c-format
 msgid "%5u: %0*<PRIx64> %6<PRId64> %-7s %-6s %-9s %6s %s"
 msgstr "%5u: %0*<PRIx64> %6<PRId64> %-7s %-6s %-9s %6s %s"
 
-#: src/readelf.c:2339
+#: ../src/readelf.c:2339
 #, c-format
 msgid "bad dynamic symbol"
 msgstr "błędny symbol dynamiczny"
 
-#: src/readelf.c:2421
+#: ../src/readelf.c:2421
 msgid "none"
 msgstr "brak"
 
-#: src/readelf.c:2438
+#: ../src/readelf.c:2438
 msgid "| <unknown>"
 msgstr "| <nieznany>"
 
-#: src/readelf.c:2469
+#: ../src/readelf.c:2469
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5010,17 +5110,17 @@ msgstr[2] ""
 " Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] \"%s"
 "\"\n"
 
-#: src/readelf.c:2490
+#: ../src/readelf.c:2490
 #, c-format
 msgid " %#06x: Version: %hu File: %s Cnt: %hu\n"
 msgstr " %#06x: Wersja: %hu Plik: %s Licznik: %hu\n"
 
-#: src/readelf.c:2503
+#: ../src/readelf.c:2503
 #, c-format
 msgid " %#06x: Name: %s Flags: %s Version: %hu\n"
 msgstr " %#06x: Nazwa: %s Flagi: %s Wersja: %hu\n"
 
-#: src/readelf.c:2546
+#: ../src/readelf.c:2546
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5046,18 +5146,19 @@ msgstr[2] ""
 " Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] \"%s"
 "\"\n"
 
-#: src/readelf.c:2574
+#: ../src/readelf.c:2574
 #, c-format
 msgid " %#06x: Version: %hd Flags: %s Index: %hd Cnt: %hd Name: %s\n"
 msgstr ""
 " %#06x: Wersja: %hd Flagi: %s Indeks: %hd Licznik: %hd Nazwa: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:2589
+#: ../src/readelf.c:2589
 #, c-format
 msgid " %#06x: Parent %d: %s\n"
 msgstr " %#06x: Rodzic %d: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:2850
+#. Print the header.
+#: ../src/readelf.c:2850
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5083,15 +5184,15 @@ msgstr[2] ""
 " Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] \"%s"
 "\""
 
-#: src/readelf.c:2878
+#: ../src/readelf.c:2878
 msgid "  0 *local*           "
 msgstr "  0 *lokalny*          "
 
-#: src/readelf.c:2883
+#: ../src/readelf.c:2883
 msgid "  1 *global*          "
 msgstr "  1 *globalny*         "
 
-#: src/readelf.c:2925
+#: ../src/readelf.c:2925
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5122,22 +5223,22 @@ msgstr[2] ""
 " Adres: %#0*<PRIx64> Offset: %#08<PRIx64> Dowiązanie do sekcji: [%2u] \"%s"
 "\"\n"
 
-#: src/readelf.c:2947
+#: ../src/readelf.c:2947
 #, no-c-format
 msgid " Length Number % of total Coverage\n"
 msgstr " Długość Liczba % całości  Pokrycie\n"
 
-#: src/readelf.c:2949
+#: ../src/readelf.c:2949
 #, c-format
 msgid "   0 %6<PRIu32>   %5.1f%%\n"
 msgstr "   0 %6<PRIu32>   %5.1f%%\n"
 
-#: src/readelf.c:2956
+#: ../src/readelf.c:2956
 #, c-format
 msgid "%7d %6<PRIu32>   %5.1f%%  %5.1f%%\n"
 msgstr "%7d %6<PRIu32>   %5.1f%%  %5.1f%%\n"
 
-#: src/readelf.c:2969
+#: ../src/readelf.c:2969
 #, c-format
 msgid ""
 " Average number of tests:  successful lookup: %f\n"
@@ -5146,27 +5247,27 @@ msgstr ""
 " Średnia liczba testów:  udane wyszukania: %f\n"
 "\t\t\t nieudane wyszukania: %f\n"
 
-#: src/readelf.c:2987 src/readelf.c:3042 src/readelf.c:3098
+#: ../src/readelf.c:2987 ../src/readelf.c:3042 ../src/readelf.c:3098
 #, c-format
 msgid "cannot get data for section %d: %s"
 msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji %d: %s"
 
-#: src/readelf.c:2995
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:2995
+#, c-format
 msgid "invalid data in sysv.hash section %d"
-msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji [%zu] \"%s\""
+msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji sysv.hash %d"
 
-#: src/readelf.c:3050
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:3050
+#, c-format
 msgid "invalid data in sysv.hash64 section %d"
-msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji [%zu] \"%s\""
+msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji sysv.hash64 %d"
 
-#: src/readelf.c:3106
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:3106
+#, c-format
 msgid "invalid data in gnu.hash section %d"
-msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji [%zu] \"%s\""
+msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji gnu.hash %d"
 
-#: src/readelf.c:3173
+#: ../src/readelf.c:3173
 #, c-format
 msgid ""
 " Symbol Bias: %u\n"
@@ -5176,7 +5277,7 @@ msgstr ""
 " Rozmiar maski bitowej: %zu bajtów %<PRIuFAST32>%% bitów ustawionych "
 "drugie przesunięcie skrótu: %u\n"
 
-#: src/readelf.c:3248
+#: ../src/readelf.c:3248
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5197,7 +5298,7 @@ msgstr[2] ""
 "Sekcja listy bibliotek [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#0<PRIx64> zawiera %d "
 "wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:3262
+#: ../src/readelf.c:3262
 msgid ""
 "    Library            Time Stamp     Checksum Version "
 "Flags"
@@ -5205,7 +5306,7 @@ msgstr ""
 "    Biblioteka          Oznaczenie czasu  Suma k. Wersja "
 "Flagi"
 
-#: src/readelf.c:3312
+#: ../src/readelf.c:3312
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5216,140 +5317,142 @@ msgstr ""
 "Sekcja atrybutów obiektu [%2zu] \"%s\" %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
 "%#0<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:3329
+#: ../src/readelf.c:3329
 msgid " Owner     Size\n"
 msgstr " Właściciel     Rozmiar\n"
 
-#: src/readelf.c:3358
+#: ../src/readelf.c:3358
 #, c-format
 msgid " %-13s %4<PRIu32>\n"
 msgstr " %-13s %4<PRIu32>\n"
 
-#: src/readelf.c:3397
+#. Unknown subsection, print and skip.
+#: ../src/readelf.c:3397
 #, c-format
 msgid "  %-4u %12<PRIu32>\n"
 msgstr "  %-4u %12<PRIu32>\n"
 
-#: src/readelf.c:3402
+#. Tag_File
+#: ../src/readelf.c:3402
 #, c-format
 msgid "  File: %11<PRIu32>\n"
 msgstr "  Plik: %11<PRIu32>\n"
 
-#: src/readelf.c:3451
+#: ../src/readelf.c:3451
 #, c-format
 msgid "   %s: %<PRId64>, %s\n"
 msgstr "   %s: %<PRId64>, %s\n"
 
-#: src/readelf.c:3454
+#: ../src/readelf.c:3454
 #, c-format
 msgid "   %s: %<PRId64>\n"
 msgstr "   %s: %<PRId64>\n"
 
-#: src/readelf.c:3457
+#: ../src/readelf.c:3457
 #, c-format
 msgid "   %s: %s\n"
 msgstr "   %s: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:3467
+#: ../src/readelf.c:3467
 #, c-format
 msgid "   %u: %<PRId64>\n"
 msgstr "   %u: %<PRId64>\n"
 
-#: src/readelf.c:3470
+#: ../src/readelf.c:3470
 #, c-format
 msgid "   %u: %s\n"
 msgstr "   %u: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:3515
+#: ../src/readelf.c:3515
 #, c-format
 msgid "%s+%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 msgstr "%s+%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 
-#: src/readelf.c:3518
+#: ../src/readelf.c:3518
 #, c-format
 msgid "%s+%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 msgstr "%s+%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 
-#: src/readelf.c:3523
+#: ../src/readelf.c:3523
 #, c-format
 msgid "%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 msgstr "%#<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 
-#: src/readelf.c:3526
+#: ../src/readelf.c:3526
 #, c-format
 msgid "%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 msgstr "%#0*<PRIx64> <%s+%#<PRIx64>>"
 
-#: src/readelf.c:3532
+#: ../src/readelf.c:3532
 #, c-format
 msgid "%s+%#<PRIx64> <%s>"
 msgstr "%s+%#<PRIx64> <%s>"
 
-#: src/readelf.c:3535
+#: ../src/readelf.c:3535
 #, c-format
 msgid "%s+%#0*<PRIx64> <%s>"
 msgstr "%s+%#0*<PRIx64> <%s>"
 
-#: src/readelf.c:3539
+#: ../src/readelf.c:3539
 #, c-format
 msgid "%#<PRIx64> <%s>"
 msgstr "%#<PRIx64> <%s>"
 
-#: src/readelf.c:3542
+#: ../src/readelf.c:3542
 #, c-format
 msgid "%#0*<PRIx64> <%s>"
 msgstr "%#0*<PRIx64> <%s>"
 
-#: src/readelf.c:3547
+#: ../src/readelf.c:3547
 #, c-format
 msgid "%s+%#<PRIx64>"
 msgstr "%s+%#<PRIx64>"
 
-#: src/readelf.c:3550
+#: ../src/readelf.c:3550
 #, c-format
 msgid "%s+%#0*<PRIx64>"
 msgstr "%s+%#0*<PRIx64>"
 
-#: src/readelf.c:3928
+#: ../src/readelf.c:3928
 msgid "empty block"
 msgstr "pusty blok"
 
-#: src/readelf.c:3931
+#: ../src/readelf.c:3931
 #, c-format
 msgid "%zu byte block:"
 msgstr "%zu bajtowy blok:"
 
-#: src/readelf.c:4328
+#: ../src/readelf.c:4328
 #, c-format
 msgid "%*s[%4<PRIuMAX>] %s <TRUNCATED>\n"
 msgstr "%*s[%4<PRIuMAX>] %s <SKRÓCONE>\n"
 
-#: src/readelf.c:4385
+#: ../src/readelf.c:4385
 #, c-format
 msgid "%s %#<PRIx64> used with different address sizes"
 msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi rozmiarami adresu"
 
-#: src/readelf.c:4392
+#: ../src/readelf.c:4392
 #, c-format
 msgid "%s %#<PRIx64> used with different offset sizes"
 msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi rozmiarami offsetu"
 
-#: src/readelf.c:4399
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4399
+#, c-format
 msgid "%s %#<PRIx64> used with different base addresses"
-msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi rozmiarami adresu"
+msgstr "%s %#<PRIx64> zostało użyte z różnymi adresami podstawowymi"
 
-#: src/readelf.c:4488
+#: ../src/readelf.c:4488
 #, c-format
 msgid " [%6tx] <UNUSED GARBAGE IN REST OF SECTION>\n"
 msgstr " [%6tx] <NIEUŻYWANE ŚMIECIE W RESZCIE SEKCJI>\n"
 
-#: src/readelf.c:4496
+#: ../src/readelf.c:4496
 #, c-format
 msgid " [%6tx] <UNUSED GARBAGE> ... %<PRIu64> bytes ...\n"
 msgstr " [%6tx] <NIEUŻYWANE ŚMIECIE>... %<PRIu64> bajtów...\n"
 
-#: src/readelf.c:4522
+#: ../src/readelf.c:4522
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5360,7 +5463,7 @@ msgstr ""
 "Sekcja DWARF [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
 " [ Kod]\n"
 
-#: src/readelf.c:4530
+#: ../src/readelf.c:4530
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5369,30 +5472,30 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja skrótów pod offsetem %<PRIu64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:4543
+#: ../src/readelf.c:4543
 #, c-format
 msgid " *** error while reading abbreviation: %s\n"
 msgstr " *** błąd podczas odczytywania skrótu: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:4559
+#: ../src/readelf.c:4559
 #, c-format
 msgid " [%5u] offset: %<PRId64>, children: %s, tag: %s\n"
 msgstr " [%5u] offset: %<PRId64>, potomek: %s, znacznik: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:4562
+#: ../src/readelf.c:4562
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
-#: src/readelf.c:4562
+#: ../src/readelf.c:4562
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: src/readelf.c:4596 src/readelf.c:4669
+#: ../src/readelf.c:4596 ../src/readelf.c:4669
 #, c-format
 msgid "cannot get .debug_aranges content: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_aranges: %s"
 
-#: src/readelf.c:4611
+#: ../src/readelf.c:4611
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5410,12 +5513,12 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "Sekcja DWARF [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64> zawiera %zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:4642
+#: ../src/readelf.c:4642
 #, c-format
 msgid " [%*zu] ???\n"
 msgstr " [%*zu] ???\n"
 
-#: src/readelf.c:4644
+#: ../src/readelf.c:4644
 #, c-format
 msgid ""
 " [%*zu] start: %0#*<PRIx64>, length: %5<PRIu64>, CU DIE offset: %6<PRId64>\n"
@@ -5423,8 +5526,9 @@ msgstr ""
 " [%*zu] początek: %0#*<PRIx64>, długość: %5<PRIu64>, offset CU DIE: "
 "%6<PRId64>\n"
 
-#: src/readelf.c:4674 src/readelf.c:4828 src/readelf.c:5404 src/readelf.c:6358
-#: src/readelf.c:6890 src/readelf.c:7010 src/readelf.c:7174 src/readelf.c:7599
+#: ../src/readelf.c:4674 ../src/readelf.c:4828 ../src/readelf.c:5404
+#: ../src/readelf.c:6358 ../src/readelf.c:6890 ../src/readelf.c:7010
+#: ../src/readelf.c:7174 ../src/readelf.c:7599
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5433,7 +5537,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja DWARF [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:4687 src/readelf.c:6384
+#: ../src/readelf.c:4687 ../src/readelf.c:6384
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5442,120 +5546,125 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tabela pod offsetem %Zu:\n"
 
-#: src/readelf.c:4691 src/readelf.c:5428 src/readelf.c:6395
+#: ../src/readelf.c:4691 ../src/readelf.c:5428 ../src/readelf.c:6395
 #, c-format
 msgid "invalid data in section [%zu] '%s'"
 msgstr "nieprawidłowe dane w sekcji [%zu] \"%s\""
 
-#: src/readelf.c:4707
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4707
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 " Length:    %6<PRIu64>\n"
-msgstr " Długość offsetu:   %<PRIu8>\n"
+msgstr ""
+"\n"
+" Długość:    %6<PRIu64>\n"
 
-#: src/readelf.c:4719
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4719
+#, c-format
 msgid " DWARF version: %6<PRIuFAST16>\n"
-msgstr " Wersja:      %<PRIu16>\n"
+msgstr " Wersja DWARF: %6<PRIuFAST16>\n"
 
-#: src/readelf.c:4723
+#: ../src/readelf.c:4723
 #, c-format
 msgid "unsupported aranges version"
-msgstr ""
+msgstr "nieobsługiwana wersja aranges"
 
-#: src/readelf.c:4734
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4734
+#, c-format
 msgid " CU offset:   %6<PRIx64>\n"
-msgstr " offset CU:    %#<PRIx32>\n"
+msgstr " Offset CU:   %6<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:4740
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4740
+#, c-format
 msgid " Address size: %6<PRIu64>\n"
-msgstr " offset adresu: %#<PRIx32>\n"
+msgstr " Offset adresu: %6<PRIu64>\n"
 
-#: src/readelf.c:4744
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4744
+#, c-format
 msgid "unsupported address size"
-msgstr "brak wartości adresu"
+msgstr "nieobsługiwany rozmiar adresu"
 
-#: src/readelf.c:4749
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4749
+#, c-format
 msgid ""
 " Segment size: %6<PRIu64>\n"
 "\n"
-msgstr " ustawienie pliku na %<PRIu64>\n"
+msgstr ""
+" Rozmiar segmentu: %6<PRIu64>\n"
+"\n"
 
-#: src/readelf.c:4753
+#: ../src/readelf.c:4753
 #, c-format
 msgid "unsupported segment size"
-msgstr ""
+msgstr "nieobsługiwany rozmiar segmentu"
 
-#: src/readelf.c:4793
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4793
+#, c-format
 msgid "  %s..%s (%<PRIx64>)\n"
-msgstr "   %s: %<PRId64>\n"
+msgstr "  %s..%s (%<PRIx64>)\n"
 
-#: src/readelf.c:4796
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:4796
+#, c-format
 msgid "  %s..%s\n"
-msgstr " [%6tx] %s...%s\n"
+msgstr "  %s..%s\n"
 
-#: src/readelf.c:4805
+#: ../src/readelf.c:4805
 #, c-format
 msgid "  %Zu padding bytes\n"
-msgstr ""
+msgstr "  bajty wypełnienia: %Zu\n"
 
-#: src/readelf.c:4823
+#: ../src/readelf.c:4823
 #, c-format
 msgid "cannot get .debug_ranges content: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_ranges: %s"
 
-#: src/readelf.c:4853 src/readelf.c:6917
+#: ../src/readelf.c:4853 ../src/readelf.c:6917
 #, c-format
 msgid " [%6tx] <INVALID DATA>\n"
 msgstr " [%6tx] <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"
 
-#: src/readelf.c:4875 src/readelf.c:6939
+#: ../src/readelf.c:4875 ../src/readelf.c:6939
 #, c-format
 msgid " [%6tx] base address %s\n"
 msgstr " [%6tx] adres podstawowy %s\n"
 
-#: src/readelf.c:4882 src/readelf.c:6946
+#: ../src/readelf.c:4882 ../src/readelf.c:6946
 #, c-format
 msgid " [%6tx] empty list\n"
 msgstr " [%6tx] pusta lista\n"
 
-#: src/readelf.c:4893
+#. We have an address range entry.
+#. First address range entry in a list.
+#: ../src/readelf.c:4893
 #, c-format
 msgid " [%6tx] %s..%s\n"
 msgstr " [%6tx] %s...%s\n"
 
-#: src/readelf.c:4895
+#: ../src/readelf.c:4895
 #, c-format
 msgid "      %s..%s\n"
 msgstr "      %s...%s\n"
 
-#: src/readelf.c:5074
-#, fuzzy
+#: ../src/readelf.c:5074
 msgid "     <INVALID DATA>\n"
-msgstr "  <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"
+msgstr "     <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"
 
-#: src/readelf.c:5383
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:5383
+#, c-format
 msgid "cannot get ELF: %s"
-msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF: %s"
+msgstr "nie można uzyskać ELF: %s"
 
-#: src/readelf.c:5400
+#: ../src/readelf.c:5400
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Call frame information section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Sekcja informacji o ramce wywołania [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#0<PRIx64>:\n"
+"Sekcja informacji o ramce wywołania [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:5450
+#: ../src/readelf.c:5450
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5564,50 +5673,50 @@ msgstr ""
 "\n"
 " [%6tx] Zerowy koniec\n"
 
-#: src/readelf.c:5543 src/readelf.c:5698
+#: ../src/readelf.c:5543 ../src/readelf.c:5698
 #, c-format
 msgid "invalid augmentation length"
 msgstr "nieprawidłowa długość powiększenia"
 
-#: src/readelf.c:5558
+#: ../src/readelf.c:5558
 msgid "FDE address encoding: "
 msgstr "Kodowanie adresu FDE: "
 
-#: src/readelf.c:5564
+#: ../src/readelf.c:5564
 msgid "LSDA pointer encoding: "
 msgstr "Kodowanie wskaźnika LSDA: "
 
-#: src/readelf.c:5675
+#: ../src/readelf.c:5675
 #, c-format
 msgid " (offset: %#<PRIx64>)"
 msgstr " (offset: %#<PRIx64>)"
 
-#: src/readelf.c:5682
+#: ../src/readelf.c:5682
 #, c-format
 msgid " (end offset: %#<PRIx64>)"
 msgstr " (kończący offset: %#<PRIx64>)"
 
-#: src/readelf.c:5719
+#: ../src/readelf.c:5719
 #, c-format
 msgid "  %-26sLSDA pointer: %#<PRIx64>\n"
 msgstr "  %-26sWskaźnik LSDA: %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:5774
+#: ../src/readelf.c:5774
 #, c-format
 msgid "cannot get attribute code: %s"
 msgstr "nie można uzyskać kodu atrybutu: %s"
 
-#: src/readelf.c:5783
+#: ../src/readelf.c:5783
 #, c-format
 msgid "cannot get attribute form: %s"
 msgstr "nie można uzyskać formy atrybutu: %s"
 
-#: src/readelf.c:5798
+#: ../src/readelf.c:5798
 #, c-format
 msgid "cannot get attribute value: %s"
 msgstr "nie można uzyskać wartości atrybutu: %s"
 
-#: src/readelf.c:6097
+#: ../src/readelf.c:6097
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5618,7 +5727,7 @@ msgstr ""
 "Sekcja DWARF [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
 " [Offset]\n"
 
-#: src/readelf.c:6129
+#: ../src/readelf.c:6129
 #, c-format
 msgid ""
 " Type unit at offset %<PRIu64>:\n"
@@ -5631,7 +5740,7 @@ msgstr ""
 "%<PRIu8>, rozmiar offsetu: %<PRIu8>\n"
 " Podpis typu: %#<PRIx64>, offset typu: %#<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:6138
+#: ../src/readelf.c:6138
 #, c-format
 msgid ""
 " Compilation unit at offset %<PRIu64>:\n"
@@ -5642,34 +5751,34 @@ msgstr ""
 " Wersja: %<PRIu16>, offset sekcji skrótów: %<PRIu64>, rozmiar adresu: "
 "%<PRIu8>, rozmiar offsetu: %<PRIu8>\n"
 
-#: src/readelf.c:6163
+#: ../src/readelf.c:6163
 #, c-format
 msgid "cannot get DIE at offset %<PRIu64> in section '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać DIE pod offsetem %<PRIu64> w sekcji \"%s\": %s"
 
-#: src/readelf.c:6177
+#: ../src/readelf.c:6177
 #, c-format
 msgid "cannot get DIE offset: %s"
 msgstr "nie można uzyskać offsetu DIE: %s"
 
-#: src/readelf.c:6186
+#: ../src/readelf.c:6186
 #, c-format
 msgid "cannot get tag of DIE at offset %<PRIu64> in section '%s': %s"
 msgstr ""
 "nie można uzyskać znacznika DIE pod offsetem %<PRIu64> w sekcji \"%s\": %s"
 
-#: src/readelf.c:6218
+#: ../src/readelf.c:6218
 #, c-format
 msgid "cannot get next DIE: %s\n"
 msgstr "nie można uzyskać następnego DIE: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:6226
+#: ../src/readelf.c:6226
 #, c-format
 msgid "cannot get next DIE: %s"
 msgstr "nie można uzyskać następnego DIE: %s"
 
-#: src/readelf.c:6262
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:6262
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "DWARF section [%2zu] '%s' at offset %#<PRIx64>:\n"
@@ -5677,13 +5786,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja DWARF [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
+"\n"
 
-#: src/readelf.c:6371
+#: ../src/readelf.c:6371
 #, c-format
 msgid "cannot get line data section data: %s"
 msgstr "nie można uzyskać danych sekcji danych wiersza: %s"
 
-#: src/readelf.c:6441
+#. Print what we got so far.
+#: ../src/readelf.c:6441
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5712,12 +5823,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Instrukcje:\n"
 
-#: src/readelf.c:6462
+#: ../src/readelf.c:6462
 #, c-format
 msgid "invalid data at offset %tu in section [%zu] '%s'"
 msgstr "nieprawidłowe dane pod offsetem %tu w sekcji [%zu] \"%s\""
 
-#: src/readelf.c:6477
+#: ../src/readelf.c:6477
 #, c-format
 msgid " [%*<PRIuFAST8>] %hhu argument\n"
 msgid_plural " [%*<PRIuFAST8>] %hhu arguments\n"
@@ -5725,7 +5836,7 @@ msgstr[0] " [%*<PRIuFAST8>] %hhu parametr\n"
 msgstr[1] " [%*<PRIuFAST8>] %hhu parametry\n"
 msgstr[2] " [%*<PRIuFAST8>] %hhu parametrów\n"
 
-#: src/readelf.c:6485
+#: ../src/readelf.c:6485
 msgid ""
 "\n"
 "Directory table:"
@@ -5733,7 +5844,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tabela katalogu:"
 
-#: src/readelf.c:6501
+#: ../src/readelf.c:6501
 msgid ""
 "\n"
 "File name table:\n"
@@ -5743,7 +5854,7 @@ msgstr ""
 "Tabela nazw plików:\n"
 " Wpis Kat  Czas   Rozmiar  Nazwa"
 
-#: src/readelf.c:6536
+#: ../src/readelf.c:6536
 msgid ""
 "\n"
 "Line number statements:"
@@ -5751,119 +5862,127 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Instrukcje numerów wierszy:"
 
-#: src/readelf.c:6587
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:6587
+#, c-format
 msgid "invalid maximum operations per instruction is zero"
-msgstr "nieprawidłowa minimalna długość dopasowanego rozmiaru ciągu"
+msgstr "nieprawidłowe maksimum operacji na instrukcję wynosi zero"
 
-#: src/readelf.c:6623
+#: ../src/readelf.c:6623
 #, c-format
 msgid " special opcode %u: address+%u = %s, op_index = %u, line%+d = %zu\n"
 msgstr ""
 " instrukcja specjalna %u: adres+%u = %s, op_index = %u, wiersz%+d = %zu\n"
 
-#: src/readelf.c:6628
+#: ../src/readelf.c:6628
 #, c-format
 msgid " special opcode %u: address+%u = %s, line%+d = %zu\n"
 msgstr " instrukcja specjalna %u: adres+%u = %s, wiersz%+d = %zu\n"
 
-#: src/readelf.c:6648
+#: ../src/readelf.c:6648
 #, c-format
 msgid " extended opcode %u: "
 msgstr " instrukcja rozszerzona %u: "
 
-#: src/readelf.c:6653
+#: ../src/readelf.c:6653
 msgid " end of sequence"
 msgstr " koniec sekwencji"
 
-#: src/readelf.c:6672
+#: ../src/readelf.c:6672
 #, c-format
 msgid " set address to %s\n"
 msgstr " ustawienie adresu na %s\n"
 
-#: src/readelf.c:6699
+#: ../src/readelf.c:6699
 #, c-format
 msgid " define new file: dir=%u, mtime=%<PRIu64>, length=%<PRIu64>, name=%s\n"
 msgstr ""
 " definicja nowego pliku: dir=%u, mtime=%<PRIu64>, długość=%<PRIu64>, nazwa="
 "%s\n"
 
-#: src/readelf.c:6712
+#: ../src/readelf.c:6712
 #, c-format
 msgid " set discriminator to %u\n"
 msgstr " ustawienie dyskryminatora na %u\n"
 
-#: src/readelf.c:6717
+#. Unknown, ignore it.
+#: ../src/readelf.c:6717
 msgid " unknown opcode"
 msgstr " nieznana instrukcja"
 
-#: src/readelf.c:6729
+#. Takes no argument.
+#: ../src/readelf.c:6729
 msgid " copy"
 msgstr " kopiowanie"
 
-#: src/readelf.c:6740
+#: ../src/readelf.c:6740
 #, c-format
 msgid " advance address by %u to %s, op_index to %u\n"
 msgstr " zwiększenie adresu o %u do %s, op_index do %u\n"
 
-#: src/readelf.c:6744
+#: ../src/readelf.c:6744
 #, c-format
 msgid " advance address by %u to %s\n"
 msgstr " zwiększenie adresu o %u do %s\n"
 
-#: src/readelf.c:6755
+#: ../src/readelf.c:6755
 #, c-format
 msgid " advance line by constant %d to %<PRId64>\n"
 msgstr " zwiększenie wiersza o stałą %d do %<PRId64>\n"
 
-#: src/readelf.c:6763
+#: ../src/readelf.c:6763
 #, c-format
 msgid " set file to %<PRIu64>\n"
 msgstr " ustawienie pliku na %<PRIu64>\n"
 
-#: src/readelf.c:6773
+#: ../src/readelf.c:6773
 #, c-format
 msgid " set column to %<PRIu64>\n"
 msgstr " ustawienie kolumny na %<PRIu64>\n"
 
-#: src/readelf.c:6780
+#: ../src/readelf.c:6780
 #, c-format
 msgid " set '%s' to %<PRIuFAST8>\n"
 msgstr " ustawienie \"%s\" na %<PRIuFAST8>\n"
 
-#: src/readelf.c:6786
+#. Takes no argument.
+#: ../src/readelf.c:6786
 msgid " set basic block flag"
 msgstr " ustawienie podstawowej flagi bloku"
 
-#: src/readelf.c:6799
+#: ../src/readelf.c:6799
 #, c-format
 msgid " advance address by constant %u to %s, op_index to %u\n"
 msgstr " zwiększenie adresu o stałą %u do %s, op_index do %u\n"
 
-#: src/readelf.c:6803
+#: ../src/readelf.c:6803
 #, c-format
 msgid " advance address by constant %u to %s\n"
 msgstr " zwiększenie adresu o stałą %u do %s\n"
 
-#: src/readelf.c:6821
+#: ../src/readelf.c:6821
 #, c-format
 msgid " advance address by fixed value %u to %s\n"
 msgstr " zwiększenie adresu o stałą wartość %u do %s\n"
 
-#: src/readelf.c:6830
+#. Takes no argument.
+#: ../src/readelf.c:6830
 msgid " set prologue end flag"
 msgstr " ustawienie flagi końca prologu"
 
-#: src/readelf.c:6835
+#. Takes no argument.
+#: ../src/readelf.c:6835
 msgid " set epilogue begin flag"
 msgstr " ustawienie flagi początku epilogu"
 
-#: src/readelf.c:6844
+#: ../src/readelf.c:6844
 #, c-format
 msgid " set isa to %u\n"
 msgstr " ustawienie isa na %u\n"
 
-#: src/readelf.c:6853
+#. This is a new opcode the generator but not we know about.
+#. Read the parameters associated with it but then discard
+#. everything. Read all the parameters for this opcode.
+#: ../src/readelf.c:6853
 #, c-format
 msgid " unknown opcode with %<PRIu8> parameter:"
 msgid_plural " unknown opcode with %<PRIu8> parameters:"
@@ -5871,101 +5990,102 @@ msgstr[0] " nieznana instrukcja z %<PRIu8> parametrem:"
 msgstr[1] " nieznana instrukcja z %<PRIu8> parametrami:"
 msgstr[2] " nieznana instrukcja z %<PRIu8> parametrami:"
 
-#: src/readelf.c:6885
+#: ../src/readelf.c:6885
 #, c-format
 msgid "cannot get .debug_loc content: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zawartości .debug_log: %s"
 
-#: src/readelf.c:6960
+#. First entry in a list.
+#: ../src/readelf.c:6960
 #, c-format
 msgid " [%6tx] %s..%s"
 msgstr " [%6tx] %s...%s"
 
-#: src/readelf.c:6962
+#: ../src/readelf.c:6962
 #, c-format
 msgid "      %s..%s"
 msgstr "      %s...%s"
 
-#: src/readelf.c:6969 src/readelf.c:7857
+#: ../src/readelf.c:6969 ../src/readelf.c:7857
 msgid "  <INVALID DATA>\n"
 msgstr "  <NIEPRAWIDŁOWE DANE>\n"
 
-#: src/readelf.c:7021 src/readelf.c:7183
+#: ../src/readelf.c:7021 ../src/readelf.c:7183
 #, c-format
 msgid "cannot get macro information section data: %s"
 msgstr "nie można uzyskać danych sekcji informacji o makrach: %s"
 
-#: src/readelf.c:7101
+#: ../src/readelf.c:7101
 #, c-format
 msgid "%*s*** non-terminated string at end of section"
 msgstr "%*s*** niezakończony ciąg na końcu sekcji"
 
-#: src/readelf.c:7124
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/readelf.c:7124
+#, c-format
 msgid "%*s*** missing DW_MACINFO_start_file argument at end of section"
-msgstr "%*s*** niezakończony ciąg na końcu sekcji"
+msgstr "%*s*** brak parametru DW_MACINFO_start_file na końcu sekcji"
 
-#: src/readelf.c:7224
+#: ../src/readelf.c:7224
 #, c-format
 msgid " Offset:       0x%<PRIx64>\n"
 msgstr " Offset:       0x%<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:7236
+#: ../src/readelf.c:7236
 #, c-format
 msgid " Version:      %<PRIu16>\n"
-msgstr " Wersja:      %<PRIu16>\n"
+msgstr " Wersja:       %<PRIu16>\n"
 
-#: src/readelf.c:7242 src/readelf.c:7975
+#: ../src/readelf.c:7242 ../src/readelf.c:7975
 #, c-format
 msgid " unknown version, cannot parse section\n"
 msgstr " nieznana wersja, nie można przetworzyć sekcji\n"
 
-#: src/readelf.c:7249
+#: ../src/readelf.c:7249
 #, c-format
 msgid " Flag:        0x%<PRIx8>\n"
-msgstr " Flaga:        0x%<PRIx8>\n"
+msgstr " Flaga:       0x%<PRIx8>\n"
 
-#: src/readelf.c:7252
+#: ../src/readelf.c:7252
 #, c-format
 msgid " Offset length:   %<PRIu8>\n"
-msgstr " Długość offsetu:   %<PRIu8>\n"
+msgstr " Długość offsetu:  %<PRIu8>\n"
 
-#: src/readelf.c:7260
+#: ../src/readelf.c:7260
 #, c-format
 msgid " .debug_line offset: 0x%<PRIx64>\n"
 msgstr " Offset .debug_line: 0x%<PRIx64>\n"
 
-#: src/readelf.c:7273
+#: ../src/readelf.c:7273
 #, c-format
 msgid " extension opcode table, %<PRIu8> items:\n"
-msgstr " tablica instrukcji rozszerzenia, %<PRIu8> elementów:\n"
+msgstr " tablica instrukcji rozszerzenia, %<PRIu8> elementów:\n"
 
-#: src/readelf.c:7280
+#: ../src/readelf.c:7280
 #, c-format
 msgid "  [%<PRIx8>]"
 msgstr "  [%<PRIx8>]"
 
-#: src/readelf.c:7292
+#: ../src/readelf.c:7292
 #, c-format
 msgid " %<PRIu8> arguments:"
 msgstr " Parametry %<PRIu8>:"
 
-#: src/readelf.c:7320
+#: ../src/readelf.c:7320
 #, c-format
 msgid " no arguments."
 msgstr " brak parametrów."
 
-#: src/readelf.c:7557
+#: ../src/readelf.c:7557
 #, c-format
 msgid "vendor opcode not verified?"
 msgstr "instrukcja producenta nie została sprawdzona?"
 
-#: src/readelf.c:7585
+#: ../src/readelf.c:7585
 #, c-format
 msgid " [%5d] DIE offset: %6<PRId64>, CU DIE offset: %6<PRId64>, name: %s\n"
 msgstr " [%5d] offset DIE: %6<PRId64>, offset CU DIE: %6<PRId64>, nazwa: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:7626
+#: ../src/readelf.c:7626
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5976,12 +6096,12 @@ msgstr ""
 "Sekcja DWARF [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64>:\n"
 " %*s Ciąg\n"
 
-#: src/readelf.c:7640
+#: ../src/readelf.c:7640
 #, c-format
 msgid " *** error while reading strings: %s\n"
 msgstr " *** błąd podczas odczytywania ciągów: %s\n"
 
-#: src/readelf.c:7660
+#: ../src/readelf.c:7660
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5990,7 +6110,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja tabeli wyszukiwania ramki wywołania [%2zu] \".eh_frame_hdr\":\n"
 
-#: src/readelf.c:7762
+#: ../src/readelf.c:7762
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -5999,22 +6119,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja tabeli obsługiwania wyjątków [%2zu] \".gcc_except_table\":\n"
 
-#: src/readelf.c:7785
+#: ../src/readelf.c:7785
 #, c-format
 msgid " LPStart encoding:  %#x "
 msgstr " Kodowanie LPStart:  %#x "
 
-#: src/readelf.c:7797
+#: ../src/readelf.c:7797
 #, c-format
 msgid " TType encoding:   %#x "
 msgstr " Kodowanie TType:   %#x "
 
-#: src/readelf.c:7812
+#: ../src/readelf.c:7812
 #, c-format
 msgid " Call site encoding: %#x "
 msgstr " Kodowanie strony wywołania: %#x "
 
-#: src/readelf.c:7825
+#: ../src/readelf.c:7825
 msgid ""
 "\n"
 " Call site table:"
@@ -6022,7 +6142,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Tabela strony wywołania:"
 
-#: src/readelf.c:7839
+#: ../src/readelf.c:7839
 #, c-format
 msgid ""
 " [%4u] Call site start:  %#<PRIx64>\n"
@@ -6035,12 +6155,12 @@ msgstr ""
 "    Lądowisko:         %#<PRIx64>\n"
 "    Działanie:         %u\n"
 
-#: src/readelf.c:7911
+#: ../src/readelf.c:7911
 #, c-format
 msgid "invalid TType encoding"
 msgstr "nieprawidłowe kodowanie TType"
 
-#: src/readelf.c:7937
+#: ../src/readelf.c:7937
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6049,37 +6169,37 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja GDB [%2zu] \"%s\" pod offsetem %#<PRIx64> zawiera %<PRId64> bajtów:\n"
 
-#: src/readelf.c:7966
+#: ../src/readelf.c:7966
 #, c-format
 msgid " Version:     %<PRId32>\n"
 msgstr " Wersja:     %<PRId32>\n"
 
-#: src/readelf.c:7984
+#: ../src/readelf.c:7984
 #, c-format
 msgid " CU offset:    %#<PRIx32>\n"
 msgstr " offset CU:    %#<PRIx32>\n"
 
-#: src/readelf.c:7991
+#: ../src/readelf.c:7991
 #, c-format
 msgid " TU offset:    %#<PRIx32>\n"
 msgstr " offset TU:    %#<PRIx32>\n"
 
-#: src/readelf.c:7998
+#: ../src/readelf.c:7998
 #, c-format
 msgid " address offset: %#<PRIx32>\n"
 msgstr " offset adresu: %#<PRIx32>\n"
 
-#: src/readelf.c:8005
+#: ../src/readelf.c:8005
 #, c-format
 msgid " symbol offset:  %#<PRIx32>\n"
 msgstr " offset symbolu:  %#<PRIx32>\n"
 
-#: src/readelf.c:8012
+#: ../src/readelf.c:8012
 #, c-format
 msgid " constant offset: %#<PRIx32>\n"
 msgstr " offset stałej: %#<PRIx32>\n"
 
-#: src/readelf.c:8026
+#: ../src/readelf.c:8026
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6088,7 +6208,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Lista CU pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:8051
+#: ../src/readelf.c:8051
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6097,7 +6217,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Lista TU pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:8080
+#: ../src/readelf.c:8080
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6106,7 +6226,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Lista adresów pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:8113
+#: ../src/readelf.c:8113
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6115,17 +6235,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 " Tabela symboli pod offsetem %#<PRIx32> zawiera %zu gniazd:\n"
 
-#: src/readelf.c:8200
+#: ../src/readelf.c:8200
 #, c-format
 msgid "cannot get debug context descriptor: %s"
 msgstr "nie można uzyskać deskryptora kontekstu debugowania: %s"
 
-#: src/readelf.c:8358 src/readelf.c:8964 src/readelf.c:9075 src/readelf.c:9133
+#: ../src/readelf.c:8358 ../src/readelf.c:8964 ../src/readelf.c:9075
+#: ../src/readelf.c:9133
 #, c-format
 msgid "cannot convert core note data: %s"
 msgstr "nie można przekonwertować danych notatki core: %s"
 
-#: src/readelf.c:8705
+#: ../src/readelf.c:8705
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6134,21 +6255,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%*s... <powtarza się jeszcze %u razy>..."
 
-#: src/readelf.c:9212
+#: ../src/readelf.c:9212
 msgid " Owner     Data size Type\n"
 msgstr " Właściciel   Rozmiar danych Typ\n"
 
-#: src/readelf.c:9230
+#: ../src/readelf.c:9230
 #, c-format
 msgid " %-13.*s %9<PRId32> %s\n"
 msgstr " %-13.*s %9<PRId32> %s\n"
 
-#: src/readelf.c:9280
+#: ../src/readelf.c:9280
 #, c-format
 msgid "cannot get content of note section: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji notatki: %s"
 
-#: src/readelf.c:9307
+#: ../src/readelf.c:9307
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6158,7 +6279,7 @@ msgstr ""
 "Segment notatki [%2zu] \"%s\" o długości %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
 "%#0<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:9330
+#: ../src/readelf.c:9330
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6167,7 +6288,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Segment notatki o długości %<PRIu64> bajtów pod offsetem %#0<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:9376
+#: ../src/readelf.c:9376
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6176,12 +6297,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja [%Zu] \"%s\" nie posiada danych do zrzucenia.\n"
 
-#: src/readelf.c:9382 src/readelf.c:9405
+#: ../src/readelf.c:9382 ../src/readelf.c:9405
 #, c-format
 msgid "cannot get data for section [%Zu] '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji [%Zu] \"%s\": %s"
 
-#: src/readelf.c:9386
+#: ../src/readelf.c:9386
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6191,7 +6312,7 @@ msgstr ""
 "Segment zrzutu szesnastkowego [%Zu] \"%s\", %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
 "%#0<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:9399
+#: ../src/readelf.c:9399
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6200,7 +6321,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sekcja [%Zu] \"%s\" nie posiada ciągów do zrzucenia.\n"
 
-#: src/readelf.c:9409
+#: ../src/readelf.c:9409
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6210,7 +6331,7 @@ msgstr ""
 "Sekcja ciągów [%Zu] \"%s\" zawiera %<PRIu64> bajtów pod offsetem "
 "%#0<PRIx64>:\n"
 
-#: src/readelf.c:9457
+#: ../src/readelf.c:9457
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6219,7 +6340,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "sekcja [%lu] nie istnieje"
 
-#: src/readelf.c:9486
+#: ../src/readelf.c:9486
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6228,12 +6349,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "sekcja \"%s\" nie istnieje"
 
-#: src/readelf.c:9543
+#: ../src/readelf.c:9543
 #, c-format
 msgid "cannot get symbol index of archive '%s': %s"
 msgstr "nie można uzyskać indeksu symboli archiwum \"%s\": %s"
 
-#: src/readelf.c:9546
+#: ../src/readelf.c:9546
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6242,7 +6363,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Archiwum \"%s\" nie posiada indeksu symboli\n"
 
-#: src/readelf.c:9550
+#: ../src/readelf.c:9550
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6251,17 +6372,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Indeks archiwum \"%s\" posiada %Zu wpisów:\n"
 
-#: src/readelf.c:9568
+#: ../src/readelf.c:9568
 #, c-format
 msgid "cannot extract member at offset %Zu in '%s': %s"
 msgstr "nie można wydobyć elementów pod offsetem %Zu w \"%s\": %s"
 
-#: src/readelf.c:9573
+#: ../src/readelf.c:9573
 #, c-format
 msgid "Archive member '%s' contains:\n"
 msgstr "Element archiwum \"%s\" zawiera:\n"
 
-#: src/size.c:59
+#: ../src/size.c:59
 msgid ""
 "Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd' or `sysv'. The default "
 "is `bsd'"
@@ -6269,80 +6390,212 @@ msgstr ""
 "Używa FORMATU wyjścia. Może to być \"bsd\" lub \"sysv\". Domyślny jest \"bsd"
 "\""
 
-#: src/size.c:61
+#: ../src/size.c:61
 msgid "Same as `--format=sysv'"
 msgstr "To samo, co \"--format=sysv\""
 
-#: src/size.c:62
+#: ../src/size.c:62
 msgid "Same as `--format=bsd'"
 msgstr "To samo, co \"--format=bsd\""
 
-#: src/size.c:65
+#: ../src/size.c:65
 msgid "Same as `--radix=10'"
 msgstr "To samo, co \"--radix=10\""
 
-#: src/size.c:66
+#: ../src/size.c:66
 msgid "Same as `--radix=8'"
 msgstr "To samo, co \"--radix=8\""
 
-#: src/size.c:67
+#: ../src/size.c:67
 msgid "Same as `--radix=16'"
 msgstr "To samo, co \"--radix=16\""
 
-#: src/size.c:69
+#: ../src/size.c:69
 msgid "Similar to `--format=sysv' output but in one line"
 msgstr "Podobne do wyjścia \"--format=sysv\", ale w jednym wierszu"
 
-#: src/size.c:73
+#: ../src/size.c:73
 msgid "Print size and permission flags for loadable segments"
 msgstr "Wyświetla rozmiar i flagi uprawnień dla segmentów wczytywalnych"
 
-#: src/size.c:74
+#: ../src/size.c:74
 msgid "Display the total sizes (bsd only)"
 msgstr "Wyświetla całkowite rozmiary (tylko bsd)"
 
-#: src/size.c:79
+#. Short description of program.
+#: ../src/size.c:79
 msgid "List section sizes of FILEs (a.out by default)."
 msgstr "Wyświetla listę rozmiarów sekcji PLIKU (domyślnie a.out)."
 
-#: src/size.c:257
+#: ../src/size.c:257
 #, c-format
 msgid "Invalid format: %s"
 msgstr "Nieprawidłowy format: %s"
 
-#: src/size.c:268
+#: ../src/size.c:268
 #, c-format
 msgid "Invalid radix: %s"
 msgstr "Nieprawidłowa baza: %s"
 
-#: src/size.c:327
+#: ../src/size.c:327
 #, c-format
 msgid "%s: file format not recognized"
 msgstr "%s: nie rozpoznano formatu pliku"
 
-#: src/size.c:433 src/size.c:566
+#: ../src/size.c:433 ../src/size.c:566
 #, c-format
 msgid " (ex %s)"
 msgstr " (ex %s)"
 
-#: src/size.c:591
+#: ../src/size.c:591
 msgid "(TOTALS)\n"
 msgstr "(CAŁKOWITE)\n"
 
-#: src/strings.c:62
+#: ../src/stack.c:488
+#, c-format
+msgid "-p PID should be a positive process id."
+msgstr "-p PID powinien być dodatnim identyfikatorem procesu."
+
+#: ../src/stack.c:494
+#, c-format
+msgid "Cannot open core file '%s'"
+msgstr "Nie można otworzyć pliku core \"%s\""
+
+#: ../src/stack.c:554
+#, c-format
+msgid "-n MAXFRAMES should be 0 or higher."
+msgstr "-n MAKSYMALNA_LICZBA_RAMEK powinna wynosić 0 lub więcej."
+
+#: ../src/stack.c:566
+#, c-format
+msgid "-e EXEC needs a core given by --core."
+msgstr "-e PLIK_WYKONYWALNY wymaga pliku core podanego za pomocą opcji --core."
+
+#: ../src/stack.c:570
+#, c-format
+msgid "-1 needs a thread id given by -p."
+msgstr "-1 wymaga identyfikatora wątku podanego za pomocą opcji -p."
+
+#: ../src/stack.c:574
+#, c-format
+msgid "One of -p PID or --core COREFILE should be given."
+msgstr "Tylko jedna z opcji -p PID lub --core PLIK_CORE powinna zostać podana."
+
+#: ../src/stack.c:644
+msgid "Show stack of process PID"
+msgstr "Wyświetla stos numeru PID procesu"
+
+#: ../src/stack.c:646
+msgid "Show stack found in COREFILE"
+msgstr "Wyświetla stos odnaleziony w PLIKU_CORE"
+
+#: ../src/stack.c:647
+msgid "(optional) EXECUTABLE that produced COREFILE"
+msgstr "(opcjonalnie) PLIK_WYKONYWALNY, który utworzył PLIK_CORE"
+
+#: ../src/stack.c:651
+msgid "Output selection options:"
+msgstr "Opcje wyboru wyjścia:"
+
+#: ../src/stack.c:653
+msgid "Additionally show frame activation"
+msgstr "Dodatkowo wyświetla aktywację ramki"
+
+#: ../src/stack.c:655
+msgid "Additionally try to lookup DWARF debuginfo name for frame address"
+msgstr "Dodatkowo próbuje wyszukać nazwy debuginfo DWARF dla adresu ramki"
+
+#: ../src/stack.c:658
+msgid ""
+"Additionally show inlined function frames using DWARF debuginfo if available "
+"(implies -d)"
+msgstr ""
+"Dodatkowo wyświetla wstawione ramki używając debuginfo DWARF, jeśli jest "
+"dostępne (zakłada opcję -d)"
+
+#: ../src/stack.c:660
+msgid "Additionally show module file information"
+msgstr "Dodatkowo wyświetla informacje o pliku modułu"
+
+#: ../src/stack.c:662
+msgid "Additionally show source file information"
+msgstr "Dodatkowo wyświetla informacje o pliku źródłowym"
+
+#: ../src/stack.c:664
+msgid ""
+"Show all additional information (activation, debugname, inlines, module and "
+"source)"
+msgstr ""
+"Wyświetla wszystkie dodatkowe informacje (aktywację, nazwę debugowania, "
+"wstawki, moduł i źródło)"
+
+#: ../src/stack.c:666
+msgid "Do not resolve address to function symbol name"
+msgstr "Nie rozwiązuje nazw symboli adresów do funkcji"
+
+#: ../src/stack.c:668
+msgid "Show raw function symbol names, do not try to demangle names"
+msgstr ""
+"Wyświetla surowe nazwy symboli funkcji, nie próbuje usuwać dekoracji z nazw"
+
+#: ../src/stack.c:670
+msgid "Show module build-id, load address and pc offset"
+msgstr "Wyświetla identyfikator kopii modułu, wczytuje adres i offset pc"
+
+#: ../src/stack.c:672
+msgid "Show the backtrace of only one thread"
+msgstr "Wyświetla wyjątek, jeśli jest tylko jeden wątek"
+
+#: ../src/stack.c:674
+msgid "Show at most MAXFRAMES per thread (default 256, use 0 for unlimited)"
+msgstr ""
+"Wyświetla najwyżej MAKSYMALNĄ_LICZBĘ_KLATEK na wątek (domyślnie 256, 0 "
+"oznacza brak ograniczenia)"
+
+#: ../src/stack.c:676
+msgid "Show module memory map with build-id, elf and debug files detected"
+msgstr ""
+"Wyświetla mapę pamięci modułu z identyfikatorem kopii, wykryte pliki elf i "
+"debug"
+
+#: ../src/stack.c:684
+msgid ""
+"Print a stack for each thread in a process or core file.\vProgram exits with "
+"return code 0 if all frames were shown without any errors. If some frames "
+"were shown, but there were some non-fatal errors, possibly causing an "
+"incomplete backtrace, the program exits with return code 1. If no frames "
+"could be shown, or a fatal error occured the program exits with return code "
+"2. If the program was invoked with bad or missing arguments it will exit "
+"with return code 64."
+msgstr ""
+"Wyświetla stos dla każdego wątku w procesie lub pliku core.\vProgram kończy "
+"działanie z kodem zwrotnym 0, jeśli wszystkie ramki zostały wyświetlone bez "
+"żadnych błędów. Jeśli niektóre ramki zostały wyświetlone, ale wystąpiły "
+"niekrytyczne błędy, które mogą spowodować niepełny wyjątek, to program "
+"kończy działanie z kodem zwrotnym 1. Jeśli żadne ramki nie mogły zostać "
+"wyświetlone lub wystąpił krytyczny błąd, to program kończy działanie z kodem "
+"zwrotnym 2. Jeśli program został wywołany za pomocą błędnych lub brakujących "
+"parametrów, to zakończy on działanie z kodem zwrotnym 64."
+
+#: ../src/stack.c:757
+#, c-format
+msgid "Couldn't show any frames."
+msgstr "Nie można wyświetlić żadnych ramek."
+
+#: ../src/strings.c:62
 msgid "Output Selection:"
 msgstr "Wybór wyjścia:"
 
-#: src/strings.c:63
+#: ../src/strings.c:63
 msgid "Scan entire file, not only loaded sections"
 msgstr "Przeszukuje cały plik, nie tylko wczytane sekcje"
 
-#: src/strings.c:65
+#: ../src/strings.c:65
 msgid "Only NUL-terminated sequences of MIN-LEN characters or more are printed"
 msgstr ""
 "Wyświetlane są tylko zakończone NUL sekwencje o MIN-LEN lub więcej znaków"
 
-#: src/strings.c:66
+#: ../src/strings.c:66
 msgid ""
 "Select character size and endianess: s = 7-bit, S = 8-bit, {b,l} = 16-bit, "
 "{B,L} = 32-bit"
@@ -6350,77 +6603,78 @@ msgstr ""
 "Wybór rozmiaru i kolejności znaków: s = 7 bitów, S = 8 bitów, {b,l} = 16 "
 "bitów, {B,L} = 32 bity"
 
-#: src/strings.c:70
+#: ../src/strings.c:70
 msgid "Print name of the file before each string."
 msgstr "Wyświetla nazwę pliku przed każdym ciągiem."
 
-#: src/strings.c:72
+#: ../src/strings.c:72
 msgid "Print location of the string in base 8, 10, or 16 respectively."
 msgstr "Wyświetla położenie ciągu z podstawą odpowiednio 8, 10 lub 16."
 
-#: src/strings.c:73
+#: ../src/strings.c:73
 msgid "Alias for --radix=o"
 msgstr "Alias dla --radix=o"
 
-#: src/strings.c:80
+#. Short description of program.
+#: ../src/strings.c:80
 msgid "Print the strings of printable characters in files."
 msgstr "Wyświetla ciągi znaków drukowalnych w plikach."
 
-#: src/strings.c:267 src/strings.c:302
+#: ../src/strings.c:267 ../src/strings.c:302
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for %s parameter"
 msgstr "nieprawidłowa wartość \"%s\" dla parametru %s"
 
-#: src/strings.c:313
+#: ../src/strings.c:313
 #, c-format
 msgid "invalid minimum length of matched string size"
 msgstr "nieprawidłowa minimalna długość dopasowanego rozmiaru ciągu"
 
-#: src/strings.c:596
+#: ../src/strings.c:596
 #, c-format
 msgid "lseek64 failed"
-msgstr "lseek64 nie powiodło się"
+msgstr "lseek64 się nie powiodło"
 
-#: src/strings.c:613 src/strings.c:677
+#: ../src/strings.c:613 ../src/strings.c:677
 #, c-format
 msgid "re-mmap failed"
-msgstr "ponowne mmap nie powiodło się"
+msgstr "ponowne mmap się nie powiodło"
 
-#: src/strings.c:650
+#: ../src/strings.c:650
 #, c-format
 msgid "mprotect failed"
-msgstr "mprotect nie powiodło się"
+msgstr "mprotect się nie powiodło"
 
-#: src/strings.c:735
+#: ../src/strings.c:735
 #, c-format
 msgid "Skipping section %zd '%s' data outside file"
-msgstr ""
+msgstr "Pomijanie sekcji %zd \"%s\" dane poza plikiem"
 
-#: src/strip.c:68
+#: ../src/strip.c:68
 msgid "Place stripped output into FILE"
 msgstr "Umieszcza okrojone wyjście w PLIKU"
 
-#: src/strip.c:69
+#: ../src/strip.c:69
 msgid "Extract the removed sections into FILE"
 msgstr "Wydobywa usunięte sekcje do PLIKU"
 
-#: src/strip.c:70
+#: ../src/strip.c:70
 msgid "Embed name FILE instead of -f argument"
 msgstr "Osadza nazwę PLIKU zamiast parametru -f"
 
-#: src/strip.c:74
+#: ../src/strip.c:74
 msgid "Remove all debugging symbols"
 msgstr "Usuwa wszystkie symbole debugowania"
 
-#: src/strip.c:78
+#: ../src/strip.c:78
 msgid "Remove section headers (not recommended)"
 msgstr "Usuwa nagłówki sekcji (niezalecane)"
 
-#: src/strip.c:80
+#: ../src/strip.c:80
 msgid "Copy modified/access timestamps to the output"
 msgstr "Kopiuje czasy modyfikacji/dostępu do wyjścia"
 
-#: src/strip.c:82
+#: ../src/strip.c:82
 msgid ""
 "Resolve all trivial relocations between debug sections if the removed "
 "sections are placed in a debug file (only relevant for ET_REL files, "
@@ -6430,402 +6684,411 @@ msgstr ""
 "usunięte sekcje zostały umieszczone w pliku debugowania (ma znaczenie tylko "
 "dla plików ET_REL, działanie jest nieodwracalne, wymaga użycia opcji -f)"
 
-#: src/strip.c:84
+#: ../src/strip.c:84
 msgid "Remove .comment section"
 msgstr "Usuwa sekcję .comment"
 
-#: src/strip.c:87
+#: ../src/strip.c:87
 msgid "Relax a few rules to handle slightly broken ELF files"
 msgstr "Łagodzi kilka reguł, aby obsłużyć lekko uszkodzone pliki ELF"
 
-#: src/strip.c:92
+#. Short description of program.
+#: ../src/strip.c:92
 msgid "Discard symbols from object files."
 msgstr "Odrzuca symbole z plików obiektów."
 
-#: src/strip.c:186
+#: ../src/strip.c:186
 #, c-format
 msgid "--reloc-debug-sections used without -f"
 msgstr "Użyto --reloc-debug-sections bez opcji -f"
 
-#: src/strip.c:200
+#: ../src/strip.c:200
 #, c-format
 msgid "Only one input file allowed together with '-o' and '-f'"
 msgstr "Tylko jeden plik wejściowy jest dozwolony z \"-o\" i \"-f\""
 
-#: src/strip.c:236
+#: ../src/strip.c:236
 #, c-format
 msgid "-f option specified twice"
 msgstr "Opcję -f podano dwukrotnie"
 
-#: src/strip.c:245
+#: ../src/strip.c:245
 #, c-format
 msgid "-F option specified twice"
 msgstr "Opcję -F podano dwukrotnie"
 
-#: src/strip.c:254 src/unstrip.c:120
+#: ../src/strip.c:254 ../src/unstrip.c:120
 #, c-format
 msgid "-o option specified twice"
 msgstr "Opcję -o podano dwukrotnie"
 
-#: src/strip.c:278
+#: ../src/strip.c:278
 #, c-format
 msgid "-R option supports only .comment section"
 msgstr "Opcja -R obsługuje tylko sekcję .comment"
 
-#: src/strip.c:320 src/strip.c:344
+#: ../src/strip.c:320 ../src/strip.c:344
 #, c-format
 msgid "cannot stat input file '%s'"
 msgstr "nie można wykonać stat na pliku wejściowym \"%s\""
 
-#: src/strip.c:334
+#: ../src/strip.c:334
 #, c-format
 msgid "while opening '%s'"
 msgstr "podczas otwierania \"%s\""
 
-#: src/strip.c:372
+#: ../src/strip.c:372
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use -o or -f when stripping archive"
 msgstr "%s: nie można używać -o lub -f podczas okrajania archiwum"
 
-#: src/strip.c:384
-#, fuzzy, c-format
+#. We would like to support ar archives, but currently it just
+#. doesn't work at all since we call elf_clone on the members
+#. which doesn't really support ar members.
+#. result = handle_ar (fd, elf, NULL, fname,
+#. preserve_dates ? tv : NULL);
+#.
+#: ../src/strip.c:384
+#, c-format
 msgid "%s: no support for stripping archive"
-msgstr "%s: nie można używać -o lub -f podczas okrajania archiwum"
+msgstr "%s: brak obsługi okrajania archiwum"
 
-#: src/strip.c:483
+#: ../src/strip.c:483
 #, c-format
 msgid "cannot open EBL backend"
 msgstr "nie można otworzyć zaplecza EBL"
 
-#: src/strip.c:528
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/strip.c:528
+#, c-format
 msgid "cannot get number of phdrs"
-msgstr "nie można określić liczby nagłówków programu: %s"
+msgstr "nie można uzyskać liczby phdr"
 
-#: src/strip.c:544 src/strip.c:568
+#: ../src/strip.c:544 ../src/strip.c:568
 #, c-format
 msgid "cannot create new file '%s': %s"
 msgstr "nie można utworzyć nowego pliku \"%s\": %s"
 
-#: src/strip.c:634
+#: ../src/strip.c:634
 #, c-format
 msgid "illformed file '%s'"
 msgstr "plik \"%s\" posiada błędny format"
 
-#: src/strip.c:966 src/strip.c:1064
+#: ../src/strip.c:966 ../src/strip.c:1064
 #, c-format
 msgid "while generating output file: %s"
 msgstr "podczas tworzenia pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/strip.c:1031 src/strip.c:2066
+#: ../src/strip.c:1031 ../src/strip.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s: error while creating ELF header: %s"
 msgstr "%s: błąd podczas tworzenia nagłówka ELF: %s"
 
-#: src/strip.c:1047
+#: ../src/strip.c:1047
 #, c-format
 msgid "while preparing output for '%s'"
 msgstr "podczas przygotowywania wyjścia dla \"%s\""
 
-#: src/strip.c:1105 src/strip.c:1168
+#: ../src/strip.c:1105 ../src/strip.c:1168
 #, c-format
 msgid "while create section header section: %s"
 msgstr "podczas tworzenia sekcji nagłówka sekcji: %s"
 
-#: src/strip.c:1114
+#: ../src/strip.c:1114
 #, c-format
 msgid "cannot allocate section data: %s"
 msgstr "nie można przydzielić danych sekcji: %s"
 
-#: src/strip.c:1180
+#: ../src/strip.c:1180
 #, c-format
 msgid "while create section header string table: %s"
 msgstr "podczas tworzenia tabeli ciągów nagłówka sekcji: %s"
 
-#: src/strip.c:1856
+#: ../src/strip.c:1856
 #, c-format
 msgid "bad relocation"
 msgstr "błędna relokacja"
 
-#: src/strip.c:1977 src/strip.c:2090
+#: ../src/strip.c:1977 ../src/strip.c:2090
 #, c-format
 msgid "while writing '%s': %s"
 msgstr "podczas zapisywania \"%s\": %s"
 
-#: src/strip.c:1988
+#: ../src/strip.c:1988
 #, c-format
 msgid "while creating '%s'"
 msgstr "podczas tworzenia \"%s\""
 
-#: src/strip.c:2011
+#: ../src/strip.c:2011
 #, c-format
 msgid "while computing checksum for debug information"
 msgstr "podczas obliczania sumy kontrolnej dla informacji debugowania"
 
-#: src/strip.c:2075
+#: ../src/strip.c:2075
 #, c-format
 msgid "%s: error while reading the file: %s"
 msgstr "%s: błąd podczas odczytywania pliku: %s"
 
-#: src/strip.c:2115 src/strip.c:2135
+#: ../src/strip.c:2115 ../src/strip.c:2135
 #, c-format
 msgid "while writing '%s'"
 msgstr "podczas zapisywania \"%s\""
 
-#: src/strip.c:2172 src/strip.c:2179
+#: ../src/strip.c:2172 ../src/strip.c:2179
 #, c-format
 msgid "error while finishing '%s': %s"
 msgstr "błąd podczas kończenia \"%s\": %s"
 
-#: src/strip.c:2196 src/strip.c:2268
+#: ../src/strip.c:2196 ../src/strip.c:2268
 #, c-format
 msgid "cannot set access and modification date of '%s'"
 msgstr "nie można ustawić czasu dostępu i modyfikacji \"%s\""
 
-#: src/unstrip.c:69
+#: ../src/unstrip.c:69
 msgid "Match MODULE against file names, not module names"
 msgstr "Dopasowuje MODUŁY do nazw plików, a nie nazwy modułów"
 
-#: src/unstrip.c:70
+#: ../src/unstrip.c:70
 msgid "Silently skip unfindable files"
 msgstr "Pomija nieodnalezione pliki bez zgłaszania tego"
 
-#: src/unstrip.c:73
+#: ../src/unstrip.c:73
 msgid "Place output into FILE"
 msgstr "Umieszcza wyjście w PLIKU"
 
-#: src/unstrip.c:75
+#: ../src/unstrip.c:75
 msgid "Create multiple output files under DIRECTORY"
 msgstr "Tworzy wiele plików wyjściowych w KATALOGU"
 
-#: src/unstrip.c:76
+#: ../src/unstrip.c:76
 msgid "Use module rather than file names"
 msgstr "Używa nazw modułów zamiast nazw plików"
 
-#: src/unstrip.c:78
+#: ../src/unstrip.c:78
 msgid "Create output for modules that have no separate debug information"
 msgstr ""
 "Tworzy wyjście dla modułów nieposiadających oddzielnych informacji "
 "debugowania"
 
-#: src/unstrip.c:81
+#: ../src/unstrip.c:81
 msgid "Apply relocations to section contents in ET_REL files"
 msgstr "Zastosowuje relokacje do zawartości sekcji w plikach ET_REL"
 
-#: src/unstrip.c:83
+#: ../src/unstrip.c:83
 msgid "Only list module and file names, build IDs"
 msgstr "Wyświetla tylko nazwy modułów i plików, identyfikatory kopii"
 
-#: src/unstrip.c:85
+#: ../src/unstrip.c:85
 msgid "Force combining files even if some ELF headers don't seem to match"
 msgstr ""
+"Wymusza łączenie plików nawet, jeśli niektóre nagłówki ELF się nie zgadzają"
 
-#: src/unstrip.c:129
+#: ../src/unstrip.c:129
 #, c-format
 msgid "-d option specified twice"
 msgstr "opcję -d podano dwukrotnie"
 
-#: src/unstrip.c:164
+#: ../src/unstrip.c:164
 #, c-format
 msgid "only one of -o or -d allowed"
 msgstr "dozwolona jest tylko jedna z opcji -o lub -d"
 
-#: src/unstrip.c:173
+#: ../src/unstrip.c:173
 #, c-format
 msgid "-n cannot be used with explicit files or -o or -d"
 msgstr "opcja -n nie może być używana z jawnymi plikami albo z opcją -o lub -d"
 
-#: src/unstrip.c:188
+#: ../src/unstrip.c:188
 #, c-format
 msgid "output directory '%s'"
 msgstr "katalog wyjściowy \"%s\""
 
-#: src/unstrip.c:197
+#: ../src/unstrip.c:197
 #, c-format
 msgid "exactly two file arguments are required"
 msgstr "wymagane są dokładnie dwa parametry plików"
 
-#: src/unstrip.c:203
+#: ../src/unstrip.c:203
 #, c-format
 msgid "-m, -a, -R, and -i options not allowed with explicit files"
 msgstr "opcje -m, -a, -R oraz -i nie są dozwolone z jawnymi plikami"
 
-#: src/unstrip.c:216
+#: ../src/unstrip.c:216
 #, c-format
 msgid "-o or -d is required when using implicit files"
 msgstr "opcja -o lub -d jest wymagana podczas używania ukrytych plików"
 
-#: src/unstrip.c:252
+#: ../src/unstrip.c:252
 #, c-format
 msgid "cannot create ELF header: %s"
 msgstr "nie można utworzyć nagłówka ELF: %s"
 
-#: src/unstrip.c:257
+#: ../src/unstrip.c:257
 #, c-format
 msgid "cannot copy ELF header: %s"
 msgstr "nie można skopiować nagłówka ELF: %s"
 
-#: src/unstrip.c:261 src/unstrip.c:1831 src/unstrip.c:1875
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/unstrip.c:261 ../src/unstrip.c:1831 ../src/unstrip.c:1875
+#, c-format
 msgid "cannot get number of program headers: %s"
-msgstr "nie można określić liczby nagłówków programu: %s"
+msgstr "nie można uzyskać liczby nagłówków programu: %s"
 
-#: src/unstrip.c:266 src/unstrip.c:1835
+#: ../src/unstrip.c:266 ../src/unstrip.c:1835
 #, c-format
 msgid "cannot create program headers: %s"
 msgstr "nie można utworzyć nagłówków programu: %s"
 
-#: src/unstrip.c:272
+#: ../src/unstrip.c:272
 #, c-format
 msgid "cannot copy program header: %s"
 msgstr "nie można skopiować nagłówka programu: %s"
 
-#: src/unstrip.c:282
+#: ../src/unstrip.c:282
 #, c-format
 msgid "cannot copy section header: %s"
 msgstr "nie można skopiować nagłówka sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:285 src/unstrip.c:1512
+#: ../src/unstrip.c:285 ../src/unstrip.c:1512
 #, c-format
 msgid "cannot get section data: %s"
 msgstr "nie można uzyskać danych sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:287 src/unstrip.c:1514
+#: ../src/unstrip.c:287 ../src/unstrip.c:1514
 #, c-format
 msgid "cannot copy section data: %s"
 msgstr "nie można skopiować danych sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:311
+#: ../src/unstrip.c:311
 #, c-format
 msgid "cannot create directory '%s'"
 msgstr "nie można utworzyć katalogu \"%s\""
 
-#: src/unstrip.c:351 src/unstrip.c:768 src/unstrip.c:1546
+#: ../src/unstrip.c:351 ../src/unstrip.c:768 ../src/unstrip.c:1546
 #, c-format
 msgid "cannot get symbol table entry: %s"
 msgstr "nie można uzyskać wpisu tabeli symboli: %s"
 
-#: src/unstrip.c:367 src/unstrip.c:585 src/unstrip.c:606 src/unstrip.c:618
-#: src/unstrip.c:1567 src/unstrip.c:1697 src/unstrip.c:1721
+#: ../src/unstrip.c:367 ../src/unstrip.c:585 ../src/unstrip.c:606
+#: ../src/unstrip.c:618 ../src/unstrip.c:1567 ../src/unstrip.c:1697
+#: ../src/unstrip.c:1721
 #, c-format
 msgid "cannot update symbol table: %s"
 msgstr "nie można zaktualizować tabeli symboli: %s"
 
-#: src/unstrip.c:377
+#: ../src/unstrip.c:377
 #, c-format
 msgid "cannot update section header: %s"
 msgstr "nie można zaktualizować nagłówka sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:416 src/unstrip.c:427
+#: ../src/unstrip.c:416 ../src/unstrip.c:427
 #, c-format
 msgid "cannot update relocation: %s"
 msgstr "nie można zaktualizować relokacji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:514
+#: ../src/unstrip.c:514
 #, c-format
 msgid "cannot get symbol version: %s"
 msgstr "nie można uzyskać wersji symbolu: %s"
 
-#: src/unstrip.c:526
+#: ../src/unstrip.c:526
 #, c-format
 msgid "unexpected section type in [%Zu] with sh_link to symtab"
 msgstr "nieoczekiwany typ sekcji w [%Zu] z sh_link do tabeli symboli"
 
-#: src/unstrip.c:774
+#: ../src/unstrip.c:774
 #, c-format
 msgid "invalid string offset in symbol [%Zu]"
 msgstr "nieprawidłowy offset ciągu w symbolu [%Zu]"
 
-#: src/unstrip.c:916 src/unstrip.c:1257
+#: ../src/unstrip.c:916 ../src/unstrip.c:1257
 #, c-format
 msgid "cannot read section [%Zu] name: %s"
 msgstr "nie można odczytać nazwy sekcji [%Zu]: %s"
 
-#: src/unstrip.c:957 src/unstrip.c:976 src/unstrip.c:1009
+#: ../src/unstrip.c:957 ../src/unstrip.c:976 ../src/unstrip.c:1009
 #, c-format
 msgid "cannot read '.gnu.prelink_undo' section: %s"
 msgstr "nie można odczytać sekcji \".gnu.prelink_undo\": %s"
 
-#: src/unstrip.c:997
+#: ../src/unstrip.c:997
 #, c-format
 msgid "invalid contents in '%s' section"
 msgstr "nieprawidłowa zawartość w sekcji \"%s\""
 
-#: src/unstrip.c:1052 src/unstrip.c:1377
+#: ../src/unstrip.c:1052 ../src/unstrip.c:1377
 #, c-format
 msgid "cannot find matching section for [%Zu] '%s'"
 msgstr "nie można odnaleźć pasującej sekcji dla [%Zu] \"%s\""
 
-#: src/unstrip.c:1177 src/unstrip.c:1192 src/unstrip.c:1458
+#: ../src/unstrip.c:1177 ../src/unstrip.c:1192 ../src/unstrip.c:1458
 #, c-format
 msgid "cannot add section name to string table: %s"
 msgstr "nie można nazwy sekcji do tabeli ciągów: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1201
+#: ../src/unstrip.c:1201
 #, c-format
 msgid "cannot update section header string table data: %s"
 msgstr "nie można zaktualizować danych tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1228 src/unstrip.c:1232
+#: ../src/unstrip.c:1228 ../src/unstrip.c:1232
 #, c-format
 msgid "cannot get section header string table section index: %s"
 msgstr "nie można uzyskać indeksu sekcji tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1236 src/unstrip.c:1240 src/unstrip.c:1473
+#: ../src/unstrip.c:1236 ../src/unstrip.c:1240 ../src/unstrip.c:1473
 #, c-format
 msgid "cannot get section count: %s"
 msgstr "nie można uzyskać licznika sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1243
+#: ../src/unstrip.c:1243
 #, c-format
 msgid "more sections in stripped file than debug file -- arguments reversed?"
 msgstr ""
 "więcej sekcji w okrojonym pliku niż w pliku debugowania - odwrócono "
 "parametry?"
 
-#: src/unstrip.c:1302 src/unstrip.c:1392
+#: ../src/unstrip.c:1302 ../src/unstrip.c:1392
 #, c-format
 msgid "cannot read section header string table: %s"
 msgstr "nie można odczytać tabeli ciągów nagłówków sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1452
+#: ../src/unstrip.c:1452
 #, c-format
 msgid "cannot add new section: %s"
 msgstr "nie można dodać nowej sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1554
+#: ../src/unstrip.c:1554
 #, c-format
 msgid "symbol [%Zu] has invalid section index"
 msgstr "symbol [%Zu] posiada nieprawidłowy indeks sekcji"
 
-#: src/unstrip.c:1792
+#: ../src/unstrip.c:1792
 #, c-format
 msgid "cannot read section data: %s"
 msgstr "nie można odczytać danych sekcji: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1813
+#: ../src/unstrip.c:1813
 #, c-format
 msgid "cannot get ELF header: %s"
 msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1845
+#: ../src/unstrip.c:1845
 #, c-format
 msgid "cannot update program header: %s"
 msgstr "nie można zaktualizować nagłówka programu: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1850 src/unstrip.c:1933
+#: ../src/unstrip.c:1850 ../src/unstrip.c:1933
 #, c-format
 msgid "cannot write output file: %s"
 msgstr "nie można zapisać pliku wyjściowego: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1902
+#: ../src/unstrip.c:1902
 #, c-format
 msgid "DWARF data not adjusted for prelinking bias; consider prelink -u"
 msgstr ""
 "Dane DWARF nie zostały dostosowane do przesunięcia wczesnego konsolidowania; "
 "proszę rozważyć polecenie prelink -u"
 
-#: src/unstrip.c:1905
+#: ../src/unstrip.c:1905
 #, c-format
 msgid ""
 "DWARF data in '%s' not adjusted for prelinking bias; consider prelink -u"
@@ -6833,77 +7096,78 @@ msgstr ""
 "Dane DWARF w \"%s\" nie zostały dostosowane do przesunięcia wczesnego "
 "konsolidowania; proszę rozważyć polecenie prelink -u"
 
-#: src/unstrip.c:1924 src/unstrip.c:1975 src/unstrip.c:1987 src/unstrip.c:2073
+#: ../src/unstrip.c:1924 ../src/unstrip.c:1975 ../src/unstrip.c:1987
+#: ../src/unstrip.c:2073
 #, c-format
 msgid "cannot create ELF descriptor: %s"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s"
 
-#: src/unstrip.c:1966
+#: ../src/unstrip.c:1966
 msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+msgstr "OSTRZEŻENIE: "
 
-#: src/unstrip.c:1968
+#: ../src/unstrip.c:1968
 msgid ", use --force"
-msgstr ""
+msgstr ", należy użyć opcji --force"
 
-#: src/unstrip.c:1991
+#: ../src/unstrip.c:1991
 msgid "ELF header identification (e_ident) different"
-msgstr ""
+msgstr "Różna identyfikacja nagłówka ELF (e_ident)"
 
-#: src/unstrip.c:1994
+#: ../src/unstrip.c:1994
 msgid "ELF header type (e_type) different"
-msgstr ""
+msgstr "Różne typy nagłówka ELF (e_type)"
 
-#: src/unstrip.c:1997
+#: ../src/unstrip.c:1997
 msgid "ELF header machine type (e_machine) different"
-msgstr ""
+msgstr "Różne typy maszyny nagłówka ELF (e_machine)"
 
-#: src/unstrip.c:2000
+#: ../src/unstrip.c:2000
 msgid "stripped program header (e_phnum) smaller than unstripped"
-msgstr ""
+msgstr "okrojony nagłówek programu (e_phnum) jest mniejszy niż nieokrojony"
 
-#: src/unstrip.c:2030
+#: ../src/unstrip.c:2030
 #, c-format
 msgid "cannot find stripped file for module '%s': %s"
 msgstr "nie można odnaleźć okrojonego pliku dla modułu \"%s\": %s"
 
-#: src/unstrip.c:2034
+#: ../src/unstrip.c:2034
 #, c-format
 msgid "cannot open stripped file '%s' for module '%s': %s"
 msgstr "nie można otworzyć okrojonego pliku \"%s\" dla modułu \"%s\": %s"
 
-#: src/unstrip.c:2049
+#: ../src/unstrip.c:2049
 #, c-format
 msgid "cannot find debug file for module '%s': %s"
 msgstr "nie można odnaleźć pliku debugowania dla modułu \"%s\": %s"
 
-#: src/unstrip.c:2053
+#: ../src/unstrip.c:2053
 #, c-format
 msgid "cannot open debug file '%s' for module '%s': %s"
 msgstr "nie można otworzyć pliku debugowania \"%s\" dla modułu \"%s\": %s"
 
-#: src/unstrip.c:2066
+#: ../src/unstrip.c:2066
 #, c-format
 msgid "module '%s' file '%s' is not stripped"
 msgstr "moduł \"%s\" pliku \"%s\" nie został okrojony"
 
-#: src/unstrip.c:2097
+#: ../src/unstrip.c:2097
 #, c-format
 msgid "cannot cache section addresses for module '%s': %s"
 msgstr ""
 "nie można utworzyć pamięci podręcznej adresów sekcji dla modułu \"%s\": %s"
 
-#: src/unstrip.c:2230
+#: ../src/unstrip.c:2230
 #, c-format
 msgid "no matching modules found"
 msgstr "nie odnaleziono pasujących modułów"
 
-#: src/unstrip.c:2239
+#: ../src/unstrip.c:2239
 #, c-format
 msgid "matched more than one module"
 msgstr "pasuje więcej niż jeden moduł"
 
-#: src/unstrip.c:2283
+#: ../src/unstrip.c:2283
 msgid ""
 "STRIPPED-FILE DEBUG-FILE\n"
 "[MODULE...]"
@@ -6911,7 +7175,7 @@ msgstr ""
 "OKROJONY-PLIK PLIK-DEBUGOWANIA\n"
 "[MODUŁ...]"
 
-#: src/unstrip.c:2284
+#: ../src/unstrip.c:2284
 msgid ""
 "Combine stripped files with separate symbols and debug information.\vThe "
 "first form puts the result in DEBUG-FILE if -o was not given.\n"
@@ -6964,16 +7228,14 @@ msgstr ""
 "DEBUGOWANIA jest nazwą oddzielnego pliku debuginfo lub \"-\", jeśli nie "
 "odnaleziono debuginfo lub \".\", jeśli PLIK zawiera informacje debugowania."
 
-#~ msgid "Output selection options:"
-#~ msgstr "Opcje wyboru wyjścia:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "cannot attach to process"
-#~ msgstr "nie można utworzyć drzewa wyszukiwania"
+#: ../tests/backtrace.c:425
+msgid "Run executable"
+msgstr "Uruchamia plik wykonywalny"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "cannot attach to core"
-#~ msgstr "nie można utworzyć drzewa wyszukiwania"
+#: ../tests/dwflmodtest.c:213
+msgid "Additionally show function names"
+msgstr "Dodatkowo wyświetla nazwy funkcji"
 
-#~ msgid "'%s' and '%s' do not seem to match"
-#~ msgstr "\"%s\" i \"%s\" nie zgadzają się"
+#: ../tests/dwflmodtest.c:214
+msgid "Show instances of inlined functions"
+msgstr "Wyświetla wystąpienia wstawionych funkcji"
-- 
2.1.0


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]