This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Teeni raha ja osta kaupa on24-jast


Tere, 

Kutsume sind liituma http://on24.ee/ sisustuskaubamajaga. 

Milleks liituda? 

Liitudes selle lingi kaudu: 
http://www.on24.ee/info/registreeru_puesikliendiks 
Saad registreerumise eest enda kontole 25 krooni ja iga kolme nÃdala 
tagant kanname lisaks 10 krooni.

Sisestades registreerudes jÃrgmise soovituskoodi: MHCTVSC saad 25 krooni
asemel lausa 50 krooni!

Se ei ole pettus! Uuri jÃrgi ja siis nÃed!----


Hi,

We invite you to join http://on24.ee/ sisustuskaubamajaga.

Why join?

By joining this link:
http://www.on24.ee/info/registreeru_puesikliendiks
You can signup for their own account, 25 krooni and every three weeks
in addition to our 10 kroons.

Soovituskoodi registering by entering the following: MHCTVSC to 25 kroons
instead of just 50 EEK!
Http://www.kohting.ee - Tutvumisportaal , Tutvumiskuulutused , MÃngud , Hindamine , jpm

Unsubscription :
http://jarx.pri.ee/emailemailsubscription.php?list_id=7&op=leave&email_addr=cygwin%40cygwin.com


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]