This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Legyen Tied ez az Apple iPhone 3G keszulek!


Udv!
kisorsoltuk mail cimed es tied lehet az Iphone3g csucskeszuek meg ma!
nincs mas dolog csak ellatogatni oldalunkra es elolvasni a reszleteket!
latogass el meg ma oldalunkra es legyen tied ez a csucs mobil!
oldal:

http://href.hu/x/8e5jsok sikert!


________________________________________________________
Használható nyelvtudásra vágysz? Iratkozz be a Katedra Nyelviskola belföldi vagy külföldi nyelvtanfolyamaira! Már üdülési csekkel is fizethetsz! 
Garantált minőség 36 városban.
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,318024,391317/click.prm


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]