This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Rahsia KejayaanAlamat emel anda telah saya sewa dari sykt pembekal nama dan alamat emel (hot email list) - EMAILKITdotcom. ATAU Emel ini telah anda terima kerana anda pernah memberi maklumbalas kepada kerja sambilan sebelum ini. Seandainya tidak, sila anggap ianya tersalah hantar ke alamat emel anda. Terima kasih.

Jika anda tidak keberatan, sila luangkan 15 minit utk mendapatkan :

RAHSIA 3 CARA BEKERJA DARI RUMAH DENGAN EFEKTIF! +

BONUS PERCUMA YANG MENARIK

3 cara yang diolah dari pengalaman sebenar.

Pendapatan sampingan yang sungguh menarik! Sepenuh masa/sambilan

15 minit yg anda luangkan akan menjadi sungguh produktif.

Terima kasih.

Sitie Sarbayu
Pengurus RAHSIA SEBENAR
SUDI-SUDIKANLAH : http://rahsiasebenar.tripod.com/index.html


TIPS UTK RAHSIA SEBENAR - 3 cara yang diolah dari pengalaman sebenar - ianya merupakan 3 cara mudah yang sedang dan telah saya lakukan.

Cara 1 pendapatan harian melalui pos dan internet.

Pendapatan dalam bentuk money order / postal order selalunya purata RM350-RM500 selalunya.

Cara 2 pendapatan bulanan dengan cek melalui perkongsian % dengan syarikat terpilih. % selalu anda yang dapat lebih sebab kerja anda yang buat dan syarikat tu akan monitor kerja anda. Purata RM2000 sebulan dalam bentuk cek.

Cara 3 pendapatan dengan harian dan melalui akaun bank yang anda sendiri pilih.  Biasanya kurang-kurangpun RM200 sehari dengan cara 3.

Maknanya pendptan adalah daily dan monthly income yang tidak putus dan bekerja dari keselesaan rumah sendiri.

Ada komputer di rumah adalah satu bonus, kalau tiada, tidak menjadi masalah sebab saya sendiri bermula dari satu cc ke cc yang lain dulunya.  Betapa seronok dapat kerja dari rumah sendiri atau tempat dan masa yg kita sendiri pilih. Anda juga boleh sebenarnya.


_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Bug reporting:     http://cygwin.com/bugs.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]